VOLTRAWEB

Website voor en door volleybaltrainers

Op zoek naar VOLLEYBAL-KAMPEN ? Klik op www.splitvzw.be

Cursussen volleybaltrainer

new10.gif (3955 octets)new10.gif (3955 octets)new10.gif (3955 octets)zie ook onze aparte pagina "Clinics in binnen- en buitenland"


Resterende VTS-volleybal-trainerscursussen 2018 (niveaus, locaties, periodes) (uitgebreider info via VTS-opleidingen en/of Start2volley-trainersopleiding): Initiator: Aalst (najaar), Genk (najaar), Kortrijk (herfstvakantie), Malle (juli-augustus), Ravels (najaar), Tervuren (herfstvakantie), Instructeur-B: Oordegem (oktober-december) (2018-05-28)


Cellule de Formation des Entraîneurs de Volley-Ball (CFEVB) a) Formations initiales b) Formations continues c) Informations diverses (2018-05-28)

2, 9, 16 et 23 juin – Waremme - Cours Animateur Volley-ball 2018 en Province de Liège. Thème : Le plaisir et la curiosité comme moteur d'apprentissage. Ce cours donne droit à un brevet fédéral d’animateur après la réussite des examens (participation aux 4 séances plus la réussite de l’examen théorique, intégré au module). Il fait partie du cours Moniteur Sportif Initiateur Volley-ball Option Jeunes et sera proposé par Francis Devos. Calendrier : les 2, 9, 16 juin (hall omnisports du Pôle ballons - Chaussée Romaine 67 à 4300 Waremme) et le 23 juin (hall du Collège Saint-Laurent - Rue Ernest Malvoz à 4300 Waremme). Inscription : coachs@volleyaif.be (droits d’inscription : 50€). Toutes les séances sont pratiques (tenue sportive exigée) (2018-05-11)


Coacheslicentie(s) 2018-2019 OOK VOOR JEUGD 6-6 !! Nieuwe Reglementering (2018-05-02)


VTS-plus (sporttakoverschrijdende) Bijscholingen Overzicht Voorjaar 2018 - een hele reeks daarvan staan per datum en locatie op onze pagina Clinics (2018-01-19)


Coach-licentie verwerven of cursusvrijstellingen bekomen op basis van EVC(competenties) of EVK(kwalificaties) - Procedures 

Heb je al een sportpedagogisch diploma behaald in binnen- of buitenland? Dan kan je dat onder een aantal voorwaarden laten gelijkstellen met de diploma's van de Vlaamse Trainersschool. Je ontvangt dan een schriftelijk bewijs van je kwalificatie, maar geen VTS-diploma - Assimilatietabel van de VTS  (2016-10-07)


new10.gif (3955 octets) Coachlicentie-Trainersplatform (2016-05-13)


new10.gif (3955 octets)Een overzicht van het bijscholingsaanbod van de VTS (ex-Bloso nu Sport.Vlaanderen) staat op  (2016-03-01)


new10.gif (3955 octets)new10.gif (3955 octets)VTS-opleidingsaanbod - volleybalcursussen: aspirant-initiator, initiator, instructeur-B, trainer-B, trainer-A � a) brochure met opleidingen voor ALLE sporten en zoek via volleybal naar die opleidingen b) specifiek volleybal, uren en inhoud per niveau 

Ben je ge�nteresseerd en wil je inschrijven voor een opleiding? Dat kan! Surf naar onze website en meld je daarna aan op VOTAS. Indien je nog nooit een opleiding bij de Vlaamse Trainersschool gevolgd hebt, dien je eerst te registreren. Daarna kan je met behulp van de zoekfunctie de opleiding die je wenst te volgen selecteren. Na inschrijving ontvang je een e-mail met daarin de betaalinformatie. Pas na betaling (en controle van de toelatingsvoorwaarde(n)) komt je status op �Ingeschreven� te staan. Indien je meer informatie wenst met betrekking tot een opleiding van de Vlaamse Trainersschool kan je steeds terecht bij de verantwoordelijke VTS-medewerker die de opleidingen in je sporttak administratief co�rdineert. De contactgegevens vind je op de contactpagina van onze website


