VOLTRAWEB

Website voor en door volleybaltrainers


Oefeningen ofte 'Gesneden brood' (zoals Julien Vleminckx het formuleerde)

No drill form by itself is valuable. It ALWAYS depends on how coach runs it (Mark Lebedew)

( Volg zeker ook onze pagina's Conditietraining, etc EN (video)Verslagen van Clinics & Bijscholingen )


Gegevens over "Opwarming, Cooldown en Conditietraining" vind je op een aparte pagina.


tijdsc4.gif (3955 octets)Register: aanloop - aanpassing - aanval - aanval lezen - aanvalsdekking - aanvalskracht - aanvalsaanloop - aanvalstechniek - accent - achterover - afbeelding - aflossingsoefeningetjes - afspraken - APP - apparatuur - approach - arm(en) - armswing - armzwaai - artikel - athlete's position - Attack management - AV '= aanval - bagger - baggerone - balbaan (inschatten) - balgewenning - ballon - balspelen - balspelvormen - baltraject - balvaardigheid - basistechniek - beach - beach defense - beachsetting - beachtraining - Beachvolley - beginneling - beginnende trainer - beginners - bekken - bewegen - bewegingsfamilies - bewegingsleer - bewegingsschool - bewegingsverloop - bilaterale balvaardigheid - bilateraliteit - blessure - blocktraining - blok - bonniebal - bounce - bovenhands - circulatievolleybal - Club - coaches manual - communicatie - communiceren - complex-1 - conditie - concentratie - cooling down - coordinatie - corona-beach - Coxi bola - Dalhausser - didactiek - didactisch - docent - dragen - dribbelen - drills - druk - duik - duwen - DVD - e-book - eindtermen - enkel - estafette - evenwicht - expliciet leren -  explosiviteit - evalueren - FIVB - fitness - float - floatserve - focus - footwork - fouten - fouten detecteren - game like - glijden - gooi - gooien en vangen - handleiding - heffen - heterogene groep - hit - hoepel - houding - hulpmiddel - impliciet leren - initiatie - inspeel-oefeningen - inspelen - iPad - iPhone - jargon - jeugd - jeugdopleiding - jeugdtrainer - jeugdtraining - jeugdwerkplan - jongleren - jongsten - jumpfloat - jump serve/service - jumpsetting - jumpsplit - kinderen - klimmen - knuffel - kracht - kruipen - kwartaaltrainingen - lage verdediging - landen - leerkracht - leerlijn - lengtenet - les - lesidee - lespakket - libero - linkshandige aanval - LO - lopen - man - medicine ball - meerjarenplan -  mentale tools - meten - methodiek - middenaanval - middenblok - miniemen - mini-volley - mini-volleybal -  motoriek - motor learning - muur - Multi Move - NDH - Nick de Wild - Niet-Dominante-Hand/arm - oefening(en) - oefenstof - omloopaanval - onderarms - onderhands - oog-handcoordinatie - opleiding - opslag - opwarming - organisatie - palmbalvaardigheid - pancake - pass - passeur - passingskills - pedagogiek - penetratie - pepper - perceptie - periferisch zicht - plaatsbal - planning - playbook - pivoteren - pols(actie) - positionering in verdediging - Power-serv - presteren - preventie - pre-volley - psychomotoriek - rally - reactiesnelheid - reading the game - receptie - record - rol - rollen - romp - romprotatie - roteren - rug - rugwaarts - schema - schouderproblemen - scouting - serve - set - setter - setter dump - settertraining - setting - setting footwork - set up - setup rugwaarts - shot - shuffle - side out - site - slaan - slag - slide attack - smash - smashen - smashvolley - side-out - slaan - slagarm - slide attack - slowmotion - sluipen - snelheid - somatische benadering - sparren - speeltuin - spelletjes - spelverdeling - spelverdeler - spelvorm(en) - spiking - split(step)=athlete's position - splitstepjump - spraw - springen - sprongkracht - stappenplan - starter - Start2Volley - stop - strandbal - strategie - student - SU (= set up) - swingaanval/attack - swingblock systematiek - tactical development - tactiek - teamhandboek - teamtraining - techniek - techniekketen - teenstart - tennisbal - terminologie - test(en) - tipbal - tips - toets(en) - topspin - trainersboek - training - trainingsaanpak - trainingsmaker - trainingsoefenstof - trainingsopbouw - trainingsprincipes - trainingsschema - trainingstip - transitie - trappen - trekken - U11 - uitdagen - uitwisselen - vang - vangen - verdedigen - verdediging - verplaatsing - video - V.I.S. - volleybal - volleybalschool - VolleyTechno - voorbereiding - vrouw - wand - wandelen - warming-up - wedstrijdopwarming - werpen - zwaaien - 6-2 systeem


tijdsc4.gif (3955 octets) Karch Kiraly legt (in 9 video's) uit hoe je het spel kan leren LEZEN  - 'Read the Game' (2024-07-22)


AANVALsaanloop Ė Hoe aanlopen om Ďachterí de bal te blijven (2024-07-15)


4 oefeningen om de focus op de bal te leren / te behouden: (Engelstalige) toelichting + video (2024-06-17)


Hoe een aanvalsslag verdedigen - Armactie aanpassen aan de balsnelheid (2024-05-27)


Aanvalsaanloop / Attack Approach Mechanics: grondige beeldanalyse van wat NOG beter kan (2024-05-13)


Verdedigen/Defence/Libero - Oefeningen/Drills (2024-05-06)


'Trucje' om Pols- & Vingerwerking/activiteit bij Toetsen te stimuleren (2024-04-22)


Alle-technieken-oefening (tem) rally - auteur: Cornel lan (2024-04-15)


Verdedigen met Sprawling-techniek a) voorwaartse spraw b) zijwaartse spraw c) Instagramsprawbeelden (2024-04-08)


Serve-receive passing / 'receptie'=stop oefenen met 'constraints-led approach' (2024-04-01)


actieve Opwarming (= inspelen) MET BAL (auteur: Cornel Balan), van enkel bovenhands/toets en onderarms/bagger over standsmash tot (gerichte, niet harde) gesprongen aanval (voor 8 permanent roterende SPS) (2024-03-25)


Setting (spelverdelers/passeurs) oefening via constraints-led approach - Constraints-led approach = Beter leren bewegen doe je in een steeds veranderende omgeving en onder telkens wisselende omstandigheden en verschilt (dus) van lineair lesgeven/trainingen leiden - Meer toelichting bij Constraints-led approach (2024-03-18)


Spelvorm: "5 Point Game" Drill van Joe Sagula in beeld en woord (2024-02-26)


Aanvalsslag/smash stap voor stap bij beginners aanbrengen (2024-02-19)


Via deze NVVO-pagina kom je terecht bij al meerdere honderden Oefeningen - in woord en (video)beeld - van de hand van Wilhelm de Ruiter - de recentste 4 worden je gratis aangeboden - voor het totaalpakket is wel lidmaatschap van de NVVO vereist, maar dan ben je meteen ook nog geabonneerd op de voor TRS onnavolgbare 'Volley Techno' periodiek - Na het plaatsen van een nieuwe oefening gaat de oudste naar het totaaloverzicht. Nieuwe oefeningen worden wekelijks tussen 1 september en 31 mei geplaatst (2024-01-15) (op deze pagina staan nog meer dan 10 verwijzingen naar eerdere bijdragen van trainer Wilhelm de Ruiter)


Tijdens de wedstrijd verwachten we van alle SPS dat ze aansluitend op de eigen opslag/serv meteen hun afgesproken plaats in het (achter)veld innemen (I/VI/V). Die verplaatsing heeft impact op de uitvoering en de kracht van de service. a) Tijdens de paar minuten opslagtijd VOOR de match zie je bij die SERV zowat iedere SP snel afremmen (of zelfs achter de achterlijn blijven staan) bij het uitvoeren van de opslag (game-like??)  b) Hetzelfde geldt voor het (in)oefenen van de serv/opslag tijdens de training. EEN van de mogelijke O/S-(game-like)trainingsoefeningen: de serv-SP moet aansluitend bij de opslag in zijn/haar zone een over het net aangegooide bal verdedigen. Gooimoment: heel kort voor de serv-bal de vloer raakt. Een (veelal onbedoelde) directe terugkombal (eigenlijk een freeball) missen, kan mee het verschil maken bij een close game (wvm 2023-12-11)


Inspeeloefening voor setter(s) (+ ev libero) bij UITwedstrijden - Toelichting bij tekening-link: Vooraf: ook en vooral (maar niet enkel, want ook de verlichting speelt een belangrijke rol) in reeksen lager dan niveaus I en II varieert de speelveldomringende ruimtr nogal (bv toeschouwers niet naast, maar achter het veld, etc) - Op dat niet-topniveau (veelal ook slechts 2 trainingen / week) vooral voor setters niet vanzelfsprekend om zich te orienteren - Kies liefst de helft die meest afwijkt van die bij thuisvoordeel als WU-helft - Toelichting bij het bijgaande schema waarbij er van uitgegaan wordt dat de coach er alleen voor staat (dus geen assistenten). Zo niet, kunnen die assistenten ev 1 of 2 helpende (H(/S) sps vervangen / 7 SPS nemen deel aan de setter-inspeel-oefening: setter-I, setter-II + een/de Libero en dus ook 4 H-sps. de TR gooit de ballen aan vanaf 4m (ballenmand achter de TR). Oef kan ook met enkel setter-I, maar verloopt dan trager en minder wedstrijdgericht (lengte van de balcurve wordt ongewild mee bepaald door de aansluitende verplaatsing) - H-IV en H-II staan 1m buiten de zijlijn ongeveer 75cm van het net, ze vangen de ge-sette ballen hoog met gestrekte armen en gooien de bal via een vloerbots door naar de Hsps die achter de TR staan - De ballenmand-Hsps duwen beurtelings een bal in de rug van de TR - De TR doet/laat de bal even voor zich botsen vooraleer aan te gooien - De Libero vertrekt links van de TR, de setters rechts van achter de 3m lijn. Ze mogen pas (beginnen) inlopen bij/na de botsbal, ze setten afwisselend naar IV en nr II - De TR gooit een eerste reeks ballen (slechts 3/sp als beperkte tijd) vrij perfect naar het P-punt, daarna kan de TR meer gevarieerd gooien en dus niet meer perfect naar het P-punt (als er een set naar IV moet volgen, bv iets meer naar rechts aangooien en niet altijd tot bij het net). Let op: de setters mogen dus niet zelf bepalen of ze naar IV of II spelen - Setters en Libero doen na/bij het spelen een aanvalsdekkingverplaatsing (+ houding) en keren daarna snel terug naar hun startpunt - Door dat aanvalsdekkingstoetje zien de setters ook nog beter of hun set goed uitkomt (= zelfevaluatie) - Voorzie in het eigen achterveld ook oefening(en) voor de sps die niet aan de setteroefening deelnemen (6? 5? minder) bv sparren of balvolgoefening (onder hoek) in vierkantsvorm / PS-1 Best al eens inoefenen tijdens een training + het/de waarom(s)  toelichten aan de gehele groep - PS-2 Niet voor het eerst toepassen voor een top-uit-match - PS-3 Die setter-uitmatch-orientering kan (bv door tijdsgebrek) ook enkel door als TR ballen aan te gooien naar een setter die NIET inloopt (Hsps op IV & II), maar dat is uiteraard minder wedstrijdgericht - PS-4 Om inactiviteit van de vangende IV en II te beperken, kunnen die een fysieke opdracht krijgen, uit te voeren aansluitend op het teruggooien, bv burpee(s) (2023-11-27)


5 modules met veel bruikbare tips voor beginnende sporttrainers met weinig of beperkte TRS-ervaring (op Voltraweb/Conditie, WU... staat onder dezelfde datum een video met een voorbeeld van een WU voor U12) (met dank aan SportknowhowXL & Han.nl) (2023-11-06)


(een) Wedstrijdopwarming MeisjesU13 -  'inspeeldeel' (2023-10-30)  


Snelheid waarmee de slag/smasharm 'beweegt' bepaalt de kracht van de slag - In deze video wordt getoond en uitgelegd hoe de slagarmsnelheid opgedreven/verbeterd kan worden (2023-10-23)  


Competitive side out drill 6-6 - Start 18-18, 1 pt per gewonnen rally, MAAR a) 2 punten als direct uit de (1ste) receptie wordt gescoord en dito bij opslagfout (2023-10-16)


Wie enkel naar de bal / de balbaan kijkt, mist belangrijke info over het verdere verloop van de rally - Een individuele (opstap-) oefening per 2: SP-A speelt de bal toetsend en/of onderarms (opdracht vastleggen) voor zichzelf op, SP-B heeft in elke hand een genummerd 'wisselbordje', tussen elke 2 contacten steekt SP-B een van de 2 bordjes 'even' omhoog, SP-A kijkt tussen elke 2 contacten even naar het opgestoken bordje en zegt luidop het nummer dat wordt getoond; wijs als TR op 't belang van de juiste 'timing' van het heffen en tonen van het bordje (2023-10-02)


Setterdrill (spelverdelingsoefening) naar 'vangers' op IV en II, doel: haal minstens 8/10 (nvwvm: kan bv ook naar korfbalmanden of BB-ringen op IV & II) - a) toelichting - b) de oefening in beeld (2023-09-25)


De schijf van 10 (bewegingsvormen) - 10 grondvormen van bewegen die gezamenlijk belangrijk zijn voor een optimale motorische ontwikkeling (OOK - maar niet enkel - belangrijk als trainingsvormen bij de jongste jeugd, memo de bewegingsschool van Emile Rousseaux) - a) toelichting - b) De 10 bewegingsvormen op een rijtje (2023-09-11)


Betere FOCUS door ADEMHALINGSREGULATIE - Niet meteen een oefening, alhoewel - Wim Van Hove verzorgde het 2de deel van de bijscholing te Gent tijdens het EK 2023 - Enkele tips aansluitend bij de uiteenzetting en de groepsnabespreking: omstandigheden leiden zowel bij de training als tijdens de match tot een  verminderde 'focus' op uit te voeren taken. Oplossing: ADENHALINGSREGULATIE = lang en diep uitademen - Start bv de training met gezamenlijk lang en diep uitademen, dan is iedereen aansluitend klaar (= gefocust) op wat de trainer te vertellen (bv uitleg over oefeningen) - Start elke TO met enkele seconden samen diep uitademen vooraleer over te gaan tot advies/commentaar - Meerdere seconden uitademen (dus langer dan even kort 'blazen') moet m.i. ook deel uitmaken van opslag/serve-procedure /het opslag/serve-'ritueel' (nvwvm) - Een en ander vooraf toelichten en inoefenen verhoogt de kans op succes (2023-09-05)


Creatieve opwarmingen - Het zeer interessante e-book van Melissa Lenaerts over CREATIEVE OPWARMINGEN vind je terug via deze link // nvwvm: 'experientia doctus': heel wat SPS betreden zonder enige voorafgaande inspanning (= rechtstreeks van achter hun PC of hun phone) het trainingsveld - om het risico op o.m. enkel- en rugblessures tijdens die creatieve WU's te vermijden, raad ik aan de WU toch te starten met wat enkelmobilisatie (30sec) en een reeks buikspieroefeningen (2023-08-28)


Blok-oefening, inclus. training Mentale weerbaarheid - a) (Engelstalige) toelichting  b) verduidelijkend filmpje (2023-08-21)


High energy drill op basis van (inlopend) verdedigen (= conditiewerk op basis van een/wat volleybaltechniek) - a) (Engelstage) toelichting - b) filmpje (oefening start na 1min45sec extra-uitleg) (2023-08-14)


inoefenen transitie van Blok+verdedigingsposities naar tegenaanval a) toelichting - b) filmpje (2023-07-10)


Succesvol verdedigen is enkel mogelijk vanuit een juiste uitgangs/starthouding - Bekijk de beelden en beluister de uitleg (2023-07-03)


Money point drill - toelichting/uitleg (2023-06-26)


(nog een 6 tegen 6) spelvorm / team drill - doel: win 7 freeballrally's vooraleer de opponent 3 rallywinsten boekt (2023-06-19)


Middenaanval - wat komt er allemaal kijken bij / wat zijn de voorwaarden voor een succesrijke middenaanval + hoe breng je dat aan (inclusief beeldmateriaal/video's): Essentials for an effective middle-attack (2023-06-12)


Bij een goed uitgevoerde Gesprongen setup ofte Jumpsetting kan je enkel gebruik maken van pols- en vingerkracht -  daarover selecteerden we voor onze trainers 'Setter drills for improving wrist speed & timing': a) video / b) (Engelstale) toelichting (2023-06-05)


Tipballen beter verdedigen - coach Mike Johnson legt (inclusief beelden) uit hoe je daarbij tewerk gaat - meer Engelstalige toelichting (met dank aan volleybal Toolbox.net) (2023-05-30)


2 technische items om doeltreffender te Blokken - (Engelstalige) Toelichting door coach Jim Miret MET 10 min illustrerende (video) beeldende: more effective blocking (2023-05-15)


Belang van het benenwerk bij het bovenhands spelen/toetsen/setten - duidelijke (Engelstalige) toelichting (inclusief filmpje) bij deze Setter-rocker-step-wall-drill - let dus vooral op het benenwerk en de timing daarvan (2023-05-08)


7 + 3 = 10 tips om de setter nog beter te maken (2023-05-02)  


Hoe (nog) harder slaan / aanvallen zonder schouderblessures - Stanford coach Kevin Hambly licht dat toe (inclusief 3 verduidelijkende filmpjes) (2023-04-24)


Opslag vs Receptie/Stop/Pass - Oefening + competitieve spelvorm - auteur:  Kirsten Bernthal Booth  (2023-04-17)


EERSTE BALCONTACT CRUCIAAL VOOR SPELPLEZIER EN RESULTAAT - Hoe Foute Receptie/Stop/Pass-technieken 'afleren'/vermijden (inclusief 3 verduidelijkende filmpjes) (Anne Kordes) (2023-04-11) - (voor 'bovenhands'/toetsend eerste balcontact scroll je naar de datums 2019-0520 en 2019-05-27 op deze pagina)


NOG een (relatief lang geleden verschenen maar nog zeer nuttig en bruikbaar) 'boekje' met/over Oefenstof voor circulatie-minivolleybal ingedeeld in zes verschillende spelniveaus, zodat ook de jongste (kandidaat)volleyballers stapje voor stapje op een speelse, dynamische manier het spel onder de knie kunnen krijgen - Download hier de oefenstof (2023-04-03)


Minivolleybal vanaf het begin  Kees de Jong - meer dan 70 pagina's met (ook nog leuke) oefeningen - Van aanbrengen van algemene balvaardigheid (voor de allerjongsten) over basistechnieken (verplaatsen, serveren, bovenhands en onderarms spelen) tot en met spelvormen - Klik HIER om te downloaden (2023-03-27)


 Individuele (Muur)Oefeningen voor wie terugkomt uit een blessure aan de onderste ledematen  - (scroll naar beneden op deze pagina voor nog meer 'muur'oefeningen, zelfs voor de allerjongste SPS) (2023-03-20)


2 MET 2 Inspeeloefening - Om het doel (een echte balopwarming) te halen, moet de aanvalster de bal GERICHT (= verdedigbaar) over het net (achtereenvolgens en opbouwend) tippen, standsmashen, sprongsmashen - oefening kan ook met 3-3 - nog meer toelichting op deze pagina naast de datum van 2021-04-26 (2023-03-13)


Cool Moves Volleybal - Oefeningen & Trainingsschema's voor 11-12-jarigen (2023-02-27)


Cool Moves Volleybal - 32 Oefeningen voor kinderen van 10 / 11 jaar (2023-02-20)


Cool Moves Volleybal - Oefeningen voor kinderen 8 tem 10 jaar  (2023-02-13)


'Money Time' Spel/wedstrijdvormen vanaf 19-19 (2023-02-06)


Polswerk bij aanval - a) Cary Wendell Wallin: pols + armactie - b) Addie Hauschild : toelichting en demo in 5 stappen (2023-01-30)


Een aanvalsvariante: de 'Pingle drill' (Dave Shondell) (2023-01-23)


Snel en continu verdedigen met elkaar aflossende 4 sps (oef van coach Shondell) (2023-01-09)


Deze zeer actieve Turn & Burn drill (Mike Lingenfelter) kan a) ook per 2 (ipv 3) - b) met als toevoeging: het 2-3 tal 'snelt' meteen na het afwerken naar de andere netkant en verdedigt daar de bal uit die door het volgende 2-3 tal wordt verdedigd en 'aangevallen' (dan ook de rally uitspelen, al dan niet met als extra-opdracht dat er enkel van achter de 3m mag aangevallen worden, etc) (al eerder gepubliceerd nl op2021-03-22) - Nieuwe toevoeging: met bv 12 SPS op EEN veld kan doordraaiend na enkele afgewerkte spelfase in/met 4 'stations' gewerkt worden I) zoals in het filmpje II) uitverdedigen aan de andere netkant III) 'conditiestation' buiten het veld (core, burpees, etc) IV) ruststation (daarna dus opnieuw naar station I) (2023-01-02)


Scoring alternatives - de een al uitdagender dan de ander, dus aanpassen aan het niveau van je trainingsgroep (2022-12-26)


Uitdagende inspeeloefening voor het betere niveau (ev met puntentelling) mbv basketbalring&plank: klik HIER (2022-12-05)


Kill-oplossingen voor een 'in eerste hand' (=meteen) terugkomende verdedigingsbal of receptie/pass/stop: wiping overpasses (2022-11-28)


'Lijn'AANVAL Hoeksps ' aandacht voor Armactie (2022-11-21)


zeer actieve Verdedigingsoefening - Lopend verdedigen zonder aansluitend duiken/rollen (auteur: Christy Johnson-Lynch) (2022-11-07)


6 tegen 6 spelvorm startend met middenaanval en extra-team-inspanning tijdens de rally: Hit the deck drill (coach Bobbi Pedersen) (2022-10-31)  


3 Beach-aanvalstips (2022-10-24) (VEEL meer over beachvolleytrainen - maar dan van de hand van expert Dries Koekelkoren - in nu al 7 nrs van Volley Techno)


Receptie / Stop / Pass(ing) / Serve Reception - Demo met toelichting door coach Travis Hudson over de technische verschillen bij serv-aanpak voor en/of naast het lichaam (2022-10-17)


de (aanvals)SLAGBEWEGING perfect gedemonstreerd en toegelicht (door coach Donny) (2022-10-10)