VTS-Plus (Bloso) 1) wil trainers op alle niveaus de mogelijkheid geven om zich blijvend bij te scholen rond sporttakoverschrijdende onderwerpen, aanvullend op de bestaande cursusorganisaties, 2) wil een platform bieden om met andere trainers en docenten in dialoog te treden over verschillende actuele thema's, 3) biedt een waaier aan bijscholingen, op verschillende dagen en tijdstippen en verspreid over heel Vlaanderen  http://www.bloso.be/VlaamseTrainersschool/Bijscholingen/Pages/AllenieuweitemsVTSPlus.aspx (2014-12-18)


new10.gif (3955 octets)new10.gif (3955 octets)De cursus Aspirant-Initiator is een door Bloso/sport.Vlaanderen-VTS erkende opleiding maar wordt georganiseerd door de federatie of gemeente. Goedgekeurde aanvragen komen onmiddellijk online. Die zijn te raadplegen (aanmelden met uw account => aanbod of �blader door het cursusaanbod zonder inschrijvingsmogelijkheden�). Als u op inschrijven klikt zal u een webpagina of e-mail adres van de organisator te zien krijgen (2014-04-29)


new10.gif (3955 octets) De minimumleeftijden van de opleidingen Aspirant-Initiator-Volleybal en Initiator-Volleybal werden aangepast (verjongd). Klik hiernaast op Aspirant-Initiator-2014 en/of Initiator-Volleybal-2014 voor meer gegevens (2014-01-08)


new10.gif (3955 octets)Hoe verwerf  je als licentiaat L.O. een A- of B-volleybaltrainersDIPLOMA ? Als licentiaat LO ben je automatisch Trainer B als je in het verleden specialisatie Volleybal gedaan hebt. In de nieuwe afstudeermogelijkheid: Master met specialiteit Training Coaching kan men ingeschaald worden tot en met Trainer A. Dit gebeurt steeds door de Universiteit zelf, gebaseerd op het persoonlijk dossier. Als lic LO kan men evenwel via de procedure EVC (Elders Verworven Competentie) een aanvraag doen voor assimilatie Trainer A. Deze administratie vindt men terug op de site van VTS. Let wel dit kan alleen als men reeds ervaring als trainer kan voorleggen (2012-09-17)


A.C.A. = American Coaching Academy (Online Coaching Certification Program) stelt zichzelf voor: "We're an online coaching certification program that allows youth and high school coaches to 1. Discover the specific skills and knowledge to be more successful in your  coaching job, 2. Gain a valuable credential that establishes you as an authority in your field, 3. Get more confidence and credibility with your team; All from the comfort and convenience of your home or office computer." http://www.americancoachingacademy.com/ (2011-08-01)


Cursus JEUGDSPORTCO�RDINATOR - Org.: Vlaamse Trainersschool - de instapmodule omvat 24 lesuren - zowel in ’t voorjaar als ’t najaar - kosten 75 euro - inschrijven door op de pagina Cursusaanbod (http://www3.bloso.be/Bloso/VTSPublic/PublicSearch.aspx )  bij sporttak   Jeugdsportco�rdinator te selecteren. Om een goede interactie te kunnen waarborgen, worden maximaal 20 deelnemers per cursusorganisatie toegelaten - meer info: tine.sleurs@bloso.be of 02/209.45.87 - Opleidingen Instapmodule in 2010 : Voorjaar: Bocholt, Ternat, Turnhout, Oudenaarde, Ieper / Najaar: Genk, Zichem, Berchem, Aalst, Damme, Kaprijke (De vervolgmodule staat open voor sportbegeleiders die minstens het diploma Instructeur B of Trainer B bezitten en de instapmodule jeugdsportco�rdinator gevolgd hebben) (20091008)


new10.gif (3955 octets) Voor alle informatie over de nieuwe opleiding Aspirant-Initiator (16u, instapdrempel, geen examens, wie mag inrichten, enz) klik je hiernaast op Aspirant-Initator (20090219)