Setter drill progression (inclusief beelden) - Ray Bello, assistant volleyball coach at Fordham University, demonstrates a progression of Setter Drills that he utilizes to train his setters to read the defense and make the appropriate set (met dank aan Volleyballtoolbox.net) (2022-09-26)


9 person pepper (2022-09-12)


Oefeningen op 'tegenaanval' (= complex-2). Oefening start dus telkens met een aanvalsslag en verdediging: a) per 2, b) per 3, c) 3 tegen 3 tot uiteindelijk 6 tegen 6 - Te vinden op deze webinar van Jos Rutten van 14/03/2021 tussen 39'30 en 50' (2022-09-05)


Spel/wedstrijdvormen: teamaanpak van een 'drop/tip'bal - Transition drill  (2022-08-29)


Oefening op set up (SU) voorwaarts en rugwaarts (vooral, maar niet enkel voor de jeugd) - Tijdens zijn webinar van 14/3/2021 over 'Tegenaanval bij 6 tegen 6 en de bijbehorende technieken' becommentarieerde Jos Rutten onder meer uitvoerig een gedemonstreerde oefening op SU voorwaarts en rugwaarts - Bekijk de oefening en beluister de leerrijke commentaar in de beelden van die webinar. Schuif de tijdsbalk in die Youtube-beelden daarvoor naar 35'46. DIE beelden 'duren' tot 38 min28 sec Die WI staat al een tijdje vermeld op onze pagina 'Verslagen van bijscholingen'. Over Jos' boek over Complex-2 bij tegenaanval 6-6 verneem je meer op onze pagina 'Boeken' (2022-08-23)


Zopas verschenen: 'Volleybal 6 tegen 6 Jeugd & Top Complex-2' - 6de boek van Jos Rutten en het 2de dat de spelgroep 6 tegen 6 beschrijft - Naast veel technische en tactische informatie reikt het boek OOK nog 21 voorbeeldtrainingen aan die de jeugdTR kan raadplegen om daarna zelf trainingen voor te bereiden op maat van zijn/haar groep - ook nog verduidelijkt met 100-en tekeningen en foto's - te koop via de auteur jos_rutten@pandora.be / 0495501599 en/of via Volley-Vlaanderen https://old.volleyvlaanderen.be/publicaties/ (2022-07-11)


Oefening voor de setter/spelverdeler, waarbij die moet rekening houden met de opstelling/positie van de III-SP aan de andere kant van het net - 5 SPS. SP A gooit vanop positie V-VI de bal naar de SV. De tegenstrevende III gaat tijdens de aangooi al dan niet in het blikveld van de SV staan. De SV set, afhankelijk van de door de III ingenomen positie, de aan gegooide bal naar IV of naar II - een kopie van die oefening kan ook (zonder net) met de achterlijn als fictieve middellijn; dan kan dezelfde oefening uitgevoerd worden door 10 SPS - a) geef de 4 andere SPS tussendoor een bv 'fysieke' of tactisch (=AV-dekking)extrataak b) oefening kan uitgebreid/aangepast worden naar penetrerende SV en/of met extra-blokker op II die dan tijdens het aangooimoment of bij de antenne plaats neemt of bv 2,5m naar binnen; bij het aanspelen van de IV, moet de SV ook daar dan rekening mee houden (=SU 'naar' antenne of 2,5m naar binnen (dan dus met 6 SPS). (oefening ingegeven op de thesis / het doctoraatswerk - 2021 - van Silke de Waelle: The development of executive and perceptual-cognitive function - Een deel daaruit is - in Nederlandse vertaling - speciaal bewerkt voor NL-tijdschrift SportGericht (zie onze aparte pagina VOLTRAWEB/sportgericht). Dat publiceert het in 2 afleveringen, nl in 2022/3 en 2022/4) (2022-06-27)


Spelvorm: Out of system play in transition - demo:  Suzie Fritz, head coach Kansas State University (2022-06-20)


Hoe verdedigen we een centrale tipbal ? Coach Anne Kordes licht dit toe met duidelijk afspraken en beelden (2022-06-13)


Veelal plannen we als ... laatste 'oefening' van de training een of meer spelvormen, al dan niet onder de vorm van (inge)korte setjes met of zonder opdracht - Anderzijds kunnen we dan ook starten vanuit een bepaalde spelfase al dan niet met een beginopdracht - Ideetjes daarvoor vind je bv in de talloze HIGHLIGHTS op deze pagina - kies er een uit en toon ev de start ervan aan je SPS (2022-06-06) 


Set up rugwaarts/achterover: ZO kan het aanleren beginnen - de vaste/harde wand is hierbij een zeer goed 'hulpmiddel' (intensiteit/frequentie van uitvoering + inschatting v d precisie) (2022-05-22)


Oefening op 'Side out' - auteur: Bond Shymansky - (Engelstalige) toelichting bij de beelden: The side-out drill begins with a serve receive. If the team wins the serve receive point, a free ball is very quickly tossed in. If the team wins that point, immediately a second free ball is tossed in and played. These free balls are played to simulate a longer exciting rally. Should the team win the second free ball, they will earn the right to serve. If the service point is won, they earn a point. The drill requires them to win a serve receive point and two free balls before attempting to back up the side-out by earning a point with their serve. This is great drill to build mental toughness in your players (2022-05-16)


Leer je setter de III-blokSP fel te doen twijfelen welke kant te kiezen - Teach your setter to freeze the block (2022-05-09)


Oefening HOEKblokkers - Leer de BlokSP (ook) naar de aanvalSP te kijken (en dus NIET enkel naar het baltraject) Train outside blockers to front the opponent (2022-04-25)


De beelden van 1ste wedstrijd van de (dames)competitiefinale GENK-GENT (17/4/2022) deden me (wvm) nog eens denken aan de GRATIS online-clinic die al vanaf 2020-04-06 op deze site beschikbaar is (pag Trainers aan het woord) met als dubbelonderwerp 'Details maken het verschil EN Hoe fouten trainen vermijden' (verdere werkwijze: klik bovenaan op 'bewerken inschakelen' en op die pagina op deze daarop vermelde link om de opeenvolgende andere 'pagina's in beeld te krijgen (2022-04-18)


Het 5-1 systeem doorgronden ipv het zo maar klakkeloos na te bootsen - Conan Liu licht de 5-1, met duidelijke schema's, toe in 15 minuten, inclusief de verdedigingsposities (2022-03-28)


een Spelvorm met extra-beloning voor snelle/onmiddellijke rally-winst vind je HIER (auteur: Kirsten Bernthal Booth) (2022-03-21)


MET-oefeningen voor de Jeugd - (aansluitend) uitspelen naar puntwinst mag enkel als (het 4-tal) een vooraf afgesproken ononderbroken aantal MET-rally's lukt (2022-03-14)


1000Drills is een site met meer dan 1000 video's van gemiddeld 7 seconden. Voor ieder niveau, gerangschikt op techniek en van eenvoudig naar moeilijk. Zo is heel snel te zien of de oefening past bij het team. Samenstelling: Han Bulten & Kees van Wijngaarden (2022-02-21)


Float Serve Tutorial - Engelstalig toegelicht en met beelden gedemonstreerd door coach Al Scates (2022-02-14)


Intensieve (individuele) verdedigings/receptie/pass-oefening: in woord en beelden van Nancy Dorsey (2022-02-07)


(nog praktijk) voorbeelden van overgang (transitie) van blokken naar aanval (coach Anna Howle) (2022-01-31)  


(nog eens)  de Voortreffelijk, gedetailleerde uitleg en praktijk-aanbreng van alle aspecten van de 'combinatie' van III-Blok naar snelle aanval (2022-01-24)


2-ball WU game (uitgelegd in 't Engels) (2022-01-17)


Volley-Techno nr 4 van 2021 wemelt opnieuw van o.m. bruikbare oefeningen (en nog veel meer). Hoe je kan/leert scoren via 'Blok-uit' wordt er van naaldje tot draadje uitgelegd door Abe Meininger. De tekst maakt ook gebruik van 3 video's, waarvan (slechts) 2 hierna volgen a) Cary Wendell Wallin offers a tutorial on the wipe, a great way for outside hitters to tool the block for kills - b) Learn how to tool the block, which means to hit the ball off the block so that it changes direction and you score an immediate point - Trainers/TRainsters die  geen abonnement hebben op Volley Techno (al dan niet via hun club), nemen zichzelf niet ernstig. (wat je nog meer in dat nr - en vele vorige - van VT vindt, staat op deze pagina) (2022-01-03)


Inspelen per 3 met EEN 'lopende' SP (techniek Na verplaatsing) - het filmpje maakt duidelijk dat elke SP achtereenvolgens een (opgelegd) aantal keren diagonaal lopend verdedigt, set en aanvalt (dus telkens NA snelle verplaatsing) - Zelfs op een veld met weinig ruimte achter de opslaglijn vlot uit te voeren door 12 SPS (met dank aan Freya Acar) (2021-12-27)


De tijd van het enkel maar 'sparren per 2' als 'bal-WU' voor een match is bij de meeste teams voorbij. Dat 'per 2' is dan wel intensief, maar weinig 'game like' door het ontbreken van bv 'onderhoekspelen', orientatie van de setter, etc - In DIT FILMPJE een voorbeeld van een (door meerder goede teams gebruikt) deel van een Avant-match-WU ('gedemonstreerd' door de dames van Saturnus Michelbeke) - teams die ook nog kunnen rekenen op wat assistent-TRS posteren die op de posities II en IV om zo nodig snel even de taak van de SPS op die posities over te nemen (2021-12-20)


Een paar (nuttige) Spelvormen met minder dan 12 SPS (2021-11-15)

1)  Bv met 10 aanwezige sps - A-team = 4 ('betere') sps, B-team = 6 sps - enkel B-team mag opslaan, als A-team de rally wint, serveert de TR (of ass-TR) een freeball naar het A-team - team dat rally herovert, roteert 1 positie door - ev afspreken dat B-team een 2de keer mag serveren, mocht de 1ste opslag foutief zijn - variante: ipv de freeball door de TR, kan de opdracht ook zijn dat het A-team enkel 'onderhands' mag serveren

2)  Bv met 11 sps - het complete team mag niet 'aanvallen' naar/in zone VI van het andere team (de bal mag er wel 'onrechtstreeks' belanden, bv na blokaanraking) - die zone VI kan met enkele hoedjes (toch slipgevaar!) of stukjes tape afgebakend worden


Kids-Volley - even over de grenzen kijken - ZO pakken de Zwitsers het Kids-Volley aan (2021-10-18)


individuele VERDEDIGING verbeteren met ook gebruik van een ballon: oefening per 2, A verdedigt naar B en tikt tussendoor een ballon ietwat opzij opwaarts, B speelt de door A terug verdedigde volleybal 1 of 2x op vooraleer die opnieuw naar A te slaan (o.m. verbetering periferisch zicht en reflexen) - ev uitbreiden naar 3 sps met 'onderhoekverdedigen' (2021-10-11)


Hoe, als verdediger, de aanval 'lezen' deel-1 deel-2 (2021-09-27)


Goed verdedigen begint vanuit deze, door Emily Hiza gedemonstreerde, Starthouding (2021-09-20)


In this video, coach Ryan McGuyre presents skill progressions that improve the setter/hitter relationships on your team that will allow for better timing and tempo. These improved hitting connections are built through drills that use game-like situations to have athletes learn from dynamic scenario. Drill to give you ideas on how to enhance your current practice drills. The idea is not to implement it exactly as is, but rather to tweak it to make it fit your system. Klik HIER voor de woord-en-beeld-video (met dank aan volleyballtoolboxnet) (2021-09-06)


(nog) oefeningen (van Remco Kenter - zie ook 2021-08-23) in beeld voor de jongsten met accent op de jongens a) indoor - b) outdoor (2021-08-30)


Hoe krijgen we jonge JONGENS aan 't volleyballen en houden we die bij de club? 2 indoor-oefeningen waarvoor zelfs de jongste JONGENS smelten: oefening-1, oefening-2 (met dank aan Remco Kenter, ook nog auteur van een 7-tal e-books - zie onze pag. Boeken (2021-08-23)


Beachvolley - Training ('lage') verdediging (2021-08-16)


Oefening op 'presteren onder druk' - Drills to Simulate Pressure & Increase Training Efficiency Using time as a tool - Jodi Schramm - Explanation: the back row attack drill begins with a setter and three back row players on each side. The middle back should be a hitter. One side is the challenge side.On the challenge side, the middle back (and his team) are trying to score as many points as possible in a three minute time period. The setter can set any of the three back row players, but the middle back is the one competing - On the other side of the net, the setter will be setting a back row attack also. The difference on this side is that the three back row players must rotate out every time the ball crosses the net. In other words, every time the ball crosses the net three new back row players will come in. The setter remains the same for the three minute period. Coaches will enter free balls to start the point. They will alternate which side the enter the ball. The only rules are that you can only score on back row attacks. Rolls are allowed, but tips are not. The setters are allowed to block https://www.youtube.com/watch?v=Q0HsqCIFqBQ (2021-08-09)


voor (nog - zie ook verder op deze pagina bij omloop en/of slide) toelichting en beelden over aanbrengen van slide-hitting ofte omloopaanval klik HIER (2021-07-19)


'(opslag)Receptie'/stop/pass-oefeningen voor de basis (inclusief 3 korte verduidelijkende filmpjes) klik HIER (2021-07-12)


(nog) Beter leren verdedigen - Tips van Mike Johnson (2021-07-05)


Spelverdelers/setters/'passeurs'-oefening met accent op polswerking en timing: Drills for Improving Wrist Speed and Timing (C Skinner & K Walton) (met dank aan volleyballtoolbox.net) (2021-06-21)


Aanvalsdekking is een belangrijk element dat nochtans al te dikwijls verwaarloosd wordt. Het kan het verschil maken tussen nipt verlies of nipte winst - bekijk deze oefening van Russ Rose - over hetzelfde item: toelichting en beelden op deze pagina naast o.m. de datums 2020-04-27 en 2017-11-09 (2x) (2021-06-14)


Opsprong/afzet met EEN been/voet - Training single leg jump a) standing/uit stand - b) tips van Martin Reader en Reid Hall (2021-05-31)


Uitgewerkte trainingen voor jongeren van basisschool en secondair onderwijs - Volley-Vlaanderen ontwierp voor die leeftijdsgroepen een reeks 'volleyballessen' en alle scholen kregen die al bezorgd -  Niet alle JeugdTRS zijn leerkrachten, dus ook de niet LO-ers kunnen daarmee of liefst met een aangepaste versie ervan aan de slag. Teach2Volley vind je (ook) HIER (2021-05-24)


Oefening(en) op streven naar foutloos spelen: hoeveel seconden (of hoeveel netoverschrijdingen) houden 2 teams het vol om 'foutloos' MET elkaar te volleyballen, terwijl ze aan een aantal eisen moeten voldoen. EEN van de eisen is 1 rotatie doordraaien bij elke balnetoverschrijding. De overige eisen aanpassen aan het niveau van de SPS. Bv bij de allerjongsten (2 MET 2 of 3 MET 3) bij een rally moeten alle SPS de bal 'raken' en het 3de contact is een 'smash' uit stand. Er zijn veel tussenstappen mogelijk, zowel wat aantal SPS als de vereiste technieken betreft. Uiteindelijk kan bv 6 MET 6 (3 contacten aan elke kant) met als 'overspeelbal' een gesprongen (veelal ingehouden) smash en telkens penetratie uit I. Om de concentratie NOG op te drijven, kan ook als vereiste gesteld worden dat in 2 opeenvolgende rally's geen 2x opeenvolgend naar de zelfde positie mag geset of geslagen worden, etc - a) noteer de beste prestatie van die dag (+ de namen van de SPS) om later te kunnen vergelijken/verbeteren b) de oefening best laten volgen door een of andere 'explosieve' wedstrijdoefenvorm (wvm - 2021-04-26)


5 Goals to Measure Volleyball Toughness - Mike Lingenfelter licht ze toe (2021-04-05)


3 opeenvolgende oefeningen op 'snelle aanval met permanente communicatie' - auteur coach Mike Lingenfelter Oef-1 (begin die zeker aan een rustig tempo, tot iedereen de opeenvolgende acties snapt),  Oef-2, Oef-3 (2021-03-29)


Deze Turn & Burn drill (Mike Lingenfelter) kan a) ook per 2 (ipv 3) - b) met als toevoeging: het 2-3 tal 'snelt' meteen na het afwerken naar de andere netkant en verdedigt daar de bal uit die door het volgende 2-3 tal wordt verdedigd en 'aangevallen' (dan ook de rally uitspelen, al dan niet met als extra-opdracht dat er enkel van achter de 3m mag aangevallen worden, etc) (2021-03-22)


Beachtraining - SETTING, les 1 van 3 (2021-03-01)


Correct hoog en ver kunnen Setten/Toetsen/'Bovenhands spelen - zowat alle SPS die ooit door Emile Rousseaux getraind werden, beheersen (ook als niet-Setter) deze techniek - Ook de Australische toptrainer Mark Barnard vindt dit belangrijk - hierbij zijn Setting drill for non-setters (2021-02-22)


Complex-2 - Transition training (Max Willer) (2021-02-09)


Dog house & Fox chase zijn de namen van 2 oefeningen 'bedacht' en toegelicht door Penny Isenbart, head coach Kit Carson High School - lees HIER meer (Engelstalige) uitleg (2021-02-01)


Oefening op (schuin)zijwaartse rol per 2 verdedigende SP kiest afwisselend voor L of R en start met aansluitpassen, hulpSP gooit zeer laag aan zoals hier gedemonstreerd (2021-01-25)


(nog) Volley @ Home oefeningen - de FVWB (volley Wallonie-Bruxelles, ex AIF) publiceert in coronatijd (tot begin hervatting competitie) elke vrijdag een video - die video's vind je via deze link - intussen verschenen items: hoe werk je 'thuis' aan je snelheid, aan je mobiliteit (2x), oefen de perfecte rol in, etc - ook dit kunnen de TRS doorspelen aan hun SPS - (met dank aan Herman Vleminckx - 2021-01-18)


Receptie/passing-training Consistency in serv reception & passing, tips van coach Travis Hudson (let op ! met de duimen uiteen maak je een breder en zachter vlak, waardoor er minder kans is dat de bal via de harde radius / het harde spaakbeen 'wegschiet' - wvm) (2021-01-11)


Vlot, in team (=met z'n allen), overschakelen van het ene verdedigingssysteem naar een ander. De droom van veel coaches. Julie Sherbeyn, Eastern Wyoming College Head Coach, legt uit (in woord en beeld) welke individuele vaardigheden daarvoor vereist zijn - Building a Rotational Defense: Individual Skills (2020-12-28)


Service/opslag-oefening met als thema: Leren opslaan onder druk - Team serving Challenge ' maak de oefening 'game like' met een mat op de eigen pos.VI; daarop moet de opslagSP na elke serve 'snel' (even) de verdedigingshouding aannemen) - extra toelichtingen: a) eisen aanpassen aan niveau: van 'met welke techniek ook' (dus ook O-hands mag en niet-fout is OK), over 'enkel BH naar resp. verste 27m' en dichtste 36m, tot 'enkel BH gesprongen volgens de opdrachten in het filmpje' (met veel tussenmogelijkheden) - b)  organisatie: per 3 en 2 of 3 telkens dezelfde ballen voor de O-Sp: A= opslag, B(aan overkant)=rolt de door A opgeslagen bal terug naar C die aan de A-kant postvat naast het veld ter hoogte van de 3m, C gooit/rolt de bal naar A (2020-12-21 en aangevuld op 2020-12-28)


Jeugdtrainingen a) accent aanval  - b) accent opslag  c) met inbreng van ouders (2020-12-07)


Middenaanval - Transition footwork (2020-11-30)


Gefilmde Thuistrainingsoefeningen van volley.vlaanderen voor enerzijds U13 en anderzijds alle andere/oudere groepen vind je HIER! Kristof De Loose toont de volleytechniekoefeningen, Annemaaike Steylemans demonstreert de conditieoefeningen (aangevuld) (2020-11-30) (NOG thuisoefeningen op deze pagina naast 2020-04-20)


'Thuis'trainen tijdens 2de covid-golf, het kan - We verwijzen naar a) de vele 10-tallen (bal)oefeningen van Kristof De Loose, in beeld naast de datum van 2020-04-20 op DEZE pagina - b) het ruime aanbod aan conditieoefeningen naast de datum van 2020-04-04 op onze Conditie-pagina - TRS/clubbestuurders, speel ze (ev nog eens en al dan niet per mail) door aan jullie leden; zo houdt de club ook contact met die spelers & speelsters en zijn ze bovendien minder gemotiveerd om definitief over te stappen naar individuele sporten (2020-11-16)


2de handse aanval ofte setter dump - ZO leer je dat aan 1) Mark Barnard  - 2) Donny Hui (2020-11-09)


Libero-training - a) Kevin Hambly demonstreert dat in deze beelden - b) meer toelichting (2020-11-02)


Twee'handige' zijwaartse duik/rol-verdediging (wie als TR de beelden - zeggen meer dan 1000 woorden - doorspeelt aan haar/zijn SPS, zou het spelfazedeel dat voor de echte technische uitleg wordt getoond, best inkorten) - toplibero Kori Moster analyseert en demonstreert (2020-10-19)


Jumpsetting ofte gesprongen set/'pas' a) met al dan niet aansluitend (2de handse aanval) demo door Lauren Carlini - b) toelichting over waarom en hoe door  coach Donny Hui (2020-10-05) (zie, voor wedstrijdsituaties, ook pag video, film, naast datum 2020-09-24)


DE meest doeltreffende AANVAL: Oefeningen op Blok-out - a) Wipe the block-I (Cary Wendell Wallin) - b) Wipe the block-II (coach Donny)   (2020-09-28)


Keylor Chan, Samforf head coach, demonstreert intensieve BLOKoefeningen voor de III + aansluitend aanvallen - klik HIER (2020-09-21)


Omloopaanval = slide attack, ZO breng je dat aan (2020-09-07)


Hoe side-out-rally-winst bevestigen met (minstens 1) extra-punt(en) - Become Mentally Tough with the 1-2-1 Drill (2020-08-31)


Ritmische Balvaardigheidsoefening(en) (niet enkel) voor de 'jongsten' (vervang de BB door een VB) (2020-08-24)


Inspeeloefening met accent op permanente aandacht/focus - 2 touch 2 ball (2020-07-27)


De 139 Start2beach-oefeningen van Volley.Vlaanderen vind je ook HIER (2020-07-13)  


De pols is EEN van de componenten van harder slaan bij 't aanvallen - ZO werkt Chrissy Elder, head Coach University of Colorado-Colorado Springs, aan de progressie/opbouw ervan (2020-07-06)


(in)Lopend verdedigen: loop 'door' de bal = niet afremmen vooraleer je de bal gespeeld hebt = doe nog enkele stappen na het balcontact; dat demonstreert ook coach Christy Johnson-Lynch in het filmpje Developing Relentless Defenders - meer (Engelstalige) toelichting hierbij (2020-06-29)


3m-aanval - Bala Spencer legt uit hoe je die SP als teamgenote kan coachen - Improving your back row attack (nvwvm: er is een belangrijk verschil tussen een 3m-aanval en een zgn 'pipe') (2020-06-22)


Verbeter/verhoog van de explosiviteit van de slagarm - Bond Shymansky licht het (in het Engels) toe, inclusief beelden - Arm swing technique by Bond Shymansky (2020-06-08)


Oefenvormen voor Blok bij U9-U11 & U13 vindt men ongeveer halfweg volgende deze link te beginnen met 'Tips voor oefenvormen' (met dank aan Start2volley) (2020-06-01)


Beachvolley spelen/trainen met toepassing van anderhalve meter: I) a) plaats 2 netten ipv 1 en wel op ongeveer anderhalve meter van elkaar b) breng 2 extra-lijnen/linten aan dwars op de net(ten)richting middenin van de ene achterlijn naar de andere, op ongeveer anderhalve meter van elkaar c) de daarmee afgebakende 1,5x16m zone is een 'outzone', dwz een aanvalsbal die in die zone het zand raakt is OUT en resulteert dus in een punt voor de tegenpartij, behalve als die door een SP van de verdedigende ploeg werd geraakt (blokkend of anders verdedigend) - het spel kan dus ook (bv bij jongere jeugd of recreatief) 3 tegen 3 gespeeld worden - ev kan het speelveld 'vergroot' worden tot 9x18m ipv 8x16m, dan blijven er ongeveer evenveel vierkante meter speelveld (7 vierkante meter meer, maar wel met een 1,5m netzone) - II) nog op te lossen: a) een geblokte bal belandt tussen de 2 netten = fout van het blokkende team of rally te herspelen of ? b) wellicht langere rally's, dus uittesten of de set moet eindigen bij een lagere streefscore - III) coronabeachveldschema's in bijlage (2020-05-25)


Ball control bij onderarms spelen, Jim Miret licht die techniek toe met uitgebreid beeldmateriaal (inclusief slow motions) (2020-05-18)


voor een Oefening - op onderarms spelen / baggeren - met accent op concentratie klik HIER (2020-05-04)


Setter training: Reading and Decision making - Todd Dagenais, University of Central Florida - bemerking van WVM: die oefening wordt NOG beter (= more game like) als je de SV aansluitend op de set ook de nabeweging/verplaatsing laat maken; dus MET aanvalsdekking en halve draai bij rugw set; voor een vlot verloop doe je die dan best met 2 of 3 SV's; let er ook op dat de SV altijd frontaal naar de aangooier staat en dus niet bij voorbaat met de schouderlijn dwars op het net - klik HIER voor de beelden en de toelichting door TD (2020-04-27)


174 oefeningetjes om (zeker in deze coronatijden) de volleytechnieken ook THUIS te trainen/onderhouden. Alle gediplomeerde TRS ontvingen van Volley.Vlaanderen 2 reeksen BEELDEN met alles samen dus 174 oefeningetjes. Wie die niet ontving (de meeste niet-gediplomeerde TRS) of er overheen keek EN de clubbestuurders vindt/vinden beide links iets verder in dit item. MAAR ... zou het niet goed zijn dat de CLUBS die links in BCC (wegens wet op GDPR) doormailen naar ALLE spelende leden ? Al dan niet via de ouders. Zo blijft er ook een band tussen de leden en de club. Er is overigens m.i. (en niet enkel ik, wvm, vreest daarvoor) een terechte vrees dat teamsporten na de coronatijd een klap zouden kunnen krijgen omdat intussen (vooral volwassen) sporters de 'geneugten' (w.o. minder verplichtingen) van het individueel sporten hebben leren kennen. (Een mail naar alle ouders en SPS met verwijzing naar de clubsite waarop die beelden dan te vinden moeten zijn, kan ook, maar is toch minder 'persoonlijk'/clubbindend. Al zeker een aantal oefeningen in beeld gebracht door Kristof De Loose kunnen ZELFS met de jongsten uitgevoerd worden. a) de 120 THUISvolley-balvaardigheidsoefeningen van KDL verdeeld over 20 korte filmpjes - b) 54 TSV-oefeningen - met veel dank aan Kristof die ook nog bevestigde dat er op de beelden geen copyright rust en verdere verspreiding dus mag (2020-04-20)


Setter training: hoe de juiste keuze(s) leren maken (bv 'lezen' van tegenstrevende blok) Todd Dagenais demonstreert - let op ! besteed als TR voldoende aandacht aan de starthouding/richting van de setter naar het 1ste balcontact EN de aansluitende actie van de setter = game-like (m.i. wordt vooral aan dat laatste item te weinig aandacht besteed, wvm) (2020-04-13)


Marco Mencarelli geeft blokkeertips (2020-03-30)


Aanvalsrendement HoekSP uitdagend trainen kan ZO (2020-03-16)


Aanval - Aanleren slide/swing attack met EENvoetige afzet/opsprong - Coach Bond Shymansky legt uit hoe je die aanvalstechniek aanleert video-1  video-2  (meer over die aanvalstechniek verder op deze pagina, o.m. op/naast datum van 2018-10-15) (2020-03-02)


De 2de handse aanval door de setter (=spelverdeler/spelverdeelster) ofte de Setter dump a) ZO leert Mark Barnard die aanvalstechniek aan b) 30 knappe voorbeelden (2020-02-24)


Oefeningen voor de middenblokker accent: tracking the ball (2020-02-17)  


Reactiesnelheid en oog-handafstemming - een aantal ervan zijn zeker nuttig en haalbaar ook bij volleybaltraining (met dank aan Feya Acar voor de tip) (2020-02-10)


Ook 't uitverdedigen van een ver na te lopen bal, kan/moet nog tot een aanval leiden - a) de oefening in beeld b) tips en commentaar: de 3 sps sprinten mee naar de verre bal, op 't moment dat rapste de bal raakt/speelt, stoppen de andere in teenstart frontaal naar het balcontact, zodat ze niet 'tegenvoets' reageren op de verdedigde bal c) varianten en verder uitspelen: al dan niet met vooraf afspreken wie het 1ste balcontact speelt = verdedigt (de medesp(s) lopen/loopt wel voluit mee, want het lukt niet altijd om die 1ste bal terug richting net te spelen), kan ook per 2 sps, kan ook met verder uitspelen van de rally, dan veranderden de 3 (of 2) als de rally eindigt snel van kamp terwijl een volgend 2 of 3 tal de oefening start, extra-opdracht kan zijn (vnl bij 2 ipv 3): de aanvalsslag moet een 3m-AV zijn en tip/plaatsballen als 3de contact niet toegelaten (2020-02-03)


(vooral) Speelsters duiken naar een tip/plaatsbal als ze die beter 'door' de bal lopend nog kunnen verdedigen - ZO brengt Chisty Johnson-Lynch dat aan - Mike Lingenfelter over dat zelfde thema met nog 5 verdedigingsoefeningen  (2020-01-27)


Hoe de balsnelheid van een smash verhogen met (ook) andere, veelal verwaarloosde,  middelen/componenten dan schouderkracht - Chrissy Elder licht het met deze beelden toe (2020-01-20)


Wie aanspeelt EN de setter moeten zich wat toetshoogte betreft aan elkaar aanpassen - Game-tempo ball control drills (2020-01-13)


3 oefeningen gericht op (het zwaar onderschatte belang van) snel voetenwerk (volleyball) Footwork drills - verder op deze pagina ook specifieke oefeningen voor voetenwerk van spelverdelers/passeurs en blokkers - nog meer oefeningen zijn te vinden op http://www.voltraweb.be/Conditietraining-Preventie-WU-CD.htm gebruik er 'voet(en)werk' en/of 'footwork' als zoekterm (2019-12-23)


Oefeningen met de focus op BLOKKEREN (John Dunning) a) Muurwerk  en b) armen en handen (2019-12-16)


Blokverplaatsingen - Bliksemsnel voetenwerk van 't midden (III) naar een hoek (II of IV) ZO brengt Tom Keating dat aan (2019-12-09)


Oefeningenreeks voor U10-13 - Enige bemerking: bij bv de oefening op SU rugwaarts op een uit I-II aangespeelde bal, vergeet de 'spelverdeelster' zich frontaal naar het vorige balcontact te positioneren op 't moment van dat 1ste balcontact - toch goed bruikbare oefeningen (2019-12-02)


Competitieve oefeningen voor U13 en ouder (2019-11-25)


Voor 5 verdedigingsoefeningen met heel veel snelle verplaatsingen klik je HIER (2019-11-18)


Setter drills  Ray Bello tekst + 10 min beelden van oefeningen (2019-11-04)


Speelse oefening met o.m. accent op communicatie - Don't drop the baby drill - om met bv 12 sps de oefening voldoende intensief te maken, kan er een 18m lengtenet of snoer aangebracht worden (2019-10-28)


Oefeningenreeks om 'harder' te slaan zonder de schouder extra te belasten - Drill ideas to increase the speed of your offense  - Let op: de schouder openen resulteert in NOG meer slagsnelheid (2019-10-14)


Nut van swingblock en hoe aanleren - Why and how to teach swing blocking (2019-09-30)


Diverse individuele oefeningen (+ aanval slow motion): bruikbare oefenstof in beeld (2019-09-23)


Diverse oefeningen, combinatie van zowel techniek als conditie - Klik HIER (2019-09-09)


Training (Italiaanse) Meisjes U12 (mini-volley) in beeld (2019-09-02)


Een lob-, tip-, plaatsbal over het blok verdedigen - Hoe en door wie ? (Jo Everaert) (2019-08-19)


Onderarms LEREN spelen (= Baggeren) in de 26 stappen van Maurizio Moretti (2019-08-05)


Gefilmde Volledige training (Russische) meisjes U13 jaar Klik HIER (2019-07-29)


Voor een reeks 'kleine' oefeningen, individueel, per 2 en (snel) doorschuivend, klik HIER (2019-07-22)


Terry Liskevych geeft TIPS om nog beter te verdedigen (2019-07-08)


3 voordelen van spelverdeling met EENvoetige opsprong/afzet - Setter Training door Craif Skinner (2019-07-01)


Voor een reeks BlockingTips van Marco Mencarelli, de 2018-19 trainer van Britt Herbots, klik je HIER (2019-06-17)


Bovenhandse verdediging / receptie van de opslag techniek en oefening (2019-05-27)


Waarop moet je letten bij het Bovenhands (= toetsend) spelen van het 1ste balcontact (Receptie van de opslag EN Verdediging) zie en hoor het hier (2019-05-20)


Specifiek voor dames/meisjes/vrouwenvolley: Bal verdedigen met zijwaartse rol, (je mist niks als je de intro van 60 seconden overslaat) ZO leer je dat aan (2019-04-15)


Omdat je dan verder kan reiken dan met 2, is Verdedigen met EEN arm wel eens nodig en kan je ook die techniek  best beheersen - ZO leer je dat aan (2019-04-01)


ZO leer je de tegenstrevende aanval LEZEN: deel 1, deel 2 (2019-03-25)


Liever NIET, maar toch gebeurt het wel eens - vooral bij provinciale en minder hoge divisieploegen - dat de trainer/trainster in allerlaatste instantie moet afzeggen (ziekte/ongeval/ ...). In de plaats van "We zullen dan maar onderling wat setjes spelen" kan het team kiezen voor een nuttige, georganiseerde training bv onder "leiding" van de teamkapitein (of zelfs een teamafgevaardigde). Je komt HIER bij zo'n volledig uitgewerkt trainingsschema terecht. Print dat NU uit en zorg dat een of een paar spelers/speelsters het steeds bij zich hebben, voor in geval van nood. Het schema is overigens ook bruikbaar bij Jeugdteams vanaf de Kadetten (2019-03-03) (eerder gepubliceerd, maar schema lichtjes bijgewerkt)


Oefeningen op het verder spelen van een bal die bij het verdedigen in het net belandt. Let op !! die 'redding' is al het 2de contact, dus moet de bal na de redding wel degelijk over het net gespeeld worden.

A) de 'netbal' onderarms verder spelen: oefening-1 de SP gooit van vrij dichtbij de bal zelf (liefst onderaan) in het net, zet dan snel minstens 1 voet op of zeer dichtbij de middellijn en speelt de bal (veelal achterover vallend) 'onderarms' op of zelfs wat rugwaarts; oefening-2 (per 2): A gooit de bal laag in het net, B doet wat vermeld staat in oefening-1 en A slaat/speelt de bal over 't net

B) de 'netbal' met een voetcontact verder spelen: zelfde oefeningen als hierboven, maar wie de bal redt, moet nu niet noodzakelijk naar zeer dicht bij 't net lopen

Mits wat oefenen, kan er ook een rally 2 MET 2 van gemaakt worden en kan die rally na bv 2 opeenvolgende geslaagde reddingen zelfs uitgespeeld worden naar puntwinst op een veld van 3m breed (wvm - 2019-02-18)


Opwarmingscircuit met diverse vaardigheden, intelligentie en samenwerking. (Met dank aan Brecht Van Kerckhoven en Jeval Alken) - Bekijken  (2019-02-11)


Nog 2 extra's bij de Bloktraining-tips & oefeningen van 2019-01-21 1) blocking tips from Terry Liskevych 2) Master Class by David Lee (2019-01-28)


Bloktraining - Op 2017-09-25 plaatsten we op deze pagina een filmpje met 101 'Blocking drills' maar dat is intussen van Youtube verdwenen (mocht iemand het gedownload hebben, dan graag een seintje) - Heel belangrijk voor het evenwicht en (dus) het niet raken van het net is de 'banaanhouding' (afb 1 - afb 2) - J Dunning brengt dat aan met een oefening tegen de muur, waarbij dus OOK de voeten de muur raken - Meer blokoefeningen: Susie Johnson , 3-step blocking drill 'van' Russ Rose (loopverplaatsing, niet iedereen staat daar achter), Glenn Hoag - en je vindt ook nog een en ander via volgende links A , B  en C (2019-01-21)


'Voorkomen is beter dan (moeten) genezen' geldt ZEKER bij aanbrengen van volleybaltechnieken. Bekijk maar eens hoeveel SPS bij het aanvallen a) de slagschouder (nog altijd) niet 'openen' b) de niet-slagarm niet mee de hoogte in nemen c) de armen niet GESTREKT rugwaarts aanzwaaien. Wie die armactiviteiten tientallen (honderden) keren fout uitvoert, krijgt dat nog moeilijk afgeleerd. Een al 'oud' middeltje om althans een deel van die armproblemen op te lossen is het van de ene naar de andere hand doorgeven van bv een tennisbal (zowel eerst achter de rug als aansluitend na de opsprong en dus hoger dan 't net). Let op het gestrekt rugwaarts aanzwaaien en het openen van de slagschouder zijn daarmee nog niet (volledig) opgelost. Bekijk HIER een knappe slow motion aanval (speel die link door aan je SPS met bv een accent op die GESTREKTE rugwaartse armenaanzwaai) (2019-01-14)


Aansluitend bij de vaststelling dat er een vrij algemeen verspreid tekort is aan vaardigheid met de niet dominante hand/arm (oplossingen met de oefeningen in het item van 2018-12-31) zie je als coach bij (vooral) teams op relatief laag niveau (+ meisjes) dat de SPS weinig of geen oplossingen hebben voor ballen die niet meteen 2-handig te toetsen zijn of te baggeren of te slaan. (ook) DIE andere vaardigheden kunnen best al hel vroeg aangebracht worden, bv in de groepen 'algemene balvaardigheid'. Denk aan oplossingen met de voet(en), de vuisten (bal (te) dicht bij 't net, etc. Train je een team dat al competitie speelt, dan kan je aan die extra-vaardigheden werken met bv 3 met/tegen 3 spelvormen op kleiner veld en waarbij het NIET toegestaan is de bal 2-handig te toetsen, 2-armig te baggeren (= onderarms te spelen) noch smashend te slaan; je kan bv ook een extra-punt toekennen aan een team waarvan een SP tijdens een foutloze rally de bal met de Niet-Dominante-Han/arm speelde (2019-01-07)


Verbeteren van vaardigheid niet-dominante-hand/arm OEFENINGEN (2018-12-31)


De Linkshandige Float, ZO leer je die aan: Left hand float serv (2018-12-17)


Aanbreng Toetsende aanpak van Opslag of Downball, oefening met relatief wat mobiliteit Butterfly Passing (2018-12-10)


Voor 50 Coachingtips van Mark Lebedew klik je HIER ze worden bovendien regelmatig met nieuwe aangevuld (2018-11-19)


'Goed afspreken' is veelal (al zeker bij niet-top-teams) niet voldoende om twijfelgevallen ook tijdens de wedstrijd op te lossen. a) Een opslagbal belandt tussen 2 receptiespelers; wie gaat die nemen ? b) Een floatserv wordt toetsend aangepakt, maar af en toe gaat die door de vingers of laat de receptieSP die bal onterecht gaan (die oplossing komt van Kris Eyckmans, waarvoor dank). In het 1ste geval kan je ook TRAINEN dat beide SPs voor zo'n bal gaan, waarbij een van beiden die bal hoger aanpakt en de ander lager. Bij de toetsreceptie kiest Kris voor 'extra-beveiliging' door een medereceptieSP die meeloopt achter de toetser waardoor de bal, zo nodig, nog wel kan gespeeld worden (2018-11-12)


Speelse, plezante, uitdagende aflossingsoefeningetjes voor vnl tijdens stages: lees de beschrijving HIER (2018-10-29)


Bewegingsfamilies als concept om de psychomotoriek te verbeteren Toelichting & visie van Emile Rousseaux op Start2volley (2018-10-22)


De omloop-aanval (slide/swing attack): hoe aanbrengen/aanleren + het waarom van die aanvalsvorm (2018-10-15)


Oefening voor SU-precisie a) toelichting b) tekening (2018-10-08)


Tactisch Opslaan/Serveren: wat komt daar zoal bij kijken / waarmee moet de SP rekening houden (2018-09-24)


'Een beeld zegt meer dan 1000 woorden': hulpmiddelfilmpje van LINKSHANDIGE AANVAL in SLOWMOTION  - ook dit is ev bruikbaar (2018-08-27)


Bij VERDEDIGEN is de splitstep (teenstart) DE perfecte uitgangs'houding'. De Chinese dames (zowat de beste verdedigsters ter wereld) voegen daar al tientallen jaren een kwaliteit aan toe, nl een sprongetje op 't moment van de aanvalsslag (jumpsplitstep/splitstepjump), waardoor ze nog sneller alle kanten uitkunnen. De 3 foto's: 1 2 3 hierbij illustreren dat perfect (alle speelsters voeten van de vloer), ze dateren nochtans al van ongeveer 1979. Ook de betere tennisps passen dat al lang toe (bv ooit Steffie Graf) maar dan vnl om de opslag te returnen: bekijk dit (recente) filmpje. Ten slotte nog een kleine halve minuut Chinees voetenwerk, waarbij de verplaatsing veelal afgesloten wordt met die mini-jump om alle kanten uit te kunnen: Bekijk de eerste 30 sec van dit filmpje (2018-08-07)


Beach: lijnverdediging bij diablok (2018-06-04)


Zomaar een voorbeeld van een Jeugdtraining, bv voor Startende Jeugdtrainers (maar volg zeker zo snel mogelijk een cursus Initiator - zie onze pag Cursussen) (2018-05-28)


Beach defense in 8 stappen stap 1  stap 2  stap 3  stap 4  stap 5  stap 6  stap 7  stap 8 (2018-05-21)


Training Beachsetting in 3 stappen: deel-1, deel-2, deel-3 (2018-05-14)


De meest geschikte periode om (vooral) technisch vooruitgang te boeken is die aansluitend op de competitie, MAAR... heel veel clubs zetten dan (veelal om geldelijke redenen) zelfs een punt achter hun trainingen !! Vooral, maar niet enkel, de spelverdelers zijn daar de dupe van. Hierbij dus een pak oefeningen voor de (indoor)setter (2018-05-07)


De FIVB publiceerde een GRATIS e-book met o.m. 130 pag beachtraining, inclusief tekeningen. Die kan je via deze link bekijken (2018-04-16)


Wat vooral trainen bij overstap van zaal- naar Beachvolley: 1) Als een bal naar de overzijde wordt gespeeld mag er geen zacht/lang contact zijn / 2) Een push- of duwtechniek, waarbij sturing wordt gegeven aan de bal is dus niet toegestaan / 3) Bij het bovenhands spelen van een setup (aanvals opzet voor smash, shot of push) hoeft er geen kort contact te zijn, maar er mag niet zijdelings worden gespeeld (enkel loodrecht op de schouderlijn) / 4) Na het bovenhands spelen mag de bal geen draaiende beweging vertonen. Geen effect en niet meer dan een enkele omwenteling van de bal / 5) Een blok telt als een contact, waarna de bal dus nog maar 2 keer mag worden geraakt als hij aan dezelfde zijde van het net blijft / 6) De bal mag na een blok wel nogmaals door de oorspronkelijke blokkeerder worden gespeeld. Wel wordt dit dan als 2de contact van het team beschouwd. Het volledige reglement kan je ev downloaden via VLA of NL of FIVB (2018-04-09) 


Training slagarm in woord en beeld, met ook gebruik van tennisballen (2018-03-26) 


Waarom, wanneer en hoe volleybal trainen met een medicinebal (in woord en beeld) (2018-03-19)