Trainersdiploma behalen via EVK of EVC

Vanaf 2009 is het mogelijk een VTS diploma te bekomen via het principe van EVK of EVC. Beide principes geven de kandidaat de kans zijn opgebouwde ervaring aan te wenden om een VTS diploma te bekomen. EVK staat voor : elders verworven kwaliteiten. Dit betekent dat men buiten de VTS structuur een opleiding trainer heeft gevolgd, specifiek voor een bepaalde sporttak. Op basis van dat sporttechnisch diploma kan men een aanvraag doen voor gelijkschakeling naar een VTS diploma. EVC staat voor: elders verworven competentie. Dit verwijst naar een zeker opgebouwde trainerservaring binnen een bepaalde sporttak. Op basis van die ervaring kan men een aanvraag doen voor vrijstellingen van bepaalde opleidingsdelen. Beide principes openen voor sommige kandidaten mogelijkheden om hun vereist diploma nodig voor de coachlicentie te behalen. Alle info vindt men bij: VTS digitaal op de site van Bloso bij “word trainer”  ( http://www.bloso.be/VTS/vtsdigitaal/alg_info.asp ) (20081118)


new10.gif (3955 octets)Coachlicentie – VVB-Bericht aan alle trainers met een coachlicentie A of B 

De coachlicentie is steeds 3 seizoenen geldig.  Met het oog op de verlenging van uw coachlicentie na deze periode van 3 seizoenen is het zeer belangrijk om in de 3 seizoenen dat u uw coachlicentie hebt : - ofwel 3 erkende bijscholingen te volgen, - ofwel een VTS opleiding te volgen.    Opgelet: Indien niet aan ��n van deze verplichtingen voldaan wordt, kan u uw coachlicentie niet verlengen wanneer deze na 3 seizoenen vervalt ! Welke bijscholingen erkend zijn en wanneer deze plaatsvinden, kan u terugvinden op de website van de VVB onder de rubriek “Trainersfederatie” en dan verder onder de rubriek “Bijscholingen”. Informatie over de VTS opleidingen kan u vinden op de VVB website onder de rubriek “Trainersfederatie” en dan onder “Opleidingen”.


new10.gif (3955 octets)Met een coachlicentie B kun je niet coachen in 1ste nationale noch ere-divisie. Er is wel een overgangsfase voorzien voor die mensen. Dit betekent dat je 3 jaar de tijd krijgt om het vereiste diploma te halen. Concreet: - je vraagt je licentie A aan, - deze is 3 jaar geldig, - ondertussen volg je de vereiste opleidingen (zie www.bloso.be of www.volleyvvb.be) Voor wie nog GEEN enkel diploma heeft, is het alle hens aan dek, want er zijn  4 opleidingsniveaus zijn (initiator, instructeur B, trainer B en trainer A).


tijdsc4.gif (3955 octets) De VVB-trainersfederatie meldt in de nieuwsbrief van februari 2005: Er bleek heel wat verwarring te zijn rond het aanbod om een specifieke opleiding tot trainer B te volgen voor de doelgroep geregulariseerde trainers en trainsters voor de coachlicentie. Velen hadden blijkbaar de aanhef over het hoofd gezien (voor alle niet-gediplomeerden). En reageerden daardoor nogal heftig, maar gelukkig vergeefs. Zij die al initiator hebben kunnen er ook aan deelnemen en krijgen vrijstelling voor de vakken die terugvallen op het initiator deel. Men dient wel niet te vergeten dat het algemeen gedeelte niveau instructeur en trainer B moet gevolgd en afgelegd worden.  Voor meer info zie: www.bloso.be (wordt trainer)


new10.gif (3955 octets)Vanaf 2005 is de opleiding niveau 2 gesplitst in 2 delen: instructeur (meer technisch gericht) en trianer-B (meer ploegbegeleiding gericht). Het is eigenlijk een vorm van modulering van de voorbije opleiding. Het is de bedoeling de kandidaten meer ruimte te geven deze opleiding te kunnen volgen


OPGELET

Om een opleiding te volgen op niveau 2, dient men eerst geslaagd ter zijn in het algemeen gedeelte. Dit wordt op verschillende plaatsen in Vlaanderen georganiseerd samen met de andere sporttakken. De exacte plaatsen en momenten vindt men op www.bloso.be