Van toen de basisschoolplicht werd ingevoerd tot de aparte meisjes- en jongens basisscholen (terecht) werden opgeheven, jongleerden heel veel meisjes dagelijks op de speelplaats (bv tijdens het 'vrij kwartier') en na school thuis met tot zelfs 4 kleinere ballen (formaat tennis) al dan niet tegen de muur. Dat was een goeie basis voor algemene balvaardigheid en zodra het meisjes/damesvolley van start ging, stapten velen van hen daar vrij probleemloos in. Dat van kinds af aan jongleren is nu totaal verdwenen, inclusief de balvaardigheid. We kunnen daar beter opnieuw mee aan de slag al zeker tijdens de algemene balvaardigheidstrainingen voor bv 5 tot 8 jarigen. Geen idee hoe je dat aanbrengt ? Bekijk de filmpjes EEN, TWEE en DRIE (2018-02-19)


Spelend trainen over een 'lengtenet' voor alle niveaus (2018-01-29)


Begin 2018 werden 4 nieuwe (betaalbare) trainingsschema's toegevoegd aan www.volleyconcept.eu . In totaal zijn er nu 40 kwaliteitstrainingen beschikbaar, waarvan een ook gratis downloadbaar (2018-01-22)


11 spelvormen voor de jongsten (balschool/initiatie) in woord en BEELD (2018-01-15)


Stappenplan voor het aanleren van de GERICHTE OPSLAG van Balvaardigheidsschool tot TOP (2018-01-08)


Klimmen/klauteren maakt deel uit van de 12 motorische vaardigheden / bewegingsfamilies (zie hieronder naast 2017-12-26) - Tips & voorbeelden voor 3-8 jarigen: 1) leg matten als valbeveiliging 2) Wandrek: omhoog (omlaag) met enkel gebruik (handen/voeten) van met sticker aangegeven horizontale 'treden'/spijlen 3) Schuinopwaarts geplaatste 'zweedse bank' (bv tegen wandrek of scheidsrechtersstoel): zichzelf in buiklig met armen omhoog trekken (geen gebruik van benen), zichzelf in ruglig omhoog duwen met benen (geen gebruik van armen) (2017-01-01)


Bewegings- en Balvaardigheidsschool - Bewegingsprogramma voor kinderen 3-8 jaar (uit Multi Move) - de 12 basis motorische vaardigheden: 1) wandelen & lopen 2) vangen & werpen 3) klimmen 4) slaan 5) zwaaien 6) trappen 7) roteren 8) dribbelen 9) glijden 10) heffen & dragen 11) springen & landen 12) trekken & duwen - denk er als trainer/trainster aan de in vet vermelde balvaardigheden zowel met links als rechts te laten uitvoeren - klik op Multimove voor kinderen: een gevarieerd bewegingsaanbod ... - VVSG voor de volledige en zeer interessante PowerPointPresentatie (2017-12-26)


Setup rugwaarts (aanvulling bij wat we daarover al op 2016-10-10 op deze pagina publiceerden, zeker ook bekijken) 1) coach Donny aan het woord en in beeld - 2) knappe en duidelijke slowmotions (2017-12-18)


Techniekketen: 3m-aanval na eigen opslag - Oefening voor 2 sps. A met bal achter de opslaglijn, B met bal op III. A slaat op (bv naar een door TR aangegeven zone) en snelt meteen naar de 3m-lijn. B op III speelt/gooit bal naar inlopende A. A verdedigt die bal terug naar B en shufflet naar ong 5m. B geeft 3m-setup. A valt aan (bv naar een door de TR aangegeven zone) en neemt aanvalsdekkingshouding aan. (2017-12-11)


Start2volley-Leerlijnen: Baggeren, Opslag, Bovenhands, Verdediging, Blok, Aanval (2017-12-04)


Intensieve verdedigingsoefening voor (2 x)  4 verdedigende sps (VVs) + 1 net-sp op III + 1 AV (liefst trainer of assistent-TR op II) (dus voor 10 sps - of zelfs 12 als de AV een technisch sterke SP is en de TRs kunnen adviseren). Verdedig(st)ers op I, VI en V +  1 midden op de achterlijn (die wisselt snel met de SP die een bal verdedigd heeft). AV-II slaat random naar I, VI, V. De aangespeelde SP verdedigt naar III. III geeft relatief lage SU naar AV-II, zodat de oefening intensief verloopt. De AV begint met matige slagen en III met relatief hoge SUs. Slagkracht stelselmatig opdrijven en SUs dito sneller/lager. Slagen eventueel ook afwisselen met dropbal richting VV. Als de I of V dan moeten duiken, schuiven beide andere sps in die richting op en komt de invallende sp op de vrijgekomen plaats. De oefening is al decennia oud maar blijft uitermate nuttig (wvm - 2017-10-30)


Aanleren bovenhandse = toetsende receptie/pass/stop - Overhead / Hand Passing (voor algemene receptietechniek, zie hieronder naast 2017-10-16) (2017-10-23)


Receptie/stop/pass van de opslag a) algemene receptietechniek   b) receptie van jump serve (2017-10-16)


Voor beginners: de 6 Start2Volley-spelvormen 2017-18 (2017-10-02)


TWEE- en/of EENhandige LAGE VERDEDIGING met doorrollen over de rug a) geanalyseerd en aangebracht in 6 stappen (wie meteen naar de demonstratie wil, schuift naar 1min40sec) b) met accent op vrouwen/meisjesvolleybal (wie meteen naar de demonstratie wil, schuift naar 1min05sec). Deze techniek is, in vergelijking met de schouderrol, minder belastend voor de nek (2017-09-11)


2 Aanvalsdekkingoefeningen in teamverband. (Aansluitend bij de hieronder vermelde Aanvalsdekkingsaanleeroefeningen nog volgende 2 voor teams die de techniek al (beter) beheersen) 1) TR speelt van naast kant B de bal naar het team dat zich aan de andere veldkant bevindt; die bouwen een aanval op naar IV of II, de aangespeelde aanvalsp speelt/tipt springend de bal terug in het eigen kamp en simuleert daarmee een van het blok terugkomende bal; de 5 andere sps verzorgen de aanvalsdekking zoals aangeleerd. De sps bouwen een nieuwe aanval op naar een van de 2 hoeken, de rally eindigt pas als de bal onspeelbaar is geworden / de vloer raakt. Oefening ev uit te breiden met aanspelen van de middenSP. Met 12 sps kunnen beide kanten aan het werk gezet worden, zonder elkaar te hinderen. - 2) Zelfde oefening maar nu MET een of 2 (liefst met een dikke zachte laag bedekte)  BLOKPLANK(EN). Dan wordt de bal dus wel tegen de plank geslagen of getikt. De oefening in BEELDEN: VB-1 & VB-2 (aangevuld op 2017-11-09)


Oefening op aanbrengen/automatiseren van Aanvalsdekking: 1 bal voor 4 sps; die vormen een 3-hoek met zijde van ong 6m; op 1 van de hoeken beginnen A en D; A toetst vrij hoog naar B en loopt mee, B speelt gesprongen (dus van iets hoger dan de nethoogte) (1-handig) terug in de richting van de aankomende A maar slechts 2m ver, A speelt de bal (onderarms of toetsend) terug naar B, B toetst naar C en loopt mee, C speelt gesprongen (1-handig) terug in de richting van de aankomende B maar slechts 2m ver, B speelt de bal terug naar C, enz. Je kan als TR aan heel wat aandacht besteden (correcte voetenstand bij het doortoetsen, diepe beenbuiging van de dekkingSP, etc) EN je kan ook nogal wat varieren en uitbouwen (afwisselend L- en R-handig terugspelen naar de dekkingSP, richting van het rondspelen wijzigen, iets naar L of R van de dekkingSP EENhandig terugspelen, na het gesprongen 1-handig terugspelen ook nog gesprongen doorspelen naar de volgende in de 3-hoek, etc PS De oefening kan ook in T-vorm met dan 5 sps; dan laat je de dekkende SP vanuit VI zowel bij de III als de hoekSP dekken vooraleer die SP de plaats van de III inneemt Aanvalsdekkingsoefeningen in beelden (wvm - 2017-08-28, aangevuld met videobeelden op 2017-11-09)


Todd Mattox toont in woord en beeld hoe je sps kan Leren Aanvallen (2017-07-03)


Verdedigen: a) (leren) Rollen en duiken zonder jezelf te blesseren - b) Nog 3 zeer korte instructie-filmpjes 1) Stap-1 - 2) Stap-2 - 3) 2 varianten (2017-06-19)


10-tallen Balspelvormen voor 8/9-jarigen: alles met de bal (2017-06-12)


Een hele reeks oefeningen in beelden uit de Clinic van Kristof De Loose over Begeleiding van U11-U19 + Opbouw van oefeningen voor jeugd - Hoe de U11-U19 begeleiden vind je op de pagina Verslagen van Clinics en Bijscholingen (2017-06-05)


Met 2 handen/armen verdedigen is het streefdoel, maar met EEN hand/arm reik je in extreme omstandigheden NOG verder en heb je dus extra-kansen op succes. Al zeker als je dat zowel links als rechts beheerst. Dat omschrijven we als 'bilaterale' balvaardigheid. Klik hiernaast op Bilaterale BalvaardigheidsOEFENINGEN, ook voor meer toelichting en zelfs oefeningen voor de al betere volleybalspeler/speelster. (2017-05-22)


Wilhelm de Ruiter deed er door omstandigheden nog een trainingsjaartje bovenop. Zijn alweer 45 uitgeschreven trainingen zijn tegen een zeer billijk prijsje te koop. Hierbij een voorbeeld van zo een schema met accent op opslag en aanvalsopbouw - hoe je bij die 45 trainingsschema's geraakt, vind je op deze Voltraweb-pagina (2017-05-15)


Ontwikkeling van de perceptie van het baltraject (E. Pisani): Oefeningen - Oefeningen inclusief tekeningen (2017-05-08)


Vooral Jongens (maar ook Meisjes) houden bij volleybal absoluut van Smashen. Precies daarom 'liken' ze in deze link duidelijk gedemonstreerde spelvorm Bonniebal - Die oefening/spelvorm maakt deel uit van de vele oefeningen opgenomen in de bijscholing Start2Volley-Smashen, waarvan het volledige verslag (met vele 10-tallen oefeningen) terug te vinden is op onze pagina Verslagen van Bijscholingen/Clinics (2017-04-17)


Oefeningen waarbij gebruik wordt gemaakt van een hoepel en een bal.

2 sps per hoepel. A aan een kant, B aan de andere. TR (of SP) rolt de hoepel vooruit. 1. Sps geven meelopend de bal aan elkaar door afwisselend door en boven de hoepel. 2. Sp A geeft de bal door de hoepel door aan sp B, dan meteen van kant wisselen en nu geeft B de bal aan A, enz . 3. Vervolg op oefening 2, in combinatie met oefening 1: A geeft de bal door de hoepel door aan B, na de wissel doet B hetzelfde. Daarna wordt er weer gewisseld en geeft A de bal boven de hoepel door. 4. Beide sps geven de bal niet door, maar houden deze meelopend vast door de hoepel en verplaatsen zich dus zijwaarts. 5. Sps blijven aan eigen kant. A botst de bal door de hoepel, B gooit de bal over de hoepel. 6. Idem oefening 5, maar de sps verplaatsen zich achterwaart (met dank aan Kristof De Loose) dit is een kleine greep uit de vele 10-tallen oefeningen die hij demonstreerde tijdens zijn clinic met als thema Trainen met beperkt materiaal. Het volledige verslag van de clinic met alle oefeningen vind je op Verslagen van bijscholingen en clinics) (2017-04-10)


Tijdens de 2de Start2Volley-bijscholingsreeks presenteerde Kristof De Loose onder meer 3 Spelvormen voor 2B Het volledige verslag van de clinic Start2Volley-Spelvormen (inclusief Tikspelen, Doelspelen en veel meer Spelvormen) vind je op onze pagina Verslagen van Bijscholingen (2017-04-03)


Nog beter leren blokken 1) Mike Diehl Blocking: footwork position IV  2) a- middle blocker footwork b- Hand & Armposition (2017-03-27)


3 tempo-oefeningen met accent  op bovenhands spelen (toetsen). 5 of meer SPs aan elke kant van het net. (1ste oefening start na ruim 2 minuten uitleg). Klik op Game-tempo ball-control drills je kan de oefeningen 'verzwaren' door bv over te schakelen naar gesprongen/jump-toetsen/setten (2017-03-20)


Beter leren blokken - Blocking masterclass David Lee (2017-02-27)


Float-opslag - hoe leer je die aan: a) Paolo Cerutti: deel 1  Deel 2 - b) Alessandro Brutti doceert de floatserv (Italiaans) (2017-02-13)


Onderarms spelen (= baggeren) - Aanbrengen baggertechniek via opeenvolgende oefeningen (2017-02-06)


Setting-Master-class door Valerio Vermiglio (speelde o.m. bij Treviso & Kazan) (2017-01-09)


Chili pepper (voor 5 sps) is EEN van de oefeningen die www.volleybalxl.nl gratis aanbiedt, Volleybalxl is een site met volleybaloefeningen op video (inclusief toelichtingen) en ook volledig uitgewerkte trainingen. Er bestaat ook een  Engelse versie van (www.volleyballxl.com) - Trainers en clubs die ALLES willen bekijken kunnen een betalend abonnement nemen (2016-12-26)


Settertraining. Setup (landing en verplaatsing) na blok Commentaar: 1) (bijkomende) voordelen van landing op R-voet en uitstap weg van 't net: minder kans op contact met R-voet van medeblokker + sneller gedraaid naar aankomende bal 2) nadeel: zwaardere (=dubbele) belasting van R-enkel, -knie (dames/meisjes) en -heup (2016-12-19)


Als we het goed begrepen hebben - Vanaf januari 2017 worden de (provinciale) V.I.S.-bijscholingen (gestart in 2000 - zie onze pagina Wetenswaard helemaal onderaan) vervangen door Start2Volley. 1) Klik op HIER en je komt terecht bij al enkele 10-tallen GRATIS korte filmpjes. 2) Voor nog VEEL MEER inspirerende aanzetten naar een hele reeks videofilmpjes die daarmee verband houden, klik je ook nog op VIMEO, maar om via die link de meeste volledig te kunnen bekijken is een betalend abonnement bij www.vimeo.com vereist (2016-12-12)


Setting-Footwork (2016-12-05)


Setters/Passeurs/Toets-oefeningen voor thuis in 3 korte voorbeeldfilmpjes: Deel-1, Deel-2 en Deel-3 (2016-11-28)


Individuele setters/passeurs/spelverdelers/sters opwarming met accent op footwork + ball controll (2016-11-21)


Ook met Tipballen/Plaatsballen/Shots kan aanvallend gescoord worden, OOK bij 6-6 indoorvolley, maar Engelstalige tekst van de hand van coach Sebastian Beck over scoren met een shot bij beach. Een aantal van zijn tips gelden ook in de zaal (2016-11-14)


Attack Management (part I) - Cesar Hernandez Gonzalez  How to develop (senior womens team) the different strategies in Side Out (2016-11-07)


US-libero Dustin Watten demonstreert 6 (ZES) basisoefeningen om de libero te trainen + eind oktober 2016 voegde hij er zelf nog enkele aan toe op instagram (2016-10-31)


(Vang-Gooi)Oefening om Balvaardigheid en Periferisch zicht te verbeteren (2016-10-17)


Set up rugwaarts/achterover - techniek en leerlijn - a)  https://www.youtube.com/watch?v=spkqmhqANTc  b) https://www.youtube.com/watch?v=d1mWjl3D0dg c) ook in het nummer 3/2016 van VolleyTechno wordt door Nick de Wild aan dat item veel aandacht besteed, inclusief verhelderende fotos (klik op VolleyTechno) (2016-10-10)


Beach-Volley Drill Book - van beginners tot top - (warm-up/20oef, serving/7oef, passing=receptie/16oef, setting/9oef, attacking/8oef, blocking/10oef, defence/17oef & modified game drills/15oef) 130 paginas met vele 10-tallen oefeningen, waarvan vele OOK bruikbaar indoor (2016-10-03)


Spelvorm Unpredictable ball drill (auteur: coach Genny Volpe) - Rally start beurtelings bij team A en B met een blok op de positie geroepen door de TR. Tijdens die bloksprong wordt ergens (onvoorspelbaar) een bal aangegooid in het veld van de blokkenden (let op ! aangooier nodig achter elk veld) (2016-09-26)


Mini-volleybal in 3 korte Youtube-cursussen - 1) Circulation Mini Volley (9-12 years old) Instructeur Wilco Nyland (26) 2) Mini Volley 1,2,3 (instructeur Francesco Castiglione) (41) 3) Op 2015-05-11 verwezen we op deze pagina al naar Ideas for training Under 11 volleyball players through 2 vs 2 (2016-09-12)


FIVB (Internationale Volleybal Federatie) Coaches Manual-II (de Coaches Manual-I vind je naast de datum 2011-11-28 op deze pagina) (2016-09-06)


Schitterend Lesboek ZEER bruikbaar voor Jeugdtrainingen in het algemeen en Miniementrainingen in het bijzonder (2016-09-05)


Met behulp van de volgende Leerlijn-link (opgemaakt in 2007, maar nog zeer goed bruikbaar) kan elke jeugdtrainer/trainster doelstellingen formuleren voor de leeftijdsgroep waarmee hij/zij aan de slag is EN passende oefeningen bedenken om de CORRECTE TECHNIEKEN aan te brengen http://ond.vvkso-ict.com/leerplannen/doc//Topsport-volleybal-2008-032.pdf (zie vanaf pag 42, maar ook het overige deel van de tekst is interessant) (2016-08-31)


tijdsc4.gif (3955 octets)Nieuwe link naar Gratis te downloaden boekje over jeugd/mini-volleybal met idee�n rond wedstrijdvariaties, bewegingsspelen, skills, core concept, en nog zoveel meer  http://www.teamusa.org/~/media/USA_Volleyball/Documents/Resources/USA_Minivolley_English_12259.pdf (stond al op deze pagina sinds 2010-01-09, maar de link van toen werkt niet meer) (2016-08-31)


Op 22/5/2016 verzorgde Vital Heynen te Keerbergen een clinic. In het praktijkdeel toonde hij een aantal baloefeningen die deel uitmaken van zijn Opwarmingen en waarbij het accent ligt op de permanente concentratie. De volledige clinic staat op http://www.voltraweb.be/Verslagen%20van%20bijscholingen.htm De OEFENINGEN beginnen na 1u03minuten (gebruik de schuifbalk) (2016-08-22)


Van de site Volleybaltrainingmaken staan 15 eenvoudige (dus goede en bruikbare) oefeningen op Youtube  http://volleybaltrainingmaken.nl/video-youtube-video - bezoek ook www.volleybaltrainingmaken.nl (2016-08-08)


Blocking Techniques - Jim McLaughlin (2016-08-01)


Voor DE gesprongen/jump Power-SERV, EEN adres Ivan Zaytsev, bv tijdens de World League2016 match Italie-USA, waar hij in de beslissende set een 22-24 achterstand met VIER aces omzet in set en matchwinst. MAAR, let vooral op zijn TECHNIEK: in volle vlucht gaat hij over van een flinke rugbuiging naar een bijna knipmes-eindfase even voor de landing. Om dat te kunnen bewonderen: a) het videootje enkele keren bekijken en b) niet de bal en het scoren volgen, maar enkel wat Zaytsev doet (2016-06-30)


Een training in videobeelden, inclusief Warming Up & (beetje) Cooling Down (trainer: Cornel Balan - zie van hem ook boek met 325 oefeningen op Voltraweb-boeken&brochures) (2016-05-30)


Hoe de BEACHtoppers Slukova-Kolocova (Tsj) trainen (2016-05-23)


tijdsc4.gif (3955 octets)Game like OPSLAG TRAINEN - Op deze pagina hadden we het al op 2016-04-18 over het opslaan op het einde van de wedstrijdopmarming. Een game like opslagtrainingsoefening: VOOR A opslaat, bezorgt die een bal aan H die aan dezelfde kant  op III dicht bij het net staat. A slaat op en loopt snel naar de (wedstrijd)verdedigingsplaats om er de bal te  verdedigen die H aangooide op het moment dat de opslag het net passeert (dus iets meer tijdsdruk dan tijdens een match), H geeft meteen een 3m-setup (op die door A verdedigde bal), A valt aan van achter de 3m, neemt even de aanvalsdekkingspositie aan (wat niet getoond wordt op de link verder in deze tekst) en loopt buiten de netpaal om naar achter de 9m-lijn van de overkant. Is de opslag fout, dan volgt geen verdediging + 3m-aanval, maar een sanctie (bv buiten het veld om snel naar de overkant lopen met tussen in 2x duiken of rollen). (want: Ook bij een foute wedstrijdopslag volgt niet meteen een 2de kans !) (H na x tijd/opslagen wisselen) (Mits opdrachten voor zowel de opslag- als de aanvalsrichting, kan de oefening vrij intens - 2 kanten gelijktijdig - toch veilig en aangepast aan het niveau van het team) Beelden om een en ander te verduidelijken vind je op https://www.youtube.com/watch?v=YKD7QzBowJg Dat zelfs de toppers niet wedstrijdgericht (game like) de opslag trainen, zie je hier https://www.youtube.com/watch?v=z1PJtuMdMtU en hier https://www.youtube.com/watch?v=s4vVSiBBQk0 en hier https://www.youtube.com/watch?v=cd1j4qqfc5s (wvm - 2016-05-20)


tijdsc4.gif (3955 octets)Inspelen/'sparren': a) gebeurt tijdens veel trainingen (en ook VOOR een wedstrijd) nog steeds per 2, waarbij de bal (zowat op een lijn) over en weer wordt geslagen en verdedigd b) kan nuttiger en meer game like onder hoek. Dat kan bv als volgt: niet met 2, maar met DRIE, SPs waarbij C zich na iedere verdediging (snel) diagonaal verplaatst. (start)Procedure: A & B ong 7m uiteen en (verdediger) C staat naast B. A slaat naar C, C verdedigt (terug) naar A en loopt diagonaal naar naast A. A setupt naar B die nu naar C slaat. C verdedigt naar B en loopt snel diagonaal naar naast B. Enz. Let op ! a) C wordt ook conditioneel flink belast, dus na x verdedigingen en dialoops schuiven de taken binnen het 3-tal door b) Die dialoopoefening kan ook starten met enkel toetsen en/of baggeren c) ook de aanvaller kan als dialoper en die taak kan ook aan de setter toegewezen worden. Dat onderhoek spelen is dus meer game like Verduidelijkende beelden, waarbij op 't einde ook getoond wordt hoe men tijdens de oefening - zonder onderbreking -ook kan overschakelen naar andere taken voor de 3 SPS (wvm 2016-05-16)


Game like trainen, iedere coach (van hoog tot laag) zou het zinvolle ervan moeten inzien, MAAR van Game like inspelen voor de match is nog weinig te merken. Al zeker niet tijdens het volleybaltechnisch deel ervan. (Slechts) 2 voorbeelden: 1) Tijdens de wedstrijd verwachten we van alle spelers en speelsters dat ze aansluitend op de eigen opslag meteen hun plaats in het (achter)veld innemen. Die verplaatsing heeft impact op de uitvoering en de kracht van de service. Tijdens die 2 minuten opslagtijd VOOR de match zie je zowat iedereen snel afremmen (of zelfs achter de achterlijn blijven staan) bij het uitvoeren van de opslag (game like ??) 2) Tijdens de wedstrijd verwachten we van de spelverdeler/ster dat hij/zij ook de aanval gaat dekken. Bekijk nu eens wat jouw passeur doet (kan/mag doen) voor de match bij het inslaan aan het net. Een oplossing daarvoor is de passeurs beurtelings te laten setten, telkens inlopend uit bv I. (Met 2) geen tijdverlies en game like. (een volgende keer meer over dat game like wedstrijdopwarmen (wvm) (2016-04-18)


 Vooral, maar niet enkel, jeugdspelers en speelsters periodiek evalueren is een absolute must. Het helpt zowel hen als de trainer(s) I) VOOR het begin van het seizoen (maar wel NA de voorbereidingsperiode, dus VOOR de competitiestart), na een WU en inspeeltijd waarin de diverse technieken: objectieve testen afnemen zowel wat conditie als techniek betreft (tactiek ligt moeilijker en mentaliteit is zeer subjectief en moet, om te kunnen vergelijken met voorgaande situatie, door eenzelfde persoon beoordeeld worden) a) Conditie: diverse snelheidsmetingen korte afstanden (zijwaarts L R, voorwaarts / sprongkracht / (voor zover zinvol: legertest = shuttlerun) / voor slagkrachttest is apparatuur nodig b) Technieken: telkens 10 - opslagen naar bv 2 afgebakende zones, - receptie naar platform nadat de sp de bal zelf hard binnen een muurzone heeft gegooid zodat de bal binnen een zone terugkomt, - setups voorwaarts en rugwaarts naar KB-korf (ring van boven raken of binnen is OK) kan ook weer met zelf aangooien tegen muur, - bal in zone slaan na eigen opgooi, (Blok en verdediging objectief evalueren ligt minder voor de hand) - neem diezelfde proeven halfweg de competitie en erna (of om de 3 maanden) - je kan zelf een evaluatieformulier aanmaken of je baseren op  q=volleyball+players+evaluation+form&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjosMLPrczJAhVHXBoKHbVXApYQsAQIGw&biw=1280&bih=907 (2016-03-28)


 2 reeksen OEFENINGEN om de timing en de richtingvariatie van de AANVAL te verbeteren a) Timing - b) Slagrichting (beelden met Engelstalige toelichting - klik onder de videobeelden ook op MEER WEERGEVEN) (2016-03-21)


 Word stap voor stap een betere middenBLOKker 1) verbeter het voetenwerk  2) Handen- en armenwerk (2016-03-14)


Het Volleyball-Jargon (ofte terminologie) (2016-03-07)


Voorbeelden van Multi SkillZ drills voor het ontwikkelen van de motorische vaardigheid / motoriek. Leer hoe je aanpassingen kan maken om je leerlingen te blijven prikkelen a)  https://www.youtube.com/watch?v=TmgKJ52QlSA&feature=youtu.be b) https://www.youtube.com/watch?v=odFQRkzrQu8&ebc=ANyPxKo9K0GKMe4n-jVXCMgcZjvCaKChBCmG95HmgrZDtFuQNcnhOAl4r9DGDsRkE5pHEgefQyI8jrOfsg-ZdixL7nKN0Qi2pQ (2016-02-22)


 Lespakketten Rio-volleybal (2016-02-08)


 Broderick Pritchett (coach St. Louis) traint met middenspeelster Alyiah Wells de overschakeling van blok naar aanval op een 1ste tempo-setup (2016-02-01)


Handleiding bij volleybaltrainingen voor de kleinsten Kees de Jong (2016-01-25)


 Enkele Zinvolle en Aangename Opwarmings/Inspeeloefeningen ook voor jeugdploegen (met dank aan Vc Tongerlo) (2016-01-11)


The game is nearing a critical threshold (tactical development of volleyball teams) - Jose Alfonso & Antonio Guerra (2015)  (2015-12-14)


 Een interessante APP (deels gratis) voor trainers - Je kan acties (bv van je sporters) filmen en daarna de opnames bekijken, onderbreken en terugspoelen, enz. Je kan dus wel video's maken en die in slowmotion bekijken, maar voor echt interessante functies moet je betalen (met dank aan Jaro Sebek voor de tip - 2015-11-23)


Jump float serve a) aanleren b) technische varianten (2015-11-09)


(algemene) Spelvormen om geheugen, samenwerking, tactiek, enz te verbeteren (2015-10-26)


tijdsc4.gif (3955 octets)e-book voor iPhone of iPad dat oefeningen omvat die kinderen makkelijk aanleert om te smashen. Dit hangt nauw samen met de clinics rond SmashVolley die over heel Vlaanderen gegeven worden. https://itunes.apple.com/be/book/smashvolley/id1043044313?mt=11 - of https://itunes.apple.com/be/book/smashvolley/id1043044313?mt=13 bekijk ook de filmpjes : https://vimeo.com/138058736 en  https://vimeo.com/user38925010/instructievideosmashvolley (bijgewerkt op 2015-11-11)


 Aanvalsoefening met (ook) accent op het conditionele (Larry Reid) - Line up 3 chairs at the 10 foot (3 meter) line, parallel to the net / Line up 3 tossers at the net in line with each chair / Have your hitters line up in the left-front corner of the court / To begin, the left front tosser tosses a ball, which the first hitter in line attacks / After hitting, the hitter backpedals off the net and around the first chair, moving to the middle front position / The middle tosser tosses the ball, hitter attacks, then backpedals around the middle chair and moves up the the third and final tosser / After hitting the final toss, the hitter backpedals around the final chair and sprints around the court back into line / To keep the drill moving at "conditioning speed", the next hitter in line begins when the player in front hits from the middle position / In order to score 1 point, the hitter must make 3 successful attacks in a row / Players must ALL continue the drill until ALL hitters earn 3 points (so there is a game-like pressure element to this drill also) / I would recommend a coach being the first tosser so that you can dictate how quickly the drill moves / This is a fabulous conditioning drill that doesn't SEEM like a conditioning drill (i.e.- it certainly is NOT boring) (2015-10-12)


2 Betaalbare sites met ook oefeningen

1) teachingvolleyballthrumovement.com is een nieuwe site van de hand van Enrique Pisani en Erik Meskens - de inhoud wordt constant bijgewerkt en aangevuld om zo hun ervaringen te delen met alle andere trainers - voorlopig is er enkel een Engelse versie, maar een  Nederlandstalige is in de maak - het is wel een betalende site (een jaarabonnement kost 30 euro, dat is zowat de kostprijs van EEN clinic)

2) http://volleyconcept.eu (40 trainingen op 2018-01-21)


Al zeker voor de jongsten: 10-tallen oefeningen met een bal (2015-09-14)


 Uitvoering en training omloopaanval/slide attack a) https://www.youtube.com/watch?v=HCo3EJYGJlQ b) https://www.youtube.com/watch?v=-vXxmywpqXQ c) https://www.youtube.com/watch?v=JqTZ7P-N5Co d) https://www.youtube.com/watch?v=KLpTpu8Ompg e) https://www.youtube.com/watch?v=PbwjqxCU78w (2015-08-31)


Motor Learning in volleyball (2015-08-24) Wie nog grondiger ingelicht wil worden over Motor Learning, vindt verder op deze pagina naast de datum 2015-05-04 een (andere) uiteenzetting van anderhalf uur


Aleksey Verbov is een van de allerbeste libero's (Zenit Kazan). In deze video geeft hij advies over receptie/stop van de opslag. Bij het bekijken neem je er best ook de vertaling door Irina Jeleznova bij  https://www.youtube.com/watch?v=en7s-Wv0BHs (2015-08-17)


Goed vergelijkend voorbeeld van aanvalstechniek, met romprotatie versus een aanval zonder - buiten het vermijden van schouderproblemen valt vooral de landing op 2 voeten op, mooi onder het zwaartepunt van het lichaam; op EEN been/voet landen is een (te) veel voorkomend groot probleem, want dat brengt nagenoeg altijd kniekwetsuren wegens overbelasting met zich mee - een beeld zegt meer dan 1000 woorden, trainers kunnen die dus best ook doorspelen aan hun speelsters/spelers (met dank aan Raf Crombe - 2015-08-10)


Baggerone is een (team)oefening (voor punten) die op deze pagina al op 2014-10-11) via filmpjes werd verduidelijkt. Om (met bv een voltallige ploeg = 12 sps) te lange 'rust' te vermijden nadat een SP aan de beurt was, kan je ev (achter het veld) een enigszins ontspannende oefening bovenhands (=toetsend) spelen toevoegen, waarbij de 'wachtende' SPs ook als opdracht krijgen de baggerone oefening zelf in het oog te houden (daarbij verliezen ze dus na ieder balcontact DIE bal even uit het oog) zodat ze tijdig klaar zijn om weer bij de baggerone-oefening zelf aan te sluiten. Voor wie de eerder vermelde oefening over het hoofd zag, nog enen een ander voorbeeld (zonder wat wij eraan toevoegden) (2015-07-27)


Aanbrengen/OEFENINGEN Algemene balvaardigheid bij kinderen (2015-07-06)


Eenvoudige maar intensieve setup-oefening met 4 sps: D op VI ong 6,5m van het net, C op IV op zijlijn (bv in fietsband) ong 0,5m van het net, A en B elkaar aflossend a) aan het net op ong 3m van R-zijlijn b) in ruglig op ong 5m van het net en ong 3m van R-zijlijn. Precies op het moment dat C naar D toetst/speelt staat de liggende sp snel recht, loopt naar de ('ideale') setupplaats, toetst vandaar naar C en gaat weer snel terug naar de ligplaats. Er zij heel wat varianten op deze oefening mogelijk, ook om ze NOG intensiever te maken en/of minder stereotiep, aangepast aan het niveau waaraan je training geeft. Vb setup naar II (ipv naar IV), 3de 'passeur' toevoegen, dan kan de P ook nog snel de Aanval gaan dekken vooraleer opnieuw te gaan  liggen, C en D telkens van plaats laten wisselen, etc (wvm - 2015-06-15)


Coxi Bola (ook) voor (o.m.) de volleybalschool (met dank aan Tor Gillis) (2015-06-08)


Aanvalsaanloop in slow motion (2015-06-01)


Impliciet versus expliciet leren (korte Engelstalige toelichting) (2015-05-18)


Training (oefeningen) U11 - Ideas for training Under 11 volleyball players through 2 vs 2 (2015-05-11)


(Engelstalige) Cursus Motor Learning (met dank aan Carsten Lindemeier) (2015-05-04)


Opleiding van jonge volleybalspelers en speelsters - Technische en tactische vorming van jonge volleybalsporters (docent Jose Afonso - mei 2014) (2015-04-20)


Schematische presentatie van de verschillende spelsystemen in minivolleybal (2-2 tot 4-4) (Internationale Coaches Cursus Porto 2014) (met dank aan Carsten Lindemeier) (2015-03-30)


Bounce is een plezante en competitieve oefening die, door de georganiseerde chaos, de speelsters aanzet tot communicatie, samenwerking en de nodige agressiviteit, althans als ze het spelletje willen winnen (2015-03-23)


Onderarms spelen of Baggeren kan ook in een collectief JEUGD-oefeningetje. Het vereist  EN goede armtechniek EN flinke beenbuigingen. Misschien kan je binnen je club naar een record streven: hoeveel keer kan een groep van leeftijd x zo'n rijtje baggeren foutloos en dus ononderbroken afwerken (2015-03-02)


Van Bovenhands/Toetsend leren spelen naar het opleiden van Spelverdelers - 1) enkele van die basisoefeningen kunnen zelfs THUIS https://www.youtube.com/watch?v=prSfG7gN7Js 2) Een goede setup start met een correcte uitgangshouding; zoek de fout(en) in een aantal oefeningen van het volgende filmpje (en zorg dat ook jouw passeurs die niet maken) https://www.youtube.com/watch?v=CLS-rvVskDU 3) Ook in het volgende filmpje loopt een en ander fout, want een rugwaartse setup met of zonder aanvalsdekkingsbeweging/verplaatsing maakt een groot verschil https://www.youtube.com/watch?v=YNIPBWAqccg 4) veel beter gaat het er aan toe (al zeker wat de uitgangshouding betreft) in  https://www.youtube.com/watch?v=dco3lGtuoMk (2015-02-23)


Teaching Your Setter to Freeze the Block (2015-02-09)


Verbeteren van zowel de aanvalstechniek als de aanvalskracht a) voorbeeld van de betere techniek https://www.youtube.com/watch?v=aFVjcuZMH9I b) oefeningen https://www.youtube.com/watch?v=-Ygl3Ro8Kbg (2015-01-19)


E-book: The Best Youth Volleyball Drills US$ 19,95 (2014-12-29)


(Engelstalige) Oefeningen op een betere positionering in VERDEDIGING (2014-12-22)


DRIE (Engelstalige) oefeningen (MET afbeeldingen) voor (beginnende) Spelverdelers (2014-12-08)


Foute OPSLAG ? Oorzaak is (zoals ook bij tennis) veelal een onzorgvuldige opgooi. Al zeker niet zo verwonderlijk als die uitgevoerd wordt met de niet dominante hand. Oplossingen: 1) al zeer jong (vanaf 5-6 jaar) aanleren van zowel links als rechtshandig als 2-handig doelgericht (op)gooien (algemene balvaardigheid) 2) (later) (tennis)opslagtraining van op een zweedse bank (in de lengte naar 't speelveld gericht) of vanuit L-voet en R-kniezit (voor R-handige sps) zodat de speler/speelster gedwongen wordt veel aandacht te besteden aan die opworp (en in het laatste geval ook aan het openen van de slagschouder) (met dank aan A. Tack en F. Moerman, Nazareth-ladies-Jeugdtrainsters) (2014-11-24)


AANVALLEN !! 1) How to spike in volleyball (in Slow Motion) - Spiking a volleyball can involve a two step, three step, or four step approach. It is the coordinated effort of footwork, arm swing, and explosiveness. How to Spike a Volleyball demonstrates every step in slow motion and shows the proper technique for an indoor (hard court) volleyball spike. https://www.youtube.com/watch?v=FMtUqoxfR50  2) 3 Common Volleyball Hitting Mistakes (3 veel voorkomende fouten) https://www.youtube.com/watch?v=ckeqyWECKfc - 3) How to Spike a Volleyball at Different Angles - At a Denver "Art of Coaching Volleyball" clinic, John Dunning (Stanford Head Volleyball Coach) talks to volleyball coaches about the volleyball approach and its effect on hitting angles https://www.youtube.com/watch?v=I9rWEnFk4wI (2014-10-20)


Bagherone een intensieve baggeroefening (=onderarms spelen/baggeren) vooral, maar niet enkel, voor a) mannen https://www.youtube.com/watch?v=rfTHKNzoRsk&index=3&list=PLCDCCDEBBD357D4BE/ maar b) ook haalbaar bij topvrouwen https://www.youtube.com/watch?v=-BHRibLrOiw (2014-10-11)


41 (Engelstalige) tips van Mike Robertson om nog beter training te geven (2014-09-22)


Uitdagende volleybal-OEFENINGEN is het nieuwste boek van Nick de Wild. Meer info en hoe te bestellen vind je naast de datum 2014-08-17 op onze pagina http://www.voltraweb.be/boeken%20&%20brochures.htm (2014-09-08)


 Bij nogal wat speelsters laat de rugwaartse armswing op het eind van de aanvalsaanloop en dus juist voor aanzwaai naar de opsprong te wensen over (die rugwaartse armzwaai wordt soms niet of met gebogen armen uitgevoerd). Een eenvoudig trucje om dat te verbeteren is hen bv een tennisbal (of knuffel, of korte plastic staaf, o.i.d. achter de rug van de ene hand naar de andere te doen doorgeven). Als dat NAAR de slaghand gebeurt, kan die tennisbal ook nog met een polsslag over het net gegooid worden. Let op ! Dat helpt enkel om tot de rugwaartse aanzwaai te verplichten (2014-06-30)


Multimove is een (proef)project van de Vlaamse overheid, dat blijkbaar na dit seizoen wordt stopgezet. Zie www.multimove.be  De  inhoud ervan blijft uiteraard bruikbaar. Geschikt voor o.m. Bewegingsscholen en trainingen op algemene Balvaardigheid. Elke training komen er 3 vaardigheden aan bod uit een gamma van 12 bewegingsvaardigheden: 1) wandelen en lopen 2) klimmen 3) zwaaien 4) roteren 5) glijden 6) springen en landen 7) vangen en werpen 8) slaan 9) trappen 10) dribbelen 11) heffen en dragen 12) trekken en duwen (2014-06-23)


Trainingsschema met accent op Teamtraining uit de zopas verschenen 20ste Jaargang van de Kwartaaltrainingen van Wilhelm de Ruiter - Hoe je bij die o.m. 45 trainingsschema's (met nog veel meer interessants erbij - zowel op CD ROM als Digitaal verkrijgbaar) geraakt, vind je op www.wilhelmvolleybal.nl of door te mailen naar wilhelmderuiter@gmail.com (2014-06-09)


Individuele spelverdelingstraining in 2 video's a)  https://www.youtube.com/watch?v=Vmu8P3BWC6Y Let op ! In wedstrijdsituaties moet de spelverdeler aansluitend op zijn/haar set up OOK de  aanvalsdekking verzorgen. Als die actie niet meteen meegetraind wordt (en de setter dus die aansluitende actie niet uitvoert), beÔnvloedt dat de set up, nog des te meer bij een rugwaartse. Om die aanvalsdekkingsverplaatsing meteen mee te trainen, kan de oefening beter met 2 of 3 elkaar aflossende setters uitgevoerd worden, ook de  SPLITuitgangshouding = athlete's position kan beter) b) nog een settersoefening https://www.youtube.com/watch?v=dco3lGtuoMk (2014-06-02)


 Oefening(en) op aanvalsdekking https://www.youtube.com/watch?v=NfI1fnxw9uc (2014-05-26)


 Voorbeeldtraining met als accent: Fysiek-Agility ter beschikking gesteld door de Trainingmaker van de site www.dotcomscope.nl . Alle verdere informatie over die Trainingmaker kunt u vinden op www.dotcomscope.nl/trainingmaker (2014-05-19)


 Passing Skills and Drills by Jody Paperno-Garry https://www.youtube.com/watch?v=tUYcmVcJCcc  (coacheschoice) (2014-05-05)


6 skills blocking full https://www.youtube.com/watch?v=id4uxPE2hoE (2014-04-28)


10-tallen JEUGD-MET-competitievormen voor een INTERNE clubcompetitie - Klik hiernaast op MET-competitie-vormen (2014-04-22)


 Jeugd leren aanvallen https://www.youtube.com/watch?v=_EXwruyLHIs (Engelstalig - 2014-03-31)


 De Nederlandse volleybalvereniging Forza Hoogland werkte al in 2009 een Trainersboek uit met een hele reeks voor trainers/sters en spelers/speelsters goed bruikbare Kijkwijzerpagina's. Lees eerst op https://www.google.be/#q=forza+hoogland++trainersboek hoe je die kijkwijzers kan gebruiken en surf daarna bv naar http://www.forzahoogland.nl/images/uploaded/Kijkwijzer%202,%20Service%20tennis%20uitvoering.pdf als je alles (4 pagina's) wil weten over de (volleybal) tennisopslag techniek inclusief duidelijke beelden (2014-02-24)


 Onder het motto Meten is weten schreef Kees De Jong een interessante en goed bruikbare brochure van 36 pagina's over het wat en hoe meten van Techniek, Snelheid en Kracht bij het Jeugdvolleybal. Bekijk ze hier http://www.sports-media.be/links/Jeugdvolleybal-en-meten.pdf (2014-02-10)


 Hoe Enrique PISANI jongeren leert bewegen EN hen volleytechnieken bijbrengt, kan je zien in niet minder dan 24 filmpjes op Youtube gezet door Kangoeroesman Erik Meskens, waarvoor dank. Start bij  http://www.youtube.com/user/ErikMeskens/videos (2014-01-27)


 Aanleren/bijbrengen balbaaninschatting via gooien met en vangen van een tennisbal. Klik hiernaast op Gooi- en vangoefeningen met tennisbal (2014-01-20)


 Wie, al was het maar af en toe, van onder de eigen kerktoren komt, weet dat Enrique Pisani het volleybal in 't bijzonder en de sport in 't algemeen uit een geheel aparte hoek benadert. Enrique heeft nu een totaal nieuwe eigen (3-talige: Engels, Frans en Spaans) site opgestart. Wie meer wil weten over de somatische benadering van ons bewegen (en ev ook wil deelnemen/bijdragen - optioneel - aan de discussie daarover) bezoekt www.pisani-movement.me . Klik daar bv verder op 'sport' (2014-01-13)


 Spelverdelersverplaatsingen http://www.youtube.com/watch?v=kF8sagR6ivY (2013-12-09)


  Balbaan leren inschatten, misschien zelfs moeilijker dan het bijbrengen van de technieken - klik hiernaast op Oefeningenreeks om BALBANEN te leren INSCHATTEN (2013-11-25)


Set up rugwaart/achterover a) http://www.youtube.com/watch?v=n_kVwKIxME4 Commentaar: a) de getoonde techniek is specifiek voor setters; door de armen zo goed als niet te buigen, weet het tegenstrevende blok zeer laat of de bal voor- of rugwaarts wordt gespeeld; niet setters kunnen best de armen wat meer buigen b) de set up moet ook gevolgd worden door aanvalsdekking en dan wordt de toets beter ook nog gevolgd door 1 stap voorwaarts (OOK bij set up rugwaarts) c) klik op 't volgende om een opbouwende oefenreeks te bekijken set up achterover/rugwaarts aanleren d) ten slotte 5 minuten beelden van de 'beste' setters in the World, daartussen ook een Belg  http://www.youtube.com/watch?v=ltBW8zToNUQ (2013-11-18)


Volleytechnieken aanleren/aanbrengen via de Technische lijn van Enrique Pisani http://www.kangoeroes.be/files/tech_lijn.pdf (met dank aan VC Kangoeroes Aalst - 2013-11-12) Op http://www.voltraweb.be/video-DVD-CDrom.htm vind je hoe je aan de zeer interessante dubbel-DVD van de hand van Enrique Pisani geraakt. Zoek op die pagina naar de updatedatum 20071129)


 Aanleren van de (Smash)AANVAL - 1) De eerste anderhalve minuut van dit filmpje is belangrijk voor het aanleren van de Aanval http://www.youtube.com/watch?v=i1TGQqVz9c0 2) Beginnen kan ook als volgt (echt een goede methode, maar wel goed en meermaals bekijken vooraleer ze te gebruiken) part-1 http://www.youtube.com/watch?v=E4Y3wL8Hclk part-2 http://www.youtube.com/watch?v=En2Hqnre9mE  3) Nog een filmpje, OK wat aanloop betreft, iets minder hoe 't 'wapenen' van de slagarm getoond wordt (onvoldoende 'openen') http://www.youtube.com/watch?v=RkxD8PONJ3k Let hier op de plaatsing van de hielen en het snelle ritme) 4) Voor vooral veel JONGENS is volleybal vooral SMASHEN. Die techniek werd/wordt evenwel veelal pas in laatste instantie aangeleerd met dan nog meestal de nadruk geen fouten maken. Omdat de toevloed aan jongens naar de volleybalsport de laatste jaren wat in een dipje zat, werd SMASHBAL(L) ontwikkeld. Alles daarover via  http://www.volleybal.nl/volleybal/kids-en-jeugd/smashbal EN (een smashbaltraining samengevat in een video van ruim een kwartier) http://www.youtube.com/watch?v=u1bG57FfHcU EN http://www.smashbal.nl/ (2013-11-06)


 (hulp bij 't) Aanleren van de Bovenhandse Set Up - 2 filmpjes  http://www.youtube.com/watch?v=fjm9dReYsOw en http://www.youtube.com/watch?v=pUnSmI0xE0g (maar let er op de armen na de toets NIET gestrekt voorafwaarts te slingeren of ze te spreiden !! Minstens 1volgstap is WEL aan te bevelen) (2013-10-28)


 Blok & Bloktraining (zowel theorie als praktijk) (het 1ste deel start met alleszeggende wedstrijdbeelden uit de tijd van toen. Video1 http://www.youtube.com/watch?v=TTjA7FC73n0 Video2  http://www.youtube.com/watch?v=S6MxDtSqRoo (2013-10-21) (zie ook Brasilian Block Training van hieronder)


Brasilian Block Training http://www.volleyball-movies.net/brazilian-block-training-16th-of-may-2013-m7433 (2013-09-30)


 Aanleren van de niet gesprongen Floatserve (dus uit stand) http://video.about.com/volleyball/How-to-Do-a-Float-Serve-in-Volleyball.htm (2013-09-16)


Trainingsschema voor Meisjes C-jeugd (Kadetten) - Thema Pivoteren met Setup voorwaarts en rugwaarts : zoek op deze pagina naar de code 2003-01-01 (2013-09-02)


Intensieve training splitstep (= athlete's position) met snelle verplaatsing  http://www.youtube.com/watch?v=cgj4Dt_LIT8 (2013-08-26)


tijdsc4.gif (3955 octets) Niet minder dan 11 (ELF) volledig uitgewerkte trainingsschema's voor de VOLLEYBAL-SPEELTUIN (van de hand van Henk vanden Herrewegen vind je door op deze pagina als zoekterm 17-02-2003 te gebruiken. Wil je meteen naar het eerste van die 11, dan gebruik je 03-01-2003 als zoekterm)


 Beachvolley-Oefeningen

a) FIVB Beach Volley Drill i-Book http://www.fivb.org/EN/development/Document/FIVB_BeachVolleyball_Drill-Book/#/1/

b)  California Beach Volley (i-Book) http://www.beachvolleyballcalifornia.com/publications/drills/document.pdf


Voor het 480 blzn dikke Congresboek van de Dag van de Trainer 2012 te Gent klik je op http://www.bloso.be/VlaamseTrainersschool/DvdT/Documents/CongresboekDvdT2012.pdf - Je vindt er o.m. verslagen van de workshops verzorgd door a) Julien Van de Vyver: Aanvalspatronen (vanaf pag 293), b) Eva Maenhout: Mentale tools voor coaches (vanaf pag 73), c) Pat Viroux e.a. Blessurepreventie en aanverwanten pag 175 tot 230) d) Ellen Schouppe: Communiceren kan je aanleren (vanaf pag 240) (2013-06-03)


 (ook) Hier vind je heel wat oefeningen http://www.volleybaltrainingmaken.nl/oefeningen.html (met dank aan het onmisbare VolleyTechno, maart 2013) (2013-05-16)


tijdsc4.gif (3955 octets)tijdsc4.gif (3955 octets) De 19de jaargang van de Kwartaaltrainingen van de hand van Wilhelm de Ruiter is uit. Deze jaargang bestaat ook nu weer uit 45 trainingen en elke training bestaat uit 5 oefeningen. Het geheel wordt ondersteund door 141 nieuwe kleurenfoto's die de perfecte basishoudingen en verschillende opstellingen laten zien. Ook deze jaargang is, met kleine aanpassingen, toepasbaar voor elk niveau zowel dames als heren. Voor jonge spelers/speelsters is het heel belangrijk dat de technieken goed aangeleerd worden. Voor de trainers is het een voordeel dat de basishoudingen naar de spelers/speelsters gevisualiseerd kunnen worden d.m.v. deze foto's. Tevens is de kolom didactische opmerkingen weer terug en zijn er 7 korte films (5 - 7 seconden) bijgevoegd van een aanvalsopbouw. Bij deze jaargang zijn 2 voorbeelden van een warming-up als bijlagen bijgevoegd en 3 artikelen, de opslag, de pass, het blok en een observatieformulier. De kostprijs van deze jaargang is niet verhoogd en blijft dus op 15 euro = staan incl. verzendkosten. U kunt de jaargang digitaal, of op een CD ROM bestellen. Wie geÔnteresseerd is, mailt even naar wilhelmderuiter@gmail.com . Wie de jaargang op een CD ROM wilt bestellen, vermeldt in de mail wel het adres waarop de CD geleverd moet worden. Voor meer informatie surf u naar de website: www.wilhelmvolleybal.nl (2013-05-06)


Setuptraining http://www.youtube.com/watch?v=0rkgTRO-0xg (2013-04-22)


 Trainingsschema in beeld (auteur Cornel Balan - ook auteur van diverse volleybalboeken) met als thema VERDEDIGEN www.youtube.com/watch?v=2pdJWmK1zNk (met dank aan VolleyTechno voor de info - 2013-04-15)


 Volleybal aan de Basis, een handleiding (van 150 pagina's) voor de beginnende trainer - auteur Appie Krijnsen http://www.vippurmerend.nl/files/VolleybalAanDeBasis-2eDruk.pdf (2013-04-01) (en 't is GEEN aprilgrap)


Het 6-2 systeem (ten onrechte meestal 2-4 systeem genoemd, want de bedoeling is wel degelijk dat er ZES aanvallers zijn) wordt weinig gespeeld/toegepast. De Cubaanse Dames behoorden er nochtans mee tot de wereldtop. Klik op de link hiernaast om in 10 minuten een duidelijk inzicht te krijgen  http://www.youtube.com/watch?v=XVbt2s13ldY&list=PLCE3D9B28408898C0


 De aanvalstechniek uitgelegd  http://www.youtube.com/watch?v=8DmclwLNh_s (2013-03-11)


tijdsc4.gif (3955 octets)tijdsc4.gif (3955 octets) Posters-Affiches van alle volleybaltechnieken (Opslag, Set Up, Receptie=Pass, Aanval(sslag), Blok & Verdediging zijn te vinden via http://www.fivb.org/EN/Technical-Coach/Technical_posters.asp . - Een beeld zegt meer dan 1000 woorden - Tip: print die uit en afficheer ze in de sporthal of het cafetaria EN mail de link ook door naar je JEUGD (al zullen de volwassenen met een 'open mind' en menselijk aanpassingsvermogen er ook nog heel wat aan hebben (2013-03-04)


De educatieve scope-volleybal website (op deze pagina voor 't eerst gemeld op 21 januari 2013) is uitgebreid met de module beach volleybal : http://www.scope-volleybal.nl/207/beach+volleybal In de navigatiebalk is nu een button beachvolleybal opgenomen. Door hierop te klikken kom je in de module beach volleybal en krijg je de 4 hoofdtegels te zien : Algemeen, Techniek, Mentaal en Trainen. Klik je op de tegel techniek dan krijg je 6 tegels techniek te zien : Serve , Pass, Setup, Aanval, Blokkering en Verdediging. De aankomende week wordt de slide show ook hierop aangepast, dus als je in de beach module zit, krijg je ook in de slide show foto's beach te zien. Het is de 1ste versie, later dit jaar volgen aanpassingen / uitbreidingen en andere ontwikkelingen (2013-03-04)


(Aanvals)sprongkracht verhogen in TWEE WEKEN http://www.jumpmanual.com/index-vb.html (2013-02-26)


 Blokoefeningen 1) van Bob Bertucci - Let op de precisie bij 't gooien van de bal door de trainer !! Trainers moeten echt wel oefenen op 't precies gooien in verschillende omstandigheden  https://www.youtube.com/watch?v=k_G1b2XzAeo 2)  http://www.youtube.com/watch?v=id4uxPE2hoE  (2013-02-04)


 Voorbereiding Jeugd Oranje - Waarvan 10 minuten allerlei oefeningen  http://www.youtube.com/watch?v=Ftg5JftDr6o&NR=1&feature=endscreen (2013-01-28)


tijdsc4.gif (3955 octets) Nieuwe Educatieve website www.scope-volleybal.nl (meerjarenopleidingsplan, techniek, tactiek, opleidingen, etc) (met dank aan Wouter Herzog) (2013-01-21)


De Aanvalstechniek: aanloop, opsprong, wapenen, etc (in het teken van 'een beeld zegt meer dan 1000 woorden') Zeer nuttige filmpjeS om aan je jeugdspelers en speelsters te tonen, die met hen te bespreken en ze hen door te mailen  http://www.youtube.com/watch?v=RkxD8PONJ3k en of de slowmotions via http://www.youtube.com/watch?v=FMtUqoxfR50 (2013-01-16)


(enkele) Basistechnieken van de 'lage' verdediging http://www.youtube.com/watch?v=0gggGuDvZgY (2012-12-31)


 Voor oefeningen die opbouwen naar RECEPTIE-PASS-STOP, klik je op de link in deze regel (2012-12-17)


TOP-Techniek en -Tactiek van de Opslag - Hoe hoger het niveau van de teams en de spelers/speelsters, hoe beter de samenwerking tussen coach en wie het tussen de lijnen moet uitvoeren. Wie goed oplet (en het filmpje een paar keer 'terugspoelt') merkt dat Dominique Baeyens zijn opslaggever punt voor punt coacht. De overschakeling van een loeiharde opslag tussen de 2 receptiespelers in naar een gerichte jumpfloat naar de 3de receptieman, die wordt toegevoegd, resulteert in een 3de opeenvolgende 'ace'. Een en ander tijdens een  Europese match van K R Roeselare http://www.youtube.com/watch?v=S34QJJOM1fY (met dank aan Marnix Acar - 2012-12-03)


 Een aantal Balvaardigheids- en volleyoefeningen met gebruik van de sporthalmuur staan al sinds 2012-10-15 (verder op deze pagina) uitgeschreven. We hebben er daar nu ook de beelden aan toegevoegd (2012-11-30)


De talloze (alweer bijgewerkte) trainingsoefeningen van Rudy Duvillier, opgedeeld in ruim 10 rubrieken en met keuze uit 3 vormen van opladen (Microsoft WORD, - POWERPOINT & - VISIO STENCIL) , zijn vanaf nu weer te vinden op www.mijntrainingsoefeningen.be (2012-10-29)


 Leer je BLOK de aanlooprichting van de Aanvaller/Aanvalster zien en dus de setupbalbaan even uit het oog te "verliezen" Klik hiernaast op BLOK KIJKT naar AV-aanlooprichting voor een 4-tal oefeningen die daar naartoe leiden (2012-10-22)


Oefeningen met aanwending van (harde) sporthalMUUR: klik hiernaast op (harde) MUUR geen hindernis, WEL een topHulpmiddel (2012-10-15) en voor de videobeelden ervan op http://www.youtube.com/watch?v=Ke1Cl153bi4&feature=youtu.be (2012-11-30)


 Oefening met accent op bovenhands spelen (= toetsen) en snelle verplaatsing (EEN bal voor 4 (liefst 5) of meer sp's op EEN speelhelft)

Een vaste SP (A) op III, de overigen verdeeld over beide zijlijnen / II (B) toetst evenw. met 't N (en 1m ervandaan) hoog en ver naar IV (C) (9m-SU) en loopt snel naar pos VI / IV=C toetst naar III=A (ong 4,5m) en sluit aan achter de volgende sp op II / III=A slaat 'ingehouden' naar VI=B die terugverdedigt naar III=A en naar de L-zijlijn loopt / III=A toetst nu naar pos II, waar de volgende SP dezelfde oefening begint uit te voeren // Let op ! De oefening kan als volgt moeilijker gemaakt worden: - de toetsen moeten gesprongen uitgevoerd worden of - de toetsende SP moet op de 3m-lijn vertrekken op het moment dat de voorgaande SP de toets uitvoert - of een combinatie van de 2 voorgaande (dus EN 'laat' vertrekkend EN gesprongen) (2012-10-08)


 Hoe breng je je spelverdeler/spelverdeelster naar een hoger niveau - John Dunning  http://www.youtube.com/watch?v=cypFP495NE0 (2012-08-27)


a) TopBEACHtrainingsvormen = oefeningen http://www.youtube.com/watch?v=F0Y2sI47PYY&feature=related

b) Schitterende super-SLOWMOTIONS van 'dames'BEACH - knap overzicht van de verschillende technieken (de mooie meisjes moet je er maar bijnemen ...)  http://www.youtube.com/watch?v=kWskmXxDqnY&feature=related (2012-08-13)


 Opleiding (via tips en oefeningen) van de spelverdeler  a) Setters exercises/drills  http://www.youtube.com/watch?v=LQQQiB_FhO8&feature=related b) (Portland Clinic) http://www.youtube.com/watch?v=Mr-vaFKSLqI&feature=relmfu (2012-06-04)


 10-tallen (Jongste) Jeugd- Sfeer- , Inspeel- en OpwarmingsSPELLETJES (met dank aan ettesil.nl  http://korfbal.ict4us.com/korfbal/index.php?Spellen (2012-05-21)


 De aanvaller moet na een blok gelijk weer beschikbaar zijn voor een aanval (2 oefeningen daarop met nog een toetje bovenop).http://volleybaltraining.blogspot.com/ (2012-05-07)


 Beachvolleytraining (bovenop de filmpjes met oefeningen - zie hieronder bij 2012-03-12) kunnen trainers en sps ook heel wat putten uit enkele boeken (readers) en dvd's via http://beachvolleybaldirect.nl/index.php?cat=c3670_Literatuur.html&XTCsid=d0f940666e62b95cbd2034952f01f163 (2012-04-23)


(Vooral) Meisjes/dames (maar zeker niet enkel zij) verwaarlozen/vergeten de (correcte) rug/achterwaartse arm(en)aanzwaai bij de aanvalsaanloop. De 3 volgende filmpjes geven alle info over hoe het moet en welke fouten er gemaakt worden OOK met vertraagde beelden 1) Armswing bij smash  http://www.youtube.com/watch?v=w9jIOzvObvc&feature=related 2) Fouten  http://www.youtube.com/watch?v=ckeqyWECKfc&feature=related  3) In vertraagde beelden http://www.youtube.com/watch?v=FMtUqoxfR50&feature=related (2012-04-09)


 Op VRIJDAG de 13de !! (januari 2012) vochten 2 Chinese (dames)topteams (Tianjin &  Army) een rally uit waarbij de bal niet minder dan 35 keer over het net ging vooral het volgende punt op het scorebord kwam. Opgeteld was dat een spektakelpunt van iets meer dan anderhalve minuut, zelden gezien in het (top)volley. Het punt ging uiteindelijk naar de speelsters van Tianjin. Wie het videofilmpje enkele keren bekijkt (en het liefst ook nog vertraagd afspeelt), ziet ook dat zowat alle mogelijke verdedigingstechnieken aan bod komen http://youtu.be/7Hj9sDPFPII (met dank aan Erik Van Cauteren - 2012-03-26)


 Beachvolley-TRAININGsvideo's, start bij http://www.youtube.com/watch?v=1KpJ26tIwP0&feature=related en vind nog meer trainingsfilmpjes in de rechterkolom naast die video (2012-03-12)


Voor mocht je tot die trainers behoren die beseffen dat een 'pluimpje' soms meer uithaalt dan een straf - A list of 23 *new* ways to say "Good Job" to your (Youth)team
1) You're on the right track now! - 2) You've got it made - 3) You're really working hard today - 4) You are very good at that - 5) I'm proud of the way you worked today - 6) That's the best you've ever done - 7) I knew you could do it - 8) You are learning fast - 9) Couldn't have done it better myself - 10) You did it that time! - 11) Nothing can stop you now - 12) That's the way to do it - 13) You've got your brain in gear today - 14) That was first class work -15) That's better than ever - 16) You must have been practicing - 17) Good job, (person's name) - 18) You outdid yourself today! - 19) Good going - 20) Now you have the hang of it - 21) Sensational! - 22) That's the way! - 23) Aren't you proud of yourself? (via Larry Reid - 2012-02-27)


Hoe pakken we een gekregen Freeball aan http://www.bestvolleyballdrills.com/vid/dv1.html (2012-02-13).


Arm Swing Spiking and Hitting Technique http://www.youtube.com/watch?v=M1kkUEq2s2g&feature=related en de fouten waarop je moet letten http://www.youtube.com/watch?v=JUCpmZbUxdM&feature=related (2012-01-30)


Een zeer grondige (Engelstalige) analyse van de Jump-Service, toegelicht met 20 foto's is te vinden op  http://coachrey.com/indoor/an-analysis-of-the-volleyball-jump-serve/ (2012-01-16)


Blockingdrills - 3 uitgeschreven oefeningen, geÔllustreerd met korte filmbeelden  http://www.volleyballdrills.tv/volleyballdrills/category/volleyball-drills/volleyball-drills-for-blocking (2012-01-09)


Verdedigingstechnieken trainen - Defensetraining part 1  http://www.youtube.com/watch?v=VykRr11urBw&feature=related en part 2  http://www.youtube.com/watch?v=X_01_OpXNwo&feature=related (2011-12-26)


Twee eenvoudige Toetsoefeningen in beeld http://www.youtube.com/watch?v=ZHehqp5HYS4&feature=related en http://www.youtube.com/watch?v=KgkFWc-_sV0&feature=endscreen&NR=1 (2011-12-12)


De "Pancake"verdedigingstechniek (schuifduik) is allesbehalve doeltreffend (Jo Everaert) Lees zijn mening en bekijk de foto's op Dalhausser veel nuttiger dan de pancake (2011-12-05) Bewonder de verdedigende beachkwaliteiten van het team Rogers-Dalhausser op onze pagina Foto & Film (2011-12-07)


tijdsc4.gif (3955 octets)tijdsc4.gif (3955 octets) GRATIS en (dus) voor niets: De 168 pagina's tellende FIVB Coaches Manual. Klik voor dit (Engelstalig) handboek met ook veel tips en andere nuttige informatie op http://www.fivb.org/EN/Technical-Coach/Document/CoachManual/English/#/100/ Je kan het pagina voor pagina lezen en doorbladeren (klik daarvoor dan onderaan links of rechts op de pagina) (met dank voor de tip aan Steven Bijlsma) (2011-11-28) Voor wie last heeft met pc-schermlezen: op volgende website kan je vrij vlot onbeperkt inzoomen : http://www.fivb.org/EN/Technical-Coach/Document/CoachManual/English/#/10/zoomed Hier is het bovendien ook mogelijk in hoge resolutie te downloaden en bijgevolg ook af te printen (met dank aan Rik Luyten). We zoeken verder uit of het mogelijk is het boek ook 'op papier' aan te kopen. Wie wel weet hoe en waar dat kan, mag ons briefen. Meerdere Voltrawebvolgers zullen je dankbaar zijn.


 Oefeningen (voor de jongere Jeugd) die hun concentratievermogen uitdagen en opbouwen. Klik hiernaast op Uitdagen, tellen, streven naar (club)record (2011-11-21)


Wie OOK onze pagina LINKS bekijkt, kwam wellicht al uit op een pagina met oefeningen van een daar al op 2011-11-02 vermelde USA-site. Hierbij voor wie die pagina/site nog niet vond http://theartofcoachingvolleyball.com/index.php/drills (2011-11-07)


Aanvalsoefening met accent op conditie - Plaats 3 stoelen op de 3-meter-lijn, parallel met het net en evenveel sps bij het net recht tegenover de stoelen. De Aanval(st)ers vertrekken bij de stoel aan de L-kant van 't net. (pos IV). De meest links geplaatste netsp gooit een bal op waarop de 1ste AV komt aanvallen. De AV shufflet snel terug naar achter de 2de stoel (midden) en valt aan op de aangooibal van de middelste sp en doet hetzelfde bij de R-gooi(st)er, waarna hij/zij nog eens terugshufflet naar die 3de stoel en 1x rond het veld sprint om aan te sluiten bij de AVers links van 't net  De volgende AV-(st)er start de oefening (op links) op 't moment dat de vorige midden van 't net slaat. 3 opeenvolgende gelukte aanvallen leveren EEN punt op voor de betrokken sp. De oefening voor de bv 6 AVers eindigt pas als iedereen van hen 3 punten heeft verzameld. Daardoor wordt het een game-like oefening. De overige sps zorgen voor een vlot verloop door de gooiende sps van ballen te voorzien. Om de snelheid van de oefening te bepalen en onderhouden, kan de/een trainer best de eerste gooi(st)er zijn. (met dank aan Larry Reid voor de inspiratie) (2011-10-24)


Inoefenen van de Teamverdediging tegen een 2de tempo-aanval III http://www.bestvolleyballdrills.com/vid/dv2.html (2011-10-03)


 Een belangrijke trainerstaak is Fouten detecteren. Filmpje over Setup- en receptie-FOUTEN http://www.youtube.com/watch?v=1ZkL7ZDtYoQ&feature=related (2011-09-26)


 Jump Topspin Serv http://www.youtube.com/watch?v=0XTB8vkV5bI&feature=related (je kan die link ook doormailen naar je (al da niet jeugd) spelers en speelsters of downloaden en tijdens de training door hen herhaaldelijk laten bekijken) (2011-09-19)


Oefening voor spelverdeling (setters) met als doel: werken aan de precisie van de set up na verplaatsing. Sp vertrekt in lig. Let er op dat de liggende sp pas opstaat' als de hoeksp in deze oefening de bal raakt. Op/afbouwen is mogelijk door de sp aanvankelijk vroeger te laten vertrekken en dat moment steeds meer te 'verlaten'. Zie  http://www.bestvolleyballdrills.com/vid/downup.html - Om hierop wat verder te "breien" moet je geen Einstein zijn. Of je dan ook de video met talloze setup-oefeningen koopt, beslis je uiteraard zelf (2011-08-15)


Aanvalsoefening "Spike the Bounce." http://www.bestvolleyballdrills.com/vid/spikebounce.html (met dank aan Larry Reid) (2011-08-03)


tijdsc4.gif (3955 octets) Oefeningen voor het Pr�Volleybal (balgewenning, bewegingsschool), etc- Leerplan L.O. gemeenschapsonderwijs http://pbd.gemeenschapsonderwijs.net/leerplannenbao/leerplannenbao/lager/lo.pdf (met vele  bewegingsfamiliesoefeningen waarbij je als trainer met enige fantasie ook heel dikwijls een of andere bal kan laten gebruiken (2011-04-25)


 Wilhelm de Ruiter meldt dat zijn al 17de jaargang met 45 uitgewerkte trainingen, nu extra ondersteund door 77 kleurenfoto's die perfectie basishoudingen laten zien klaar en beschikbaar is. Tevens zijn er 5 bijlagen bijgevoegd, nl a) 2 voorbeelden van een warming-up, b) Welke rol heeft de trainer bij de jeugd, c) Feedback hoe geef je dat, d) Gesprekken met spelers zowel voor als na een seizoen, e) Vragenlijst voorafgaand aan een seizoen. Het verschil met de vorige jaargangen is, dat in die 17de de trainingsschema's worden ondersteund door 77 kleurenfoto's. De foto's laten duidelijk verschillende technieken zien, zowel individueel als in teamopstelling. De foto's zijn genomen tijdens de super cup in Apeldoorn, enerzijds van de heren wedstrijd tussen Dynamo en Rotterdam, anderzijds van de dames tussen Alterno en TVC Amstelveen. Tevens heb ik een aantal foto's mogen nemen van de trainingen van sv Dynamo. Deze jaargang komt iets eerder uit dan de vorige jaargangen. Dat heeft te maken met  een aantal bijlagen over de voorbereiding op een volgend seizoen. Wie NU bestelt en betaalt krijgt deze 17de jaargang voor 12.50 euro.= incl. CD en verzendkosten. Je moet dan wel voor 1 juli bestellen. Na 1 juli wordt dat 15 euro. Uiteraard zijn de vorige jaargangen, vanaf de 13de , ook nog te bestellen. Wanneer je een vorige jaargang (en) wilt bestellen, kost deze jaargang bij gelijktijdige bestelling van de 17de jaargang maar 10euro.= per jaargang. Wanneer je tot bestelling mocht overgaan, vermeld even je adres en om welke jaargang(en) het gaat. Het betreffende bedrag kun je overmaken op mijn rekeningnummer 1255.16.711. Wanneer je vanuit het buitenland geld overmaakt hierbij het IBAN en BIC nummer. IBAN nummer NL 10RABO 0125516711 het BIC nummer is: RABONL2U.


links.5.gif (1012 octets) Larry Reis meent terecht dat iedere speler en speelster een goede set up moet kunnen geven. Bekijk 2 oefeningen op http://www.bestvolleyballdrills.com/vid/relaysetting.html . Nog meer gamelike variantes op dat gericht en correct toetsen (ook als verdediger): 4 sps in 3-hoek en de bal volgen; kan toetsend voorwaarts, rugwaarts, met een 3-hoekzijde langs het net en 'hoeken'  op III en IV of op III en II (2011-04-18)


Oefening(en) (klank aan) op Set Up na verplaatsing (video) http://www.bestvolleyballdrills.com/vid/downup.html met aansluitend aanbod (2011-04-12)


Eddy Schoolmeesters werkte al in 2004 een zeer bruikbaar VolleyTechnisch Jeugdwerkplan uit. Surf naar http://www.vcvoervallei.be/jeugdwerkplan.pdf (2011-04-06)


"SPELENDERWIJS VOLLEYBAL 1 TEGEN 1" auteur: Jos Rutten - Met OOK een ruim praktijkgedeelte waarin 35 uitgewerkte voorbeeldlessen of trainingen. Elke les of training rond een hoofdthema met technische en tactische accenten. De oefenstof wordt aangeboden in speelse situaties, is stapsgewijze opgebouwd in het algemeen en het specifiek gedeelte en leidt tot een of meerdere spelvormen op het einde van de les of training. 330 pagina's, Kost 32 euro en is te bestellen bij: Jos Rutten Email: jos_rutten@pandora.be Gsm: 0495 501 599 Nog meer info op onze pagina "Boeken" (2011-02-14 - met dank aan H. De Schepper voor de tip)


Volleybal Is Spelen - Henk Vanden Herrewegen verduidelijkt in 2 Youtubefilmpjes de V.I.S.spelvormen 1-1 (1.A tot 1.D http://www.youtube.com/watch?v=DNYp_28qP0U en 2-2 (2.0 & 2.A) http://www.youtube.com/watch?v=CaAcSDQmFKo (2011-02-08)


Verdedigen (inclusief afbeeldingen en opbouw) 1) na verplaatsing http://www.jeugdvolleybal.nl/pages/techniek/13onderarms.htm  2) van een harde aanval http://www.jeugdvolleybal.nl/pages/techniek/14onderarms2.htm  3) voorwaartse roltechniek http://www.jeugdvolleybal.nl/pages/techniek/15verdediging.htm  4) met voorwaartse duik http://www.jeugdvolleybal.nl/pages/techniek/16duiken.htm (2011-01-17)


Jeugdvolley voor de 'jongsten'

a) Circulatie-volleybal, van niveau 1 tot niveau 6 http://www.sss-barneveld.nl/SSS/Downloads/CMV%20-%20Spelregels%202004-2006%20niveau%201%20-%206.pdf (2011-01-03)

b) Spelvorm = wedstrijdjes met (Jeugd)sps van zeer uiteenlopend niveau (veelal prťminiemen-miniemen-cadetten). Van 2 tegen 2 tot zelfs 6 tegen 6. Vooral bij kleinere clubs komt het voor dat sps van zeer uiteenlopend niveau aan dezelfde training deelnemen. Dat vergt heel wat van de train(st)er. OOK met dergelijke heterogene groepen kunnen (meestal interne) wedstrijdjes gespeeld worden. HET probleem is meestal die eerste bal (receptie en verdediging). Dan is een mogelijke oplossing: laat die nog zwakke speler/speelster die eerste bal gewoon vangen (liefst onderhands en tussen de voeten) en wel meteen onderhands doorgooien naar een netsp. De rest van de rally kan dan ev. volgens de normale spelregels/technieken. Komt de 2de bal bij zo'n 'starter' dan mag die van mij de bal (liefst bovenhands/boven het hoofd) vangen en naar gelang zijn/haar mogelijkheden of BH-doorgooien naar een 3de sp of even opgooien en meteen doortoetsen naar die 3de. Is die 3de de 'beginneling(e)', dan mag die de bal vangen-opgooien-over'tnetdoortoetsen naar de tegenpartij (Wilfried - 2011-01-03)


Oefening om snelle aanpassing en communicatie te verbeteren. Liefst met 12 sps, maar minder kan ook. Ev. Volleybalveldoppervlak aan het aantal sps aanpassen (of in de diepte of in de breedte) of bv tipballen niet toelaten. De oefening start met een opslag. Op 't eind van (elke) rally gooit de TR een bal in het kamp van het team dat die rally verloor. Dat team moet de bal in TWEE contacten (ipv de normale 3) over het net spelen. Het team dat 3 opeenvolgende rallies wint, scoort EEN punt(je). Roteren gebeurt enkel na het scoren van 3 opeenvolgende puntjes. Het team dat 6 keer 3 opeenvolgende puntjes scoorde, wint de set. (naar L. Reid) (2010-12-13)


 De TAKEN van en de APSPRAKEN met de LIBERO in Receptie. Voor het verslag van de bijscholing die Robin Moens leidde (inclusief OEFENINGEN), klik je hiernaast op de libero in de receptie (2010-11-23)


Learn your team to play "out of system" - In every single volleyball game, a situation pops up where your team has to play "out of system". In order to succeed in these scenarios, your team must have *complete* volleyball players. This means your players need strong fundamentals in all areas of the court.  *Complete* volleyball players can respond to a broken play situation with composure. Follows a drill to help train your players on working "out of system". If you find your team falling apart when things don't go as planned, please consider taking a honest look at their conditioning. The drill: 4 players are on each side: Setter at the net, Left back, Middle back Right back. The left, middle, and right back players play deep court, meaning they cannot attack the ball in front of the 10 ft line. All tips must be behind their opponent's 10 ft. line. After the ball crosses the net, all players must rotate one position (all players rotate each time the ball crosses the net, not on each serve). If the players don't rotate, the team loses the rally. Keep score like a regular rally scoring game. First team to 15 wins. If you want to make this game more challenging, each side only gets 2 contacts. Make sure your players are rotating quickly to the next position and communicating with their teammates (met alweer dank aan Larry Reid) (vanaf 10 sps op 1 veld, maak je bv 4 ipv 2 teams en spelen ze op een halve veldbreedte met dezelfde 'regels' als hierboven, wvm) (2010-11-08)


Bij de AANVALsaanloop zwaaien al te veel (jonge maar ook minder jonge) sps de armen onvoldoende, gebogen of zelfs helemaal niet naar achteren. Hierbij een tip/oefening om dat aan te pakken / te verbeteren / aan te brengen. De sps hebben een tennisbal in de niet-slag-hand (bij de meesten is dat de linkerhand). De sps starten op de 3m-lijn. Bij de 2de stap moeten die armen flink achterwaarts gezwaaid worden, want ze moeten die tennisbal achter de rug snel van de ene hand naar de andere (slag)doorgeven. Bij het opspringen moeten BEIDE armen de hoogte in - slagschouder wqat naar achteren - en wordt de tennisbal over het net in het tegenstrevende kamp gegooid. Bij dat gooien kan er bovenop nog een snelle afwaartse polsbeweging gemaakt worden, waardoor de bal korter in het veld terecht komt (wvm - misschien was het wel Julien Vleminckx die ons - toen nog trainers in spe - ruim ... 35 jaar geleden al deze voortreffelijk werkende 'methode' meegaf, al was toen nog niet meteen sprake van het "openen" = slagschouder achteruit) (2010-10-27)


Hoe de aanvallers het blok leren 'lezen' met de hulp van 'pool noodles'

Vooraf: hoe zien die (kleurrijke) 'pool noodles' er uit http://www.google.be/images?hl=nl&rlz=1T4ACAW_nl___BE389&q=pool+noodle&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=Gvm9TJunKM-TjAfGy7mOAg&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=3&ved=0CDkQsAQwAg&biw=1867&bih=785 The drill involves having one player in a blocking position at the net, who will block during the hitting drill.  The only difference is that the player will be holding up a half noodle in each hand. They can block the line, block crosscourt, or leave a hole in the block.  The hitter should be able to see the bright colored noodles and learn to hit around them or through the hole. Coaching Point: This drill is a great way to get the hitter to see the block out of his/her peripheral vision.  The bright colored noodles can be held in various positions as the attacker is approaching the net to hit the set.  Obviously, even if the ball hits the noodle, no damage will occur to anything or anyone. Variations: Another blocker could be added to the drill, so that the attacker will see four noodles, simulating the four hands of the  blockers, and will learn to hit around them to avoid being blocked. (met dank aan Larry Reid) (2010-10-23)


Hoe leer je Bloksps VOORAL naar de aanvaller/aanvalster kijken en slechts even naar de bal (Eng)

Blocking drill - This one is especially good for training your blockers to keep their eyes on the attacker when they are approaching to hit the ball. Have a blocker stand at the net with a baseball hat on. Another player serves the ball from behind the endline to a passer on the other side of the net. To begin the drill, the ball is passed to a setter, who sets to an attacker opposite the blocker wearing the hat. The blocker is instructed to watch the attacker and try to block the ball. The baseball hat forces the blocker to watch the ball for a short time after it leaves the setter's hands, then watch the attacker in order to line up the block. The hat prevents the blocker from watching the ball for too long (the bill of the hat blockers his/her vision). Allow each blocker to try to hit 10 volleyballs, then switch blockers. If you have more baseball hats at your disposal, try playing a scrimmage with the entire front row of blockers wearing hats. If you're looking for more volleyball drills, please visit: http://www.bestvolleyballdrills.com/volleyball-drills/system.html (met dank aan Larry Reid) (2010-10-18)


Eenvoudige oefening (jeugd en lagere provinciale reeksen) met accent op precies verdedigen van een relatief makkelijke bal. Inclusief software. Met zoveel sps voor 1 bal kan je, wie heeft verdedigd, nog een taak laten uitvoeren, zoals bv aanvalsdekking zo wel bij de III als bij de II (en daarna pas aansluiten achter VI) http://www.volleyballblueprint.com/tpassdrill/ (Met dank aan Larry Reid - 2010-10-01)


Wilhelm de Ruiter heeft een nieuwe volleybalwebsite www.wilhelmvolleybal.tk (je vindt er nieuwe en eerder gepubliceerde artikels en hoe je je zijn jaargangen met oefeningen kan aanschaffen, nu op CD-rom (ook de oude site is nog in de lucht, maar niet actueel meer) (2010-09-08)


OOK commercieel bedoelde site, maar met toch veel interessante info  http://www.strength-and-power-for-volleyball.com/  De diverse volleytechieken vind je bv onder http://www.strength-and-power-for-volleyball.com/volleyball-techniques.html (2010-08-25)


20 volleybalOEFENINGEN uit een boek van Josh Vicker http://volleyballdrillsnskills.com/freevolleyballdrills.html (2010-08-19)


Sinjin Smith, beachvolleykampioen en expert, legt in een videoboodschap uit hoe belangrijk een aantal items zoals warming up, lenigheid, snelheid, voeding en rust, enz voor DAT Beachen wel zijn http://www.videojug.com/interview/training-for-beach-volleyball-2 Via dezelde site kan je ook op andere beachvolley (ook techniek)filmpjes terecht (2010-08-04)


Op http://www.coolmovesvolley.nl/alg/tekst.php?c=vmo vindt de jeugdtrainer een eenvoudige opbouw om kinderen te leren volleyen van vangen over opslag, onderarms spelen, toetsen en smashen tot blokken ! Maar bezoek zeker ook de startsite van deze link (met dank aan Rudy Duvillier voor de tip) (2010-05-31)


Voortreffelijke site met heel veel volleybal, techniek, drills en met ook video-illustratie   http://video.kudda.com/sports/volleyball (met dank aan Steven Bijlsma voor de tip) (2010-04-21)


Al in augustus 2004 verwezen we naar een Downloadbaar Volleybal Playbook http://www.jes-soft.com/volleyball/ , maar intussen zijn er zoveel "nieuwe" Voltraweb-bezoekers bijgekomen, dat we het onszelf niet zouden vergeven, mochten sommigen onder jullie die site nooit hebben bezocht (2010-03-22)


Surf eens naar http://www.fivb.org/EN/Technical/eLibrary/ en bekijk daar het (receptie)filmpje

Forward Extension Roll Reception

12.

 Play Video Scenes

Alweer een pleidooi voor splitstand uitgangspositie (= athlete's position) met zwaartepunt VOOR de voeten. Dat de bal bovendien perfect bij de spelverdeelster komt, is meegenomen, maar zal niet altijd lukken. Op die pagina staan nog 10-tallen andere situaties, zowel opslag als receptie. Naar deze site verwezen we overigens al in september 2008 ! (2010-02-01)


Oefeningen met accent op de CoŲrdinatie op een (Duitstalige) site. Voor volleybal, maar ook voor basketbal, voetbal, handbal. Sommige van deze oefeningen zijn ook nog extra voorzien van beeldmateriaal. http://www.coordination-training.com (Met dank aan Michel Bergs) (2010-01-18)


Engelstalige site met volleybaloefeningen Volleyballblog.org (met dank aan Michel Bergs) (2010-01-11)


Gratis boekje (98 pagina’s) over jeugd/mini-volleybal met ideeŽn rond wedstrijdvariaties, bewegingsspelen, skills, “core concept”, en nog zoveel meer … hier kan je het downloaden http://www.teamusa.org/~/media/USA_Volleyball/Documents/Resources/USA_Minivolley_English_12259.pdf  (met alweer dank aan Erik Van Cauteren) (2010-01-09)


Voor wie het Italiaans min of meer meester is: http://www.studiovolley.it . (Met dank aan de VVB-trainersfederatie voor de tip) (2009-12-27)


Spelvoorbereiding, strategie en tactiek  http://www.volleyball.ch/uploads/media/Spielvorbereitung_Strategie_und_Taktik_d_01.pdf Deze pdf maakt deel uit van een interessante site waar we al eerder - na tips van Steven Bijlsma & Roger Plettenberg - jullie aandacht op vestigden (2009-12-23)


K. Van der Veen was 4 decennia volleybaltrainer. Op de navolgende site staan ook talloze oefeningen   http://www.stravoc.nl/attachments/220_Volleybal%20Oefenstof%20K%20van%20der%20Veen.pdf (2009-12-07)


Op datum van (20091012) staan op onze pagina WU, CD &Conditie niet minder dan ZEVEN sites met een pak ONMISBARE oefeningen ter VERSTEVIGING van de ROMP. Zonder sterke romp GEEN veilige krachtoefeningen en veel ruglast (20091012)


UpVolley is een initiatief en een project van VDK-Gent-dames ter ondersteuning van het Jeugdvolleybal. In het voorjaar van 2009 werden 3 clinics (balbanen, basisbewegingen, kindvriendelijke oefeningen) verzorgd door Rik Luyten met aansluitend 3 Demotrainingen door Henk Vanden Herrewegen. De slides en de nauwkeurig omschreven oefeningen zijn te vinden op www.upvolley.be . In het najaar van 2009 volgen 3 nieuwe clinics, dan verzorgd door Emile Rousseaux (voor de juiste data zie onze pagina “Clinics”) (20090608)


We vestigden al eerder de aandacht op volgende (ons door Steven Bijlsma getipte) sites, maar ontdekten intussen dat ze niet meer via de vermelde links te vinden zijn. De 16 pagina’s over Beach op school staan nu op http://www.dvj.de/uploads/Beachvolleymeetsschool2005.pdf Veel tips zijn ook bruikbaar binnen clubverband. Voor NOG heel veel bruikbaars (ook oefeningen) kan je ook nog terecht op de "Schoolsport"site http://www.sbvv-online.de/cms/Schulsport.xhtml ; daar kan je ook terecht voor de techniekvideo waarnaar we al in oktober 2007 verwezen (zie daarvoor onze pagina “Video’s, DVDs & CD-roms”) (20090401)


(tijdsc4.gif (3955 octets)Jaromir Sebek  bezorgde ons o.m. volgende gegevens over J.M. Storck, waarvoor dank: Jeffrey ("Jeff") Malcolm Stork (born 7-8-1960 is a former American player, who was a member of the US men’s nationale volleyball team that won the gold medal at the 1988 Summer Olympics in Seoul, South Korea. Four years later in Barcelona, Spain he gained bronze with Team USA. He was also a member of USA team that won gold in 1985 World Cup and 1986 World Championship. Stork is currently (2009) the head women's volleyball coach at Cal State Northridge )


Carsten Lindemeier tipte ons een Prachtige reeks techniek-video's. Ze staan op onze pagina "Foto en Film" met als datum (20081222)


Een pak OEFENINGEN gerangschikt naar Opslag, "Receptie"=Pass, Spelverdeling, Aanval, Blok, enz vind je op www.henkpater.com , daar doorklikken op "Trainingen" (met dank aan Roger Plettenberg) (20081215)


Nog maar eens een heel pak “Trainingsoefenstof” vind je op  http://home.hccnet.nl/kf.vdveen/volleybal/start.html (met dank aan Roger Plettenberg voor de tip – 20081130) 


Alle volleybalTECHNIEKEN op een rijtje http://www.strength-and-power-for-volleyball.com/volleyball-techniques.html met ook verwijzingen naar andere sites over hetzelfde onderwerp (20081003)


http://www.sportunterricht.de/sportarten.html (met dank aan Steven Bijlsma) is een Algemene Sportsite, waarop je terecht kan voor heel veel sporten dus ook voor Volleybal(technieken), maar ook voor Bewegingsleer, Opwarmen, Co�rdinatie-oefeningen, Uithouding, Krachttraining, enz. Inclusief heel wat video-materiaal (Duitstalig maar goed verstaanbaar) (20080915)


Prachtige waardevolle technieksite van de Zwitserse volleybalbond. Duitstalig. http://www.volleyball.ch/Downloads-Trainingshilfe.1624.0.html (20080908) (Met dank aan Roger Plettenberg)


Prachtig videomateriaal (opslag en receptie) van de wereld volleybalbond. Klik in de linkerkolom van de site http://www.fivb.org/EN/Technical/eLibrary/ en dan op een van de vele genummerde video's ernaast (20080901) met dank aan  Roger Plettenberg


Jeugd-training voor de "jongsten" - dubbel-klik (hiernaast) op knuffeltekst en lees en leer wat je met dit eenvoudige, goedkope "hulpmiddel" zoal kan bereiken (ook de correcte smashbeweging !!) en ook waarom. (met dank aan Jo Everaert voor zijn zoveelste alweer intersesante bijdrage - 20080624) (lees hieronder ook zijn tekst over de TEENSTART) (De mening van Julien Vleminckx over de artikels “TEENstart” en “KNUFFELtekst”: “Die 2 teksten boeien me zeer. Daar zit muziek in en heel wat goede, terechte voorstellen”)


tijdsc4.gif (3955 octets) Een correcte TEEN-START opent alle deuren naar dito technieken en aantrekkelijke trainingen op elk niveau (van Bewegingsschool over Balgewenning tot de oudste jeugdcategorieŽn) - Lees hierover het allesverduidelijkend artikel door hiernaast te dubbelklikken op TEENstart (tekst van Jo Everaert, waarvoor onze uitdrukkelijke dank) (20080526) (De mening van Julien Vleminckx over de artikels “TEENstart” en “KNUFFELtekst”: “Die 2 teksten boeien me zeer. Daar zit muziek in en heel wat goede, terechte voorstellen”)


tijdsc4.gif (3955 octets)De SPLITSTEP (= athlete's position) - Echt HEEL interessant als basis van een pak technieken OOK in andere sporten dan volley. Het artikel staat al een flinke tijd op VOLTRAWEB (pag. artikels) maar/en is nu ook te vinden via Google (artikels in 't Nederlands) http://www.voltraweb.be/JE-Splitstep.doc . Auteur is Jo Everaert, in NL nog altijd vernieuwend en succesvol aan de slag als jeugdtrainer (2008-04-18)


tijdsc4.gif (3955 octets)Omdat het al bijna VIER jaar geleden is dat we van navolgende site melding maakten en er intussen een paar honderd nieuwe Voltraweb-ers bijkwamen, hierbij nog eens: Downloadbaar Volleybal Playbook http://www.jes-soft.com/volleyball/ (de info kwam toen van Wim Van den Noordgate) (20080131)


Site voor trainers en coaches in de volleybal wereld: http://www.volleybal-brengenhaalplein.nl (20070907)


Duitstalige site met talloze verwijzingen naar Sportsites i.v.m. Conditietraining, Opwarming, Volleybal, enz  http://www.sportunterricht.de/sportarten.html (met opnieuw veel dank aan Steven Bijlsma voor de tip, zie ook pagina "WU, CD & Conditie) (20070528)


Oefeningen aangeboden op de site van de NVVO (Nederlandse trainersfederatie). De lijst wordt zowat wekelijks aangevuld: http://www.nvvo.org/index.php?structure_id=17395d5cce3cf3e8119eada59dac18f8 (20070511)


Dubbelklik hiernaast op de blauwe tekst en je leest 10 TIPS van Wilhelm de Ruiter bij het artikel “Trainingsopbouw”: Hoe sta je nu daadwerkelijke als trainer in het veld , hoe is je trainingsaanpak, hoe is jouw daadwerkelijke uitvoer, en welke afspraken maak je – Het artikel "Trainingsopbouw" staat op de pagina … “Artikels” (20070315). We hebben daar overigens alle tot hiertoe 7 andere eveneens hoogstinteressante en telkens meteen bruikbare teksten bovenaan die pagina samengebracht. Dat vermijdt dat je er mist. Opnieuw dus veel dank aan Wilhelm de Ruiter.


tijdsc4.gif (3955 octets)tijdsc4.gif (3955 octets) Er blijkt TERECHT opnieuw (veelal van trainers die vrij recent aan de slag gingen) belangstelling te zijn voor het positieve impact van de SPLITstand (= athlete's position). Het waardevolle artikel van Jo Everaert daarover staat al enkele jaartjes op VOLTRAWEB, ook op deze pagina. Tik "splitstand" in op je zoekfunctie of scroll een heel stuk naar beneden.


tijdsc4.gif (3955 octets)Veel dank aan Michiel Gyssels die ons ook (o.m.) navolgende 2 HEEL interessante sites tipte


tijdsc4.gif (3955 octets)Ga ook eens naar onze pagina "WU, CD en CONDITIE". Daar vind je (vanaf 10-10-06) een uitgebreid DOSSIER ivm LADDERoefeningen, ons aangeboden door John Van de Voorde (veel dank). Daarmee kan de verplaatsingssnelheid verbeterd worden.


tijdsc4.gif (3955 octets)De FIVB heeft een "educational tool" samengesteld met een hele reeks prachtige, leerrijke videofragmenten van de World Grand Prix 2005 (vrouwen) http://www.fivb.org/en/technical/worldgrandprix/2005/ en de World League 2005 (mannen) http://www.fivb.org/en/technical/worldleague/2005/ Je kan je o.m. focussen op Sprong- en andere opslagen, de recepties daarvan, aanvalscombinaties, de libero en de spelverdeling. Bij de dames kan je kiezen uit beelden van BraziliŽ, China, Cuba, ItaliŽ, Nederland, Japan. Bij de mannen koos men voor BraziliŽ, ServiŽ, Cuba, Polen (veel dank aan Philippe Cryns) (20060902)


tijdsc4.gif (3955 octets) 225 oefeningen !!! verwerkt in 45 complete trainingen staan er in de 12de (dus nieuwe) jaargang KWARTAALTRAININGEN van Wilhelm de Ruiter. De brochure bevat overigens nog veel meer. Zie voor meer details onze pagina "Boeken en Brochures"


Op de pagina "ARTIKELS" staat er nu (vanaf 20050102) een over de LIBERO. Het is geschreven door S. Hinz, eerder verschenen in het Duitse Volleybalblad nr. 2/2004, door Wilhelm de Ruiter vertaald en bewerkt. Een 7-tal oefeningen maken er deel van uit


Wilhelm de Ruiter plaatst nu op de site van de volleybalvereniging waarbij hij aan de slag is elke week een oefening. Op dit moment (2005-11-21) zijn er 8 oefeningen op te roepen en uit te printen. Beslist interressant voor trainers. Deze site is te vinden op: www.dvohengelo.nl  en dan doorklikken op oefeningen etc. (Waarvoor heel veel dank aan de auteur)


"Het verschil tussen impliciet en expliciet leren en het impact daarvan op presteren onder druk" Lees meer daarover op onze pagina's "Wetenswaard" en "Artikels"


11de  jaargang Kwartaaltrainingen Willem de Ruiter - De 11e jaargang heeft ook weer 45 trainingen van 5 oefeningen, dus in totaal 225 oefeningenOok nu staat bij elke oefening de organisatie weergegeven en een kolom didactische opmerkingen. Deze kolom geeft weer waar je als trainer op moet letten. O.a. Wat kan er fout gaan? Waar leg je het accent? Enz. - De bijlagen zijn: Een warming-up, 10 tips over trainingsopbouw, Topfit vanaf de bank de wedstrijd in. De bedoeling is dat je voor aanvang van de competitie 2005/2006, eind augustus begin september 2005, de complete jaargang thuis gestuurd krijgt. MAAR wie nog na 1 juni 2005 wil bestellen, neemt VOORAF contact op met wilhelm@premiereacteurs.nl 


Heel wat trainers kennen Maurits Van Damme als (ex)trainer van ondermeer Zele-Lennik-Antwerpen, en van zijn met de hand geÔllustreerd werk "70 opwarmingen".  De voorbije jaren heeft hij daar twee nieuwe, met de computer geÔllustreerde werken aan toegevoegd :
1. Een praktijkwerk over de systematiek van de voorbereidingsperiode, houdende een 9-weken-planning en 35 gedetailleerd uitgewerkte trainingen (200 bladzijden);
2. Een theoretisch werk met techniek en filosofie per spelonderdeel, de tactiek van transitie en side-out, een uitgebreid hoofdstuk mentale kanttekeningen, en scouting van zowel eigen team als tegenpartij (92 bladzijden).
Wie in 1 van de cd's, of in allebei geÔnteresseerd is, kan e-mailen naar maurits.van.damme@pandora.be met vermelding van zijn telefoonnummer, of hem rechtstreeks telefoneren op het nummer 053/78.07.51


6 volleybal-videobanden over resp. Opslag, Receptie (Passing), Spelverdeling (Set up), Aanval, Blok, Lage verdediging: http://www.onlinesports.com/pages/I,CBV-VV-1078.html


Tips (voorlopig Engelstalig) voor een goede GESPRONGEN OPSLAG : zie iets lager op deze pagina onder de titel " How to Jump Serve "

Site met Krachttraining met bewegende beelden: kies pagina "WU-Conditie en CD" of pagina "Links" en dan naar "Krachttraining"

Downloadbaar Volleybal Playbook http://www.jes-soft.com/volleyball/ (c20040801) - met dank aan Wim Van den Noordgate

Lees op onze pagina "Wetenswaard" de "10 tips voor jeugd-fitness trainers" (van Dr. Avery Faigenbaum, University of Massachusetts-Boston


Handige tip voor wie vragen heeft over de spelregels, zoals schermen, opstellingsfouten en de libero. Via de site www.volleybal.nl kunt u het spelregelboekje downloaden. Ga naar het welkomstscherm, typ in spelregels bij zoek. Het volgende scherm klik op 0-1-1-spelregels. Op de nu volgende pagina kunt u het spelregelboekje downloaden.

tijdsc4.gif (3955 octets) Op onze pagina LINKS staan al heel wat sites vermeld waarop je voor volleybalOEFENINGEN terecht kan. Vanaf 17 januari voegden we er daar gedurende ruim TWEE weken DAGELIJKS telkens weer zo'n oefeningensite aan toe. Met dank aan het ZEER interessante Nederlandse trainerstijdschrift "Volley Techno". Meer over "Volley Techno" via onze pagina "Tijdschriften"


GEBRUIK VAN TESTEN IN DE JEUGDOPLEIDING (voor het zeer bruikbare, uitgebreide artikel hierover ga je naar onze pagina "Artikels" en dubbelklik je op "Gebruik van testen ..." Hieronder, ter kennismaking, slechts een paar fragmenten.

1.      Soorten testen

2.     Waarom testen? Doel van de testen   en verder een uitgebreide opsomming en beschrijving van talloze "oefeningen" die dus ook als test kunnen worden gebruikt, of omgekeerd, bv

Bovenhands spelen (=toetsen) 

Niveau 1: Bal met twee handen op de grond omhoog botsen / over het net toetsen / onder het net doorlopen en bal opvangen. Opvangen ZONDER bots = 2 punten; opvangen NA EEN bots = 1 punt / Hoeveel punten haalt men op  10 pogingen

 Niveau 2: Bal over het net gooien / onder het net doorlopen / 3 controledribbels (derde hoog) en bal over het net toetsen. Opvangen ZONDER BOTS 2 punten; opvangen NA EEN bots 1 punt

 Niveau 3: Bal over het net gooien / onder het net doorlopen /  na EEN bots CT + over toetsen. Bal opvangen ZONDER bots = 2 punten / bal vangen NA EEN bots = 1 punt

enz, de ACHT pagina's !!! oefeningen/testen sluiten af met ...

2 MET 2   De spelers staan naast elkaar opgesteld en zijn elk verantwoordelijk voor een half terrein

a)      eerste contact: toets / tweede contact: toets / derde contact toets (6 netoverschrijdingen)

b)      eerste contact: OH / tweede contact: toets / derde contact: toets (6 netoverschijdingen)

c)      eerste contact: vangen en gooien / tweede contact toets / derde contact: aanval (uit stand) (5 netoverschrijdingen)

d)      eerste contact: OH / tweede contact vangen en gooien / derde   contact aanval (5 netoverschrijdingen)

e)      eerste contact: OH / tweede contact:CT + toets / derde contact aanval (zo hoog mogelijke serie)

Voor de volledige tekst dus "over naar onze pagina "Artikels" en dubbelklikken op "Gebruik van testen in de Jeugdopleiding"


How to Jump Serve

These are step by step instructions for a right handed player to perform a jump serve.  Left handed players need only to reverse their footsteps in these instructions.  Submitted by Kevin Medeiros (en aldus uitgeschreven op de site http://volleyball.about.com/library/howto/htjumpserve-r.htm )

Here's How:

 1. Position yourself 3 long strides from the end line 
 2. Take one long step forward with your left leg 
 3. During your second step toss the ball high and in front of you.  You should toss the ball high enough so that you can hit the ball after your third step 
 4. Take your third step and then plant your right foot behind your left and jump 
 5. Make contact with the ball on its decent and hit the top-center of the ball 
 6. Allow yourself to land on or over the end line with your momentum moving you straight towards the net

Tips:

 1. Focus on balance.  If you find yourself falling on your landing or landing off the right then you are overthrowing the ball
 2. If you are landing short of the line you are under tossing the ball.  The most important thing in this serve is timing 
 3. Try tossing the ball with backspin to get the desired top spin at contact 

The best way to learn is try a one step approach, then two and finally three steps.   This will help you focus on your toss


Mogelijke Items voor Prť-volley-/Balgewennings-trainingen, Bewegingsschool, Volleybalschool, enz

Ik maak combinaties van onderstaande items en gebruik daarbij zoveel mogelijk een bal per sp. Bij een estafette, maak ik de groepjes zo klein mogelijk (dus niet 3 gr van 7 maar 7 van 3). Bovendien geef ik de “wachtendenĒ meestal ook nog een opdracht met de bal. Naast de meeste items staat Ė ter verduidelijking - een voorbeeldje. Hiervoor is bovendien echt niet zoveel materiaal nodig. 

Balbaaninschatting (bv over botsbal springen na M-gooi)  //   Rollen en duiken (schuifduik L en R, vw-rol, rugrol, schouderrol Len R) //

Lenigheid (voorwaarts + spreidzits=spagaat)  //  Vormspanning = Rompstabilisatie (zie ook video vermeld op pagina “video’s …”) //

Ritmegevoel (bv op dat van een opgegooide en dus botsende bal) //   Balvaardigheid: Gooien en vangen, diverse vormen (2 hdn , 1 hd L & R … / ook naar BB-ring, hoepel, enz); BB-dribbel L en R (ook uit of via lig en zit, voorw, rugw, zijw); Palmbalvaardigheid (bv bal opw slaan met L/R palm, ook met voorarm of vuist) //

(Volley)Verplaatsingsvormen: (shuffle rugw, aansl-psn, X-passen, …) (zie ook video vermeld op pagina “video’s …) //

Kracht onderste ledematen: (bv klimmen/dalen met met gespreide benen; tempo-hordensprongen over minimum 3 horden, met 1 vloeraanraking tussen elke horde) //

Algemene Bilateraliteit //  Evenwichtszin (bv verplaatsingen over omgekeerde zweedse banken) //

Volleybaltechnieken: OH opslag (L & R); 2-handig ctrl-Toetsen en 2-armig opBaggeren; Tegen muur toetsen na enkele BB-dribbels (laatste hoog) //

Circulatie-volleybal: (aanvankelijk MET elkaar = lange rallies, tellen dus); (ook wie nog maar aan vangen en gooien toe is, kan meedoen); (zie ook website daarover via pagina “Links …” 

                                                                                                            Wilfried


Een pak bruikbare oefeningen OOK i.v.m. algemene BALVAARDIGHEID vind je via de site www.volleybalnederland.nl  (Ctrl20031007)


"Ontwikkelingen in het Mannenvolleybal" (Dominique Baeyens - mei 2003 - Aalter) Hieronder enkele fragmenten uit die clinic (Hoe je de complete brochure en/of de video van die clinic kan bestellen, vind je op onze pagina "volleyVIDEO's"). De brochure omvat een theoretisch en een praktijkdeel. In de theorie gaat het over algemene tendensen, ontwikkelingen ten gevolge van reglementswijzigingen, analyse per spelonderdeel en gevolgen voor de training. Het praktijkgedeelte omvat de oefeningen die ter plaatse gedemonstreerd werden. Wij selecteerden enkele fragmenten gerelateerd met het aspect aanval. Voor meer en de andere aspecten, zoals opslag, blok, verdediging, receptie, verwijzen we naar de zeer verzorgde brochure en video.

- ... Powervolleybal: kracht, snelheid, explosiviteit. Het atletisch vermogen van de spelers is in alle teamsporten spectaculair toegenomen. Het mannenvolley is nu gebaseerd op kracht gekoppeld aan snelheid, explosiviteit. De spelers evolueren van het grote, apathische langzame type naar grote, atletische, explosieve en agressieve topatleten ...

- In de analyse per spelonderdeel lees je over de aanval o.m.: - snelheid van de buitenaanval neemt toe; - combinatie aanvallen "verdwijnen" (behalve de "pipe", - correlatie aanvalsrendemenet - eindrangschikking op de O.S. 2000 en de WK 2002, de determinerende factor tussen winnen en verliezen is de aanval; - aandeel aanval in totale puntenwinst = 60 tot 70 %, de aanval is de determinerende factor over winst en verlies, uiteraard is het aandeel van de aanval in de side out groter dan het aandeel in de tegenaanval, - individuele variatie; - polyvalente receptieaanvallers; - afdekken aanval: in side out is dit dikwijls moeilijk omdat alle spelers beschikbaar moeten zijn voor aanval, maar de sp's die niet aangespeeld worden, moeten minstens indraaien naar de aanvaller. Er moet minstens een beweging zijn naar de aanvaller en men moet mentaal klaar zijn om de bal te spelen; in tegenaanval heeft men wel meer tijd om de aanvalsdekking te verzorgen. De dekking in tegenaanval en het overnemen van elkaars positie moet getraind worden; - harder-sneller-eenvoudiger

- Welke zijn nu de gevolgen voor de AANVALstraining ? - veel trainingstijd aan spenderen (groot aandeel in de puntenwinst); - interval; - bijna altijd met blok trainen (uitzondering: de aanleerfase); - individuele variatie (richting - kracht - spelen met blok), spelen met het blok wordt steeds belangrijker, aanvallers worden meer en meer geconfronteerd met een 3-blok, het blok wordt steeds hoger, aanleren: blok-out slaan, bewust in het blok slaan en de bal opnieuw recupereren; - constante communicatie tussen aanvallers en spelverdeler, in tegenaanval is het de middenspeler die tijdens de rally roept wat er gespeeld wordt, alle aanvallers moeten zich verbaal aanmelden bij de spelverdeler, ook het aanvalstempo wordt doorgeroepen door de aanvaller; - nadruk leggen op de aanvalsdekking (zowel bij side-out als bij tegenaanval); - balans tussen snelheid en doeltreffendheid voor elke aanvaller, de relatie spelverdeler-aanvaller is hier heel belangrijk, de ene aanvaller kan iets sneller aangespeeld worden dan de andere; - veel 3m-aanvallen voor receptie-aanvallers (=combinatie)

- Oefening op side out training:

Basisteam start in receptie met SV op positie 2. (MM op 4)

B kant staat met 3 blokkers en opslag verdedigers.

 Score: bij 4 op 4 scoort kant A 1 pt. / Bij 3 op 4 scoort niemand / Bij 2 op 4 scoort de verdediging / Bij 1 op 4 scoort de verdediging een bonus punt / Wie haalt het eerst 5 punten.

 Opmerking:


"Wie wil winnen moet in al zijn acties teruggaan naar de splitstand (= athlete's position).  Elke actie moet eindigen in een splitstand. Dat moet een tweede natuur zijn. Alleen wie dit zonder nadenken, reflexmatig doet, benut al zijn kunnen"  Een uitgebreid en diepgaand artikel over het belang en het inoefenen van de "SPLITSTAND"/(=athlete's position) (auteur: Jo Everaert) vind je door in onze pagina "Artikels, studies, etc" te dubbelklikken op "JE-splitstand"


Het bewegingsverloop van alle volleyTECHNIEKEN vind je door in onze pagina "Artikels en andere Info" te klikken op "bewegingsafbeelding". Je krijgt dan voortreffelijke afbeeldingen met bovenop de nodige commentaar.


Voor een Overzicht van de verschillende V.I.S. spelvormen (= Pr�-volleybal) dubbelklik hiernaast op Spelvormen

Hoe ziet de OPBOUW van een V.I.S.-training (= Pr�-Volleybal) eruit  en wat zijn de (basis)TRAININGSPRINCIPES: dubbelklik hiernaast op TRAININGSOPBOUW

Maar schaf je ZEKER "Jeugdvolleybal, aangepaste spelvormen voor club en school" van Emile Rousseaux, Jos Rutten en Marc Spaenjers aan. Meer gegevens over dit voortreffelijke werk op onze pagina "Boeken ..."


Overzicht:  (Let op "Reeks Blokoefeningen" onder de 4 trainingsschema's)

klik op  om terug te keren naar de bovenzijde van deze pagina    

A) Trainingsschema's:  (van 6 tot en met 16: een reeks van 11 TR-schema's van de hand van Henk Vanden Herrewegen voor de volleybalspeeltuin / Bewegingsschool - new10.gif (3955 octets)let ook op de VEILIGHEIDSadviezen die ivm die Speeltuintrainingen TUSSEN schema-4 en schema-5 vermeld staan)

    1) PIVOTEREN met SU voorwaarts en rugwaarts (Meisjes C-jeugd-selectie) (2003-01-01)

    2) Opbouw in COMPLEX-1 (Meisjes C-jeugd-Selectie)

    3) RECEPTIE + TRANSITIE K1-K2 - (Meisjes C-Jeugd-selectie)

    4) AANVAL (Meisjes C-Jeugd-selectie)

    5) Algemene MOTORIEK (Prť-volleybal)

    VOLLEYSPEELTUIN - LEGENDE  bij navolgende 11 TR-schema's   DubbelKlik hiernaast op "Volleybalspeeltuin ..." (17-02-2003)

    6) Volleybalspeeltuin - Trainingsschema-1 (03-01-2003) (Dit schema staat volledig uitgeschreven verder op deze pagina)

    7) Volleybalspeeltuin - Trainingsschema-2 (04-01-2003) (voor dit schema: dubbelklikken op de blauwe tekst)

    8) Volleybalspeeltuin - Trainingsschema-3 (05-01-2003)

    9) Volleybalspeeltuin - Trainingsschema-4 (07-01-2003)

    10) Volleybalspeeltuin - Trainingsschema-5 (13-01-2003)

    11) Volleybalspeeltuin - Trainingsschema-6 (18-01-2003)

    12) Volleybalspeeltuin - Trainingsschema-7 (23-01-2003)

    13) Volleybalspeeltuin - Trainingsschema-8 (25-01-2003)

    14) Volleybalspeeltuin - Trainingsschema-9 (31-01-2003)

    15) Volleybalspeeltuin - Trainingsschema-10 (03-02-2003)

    16) Volleybalspeeltuin - Trainingsschema-11 (05-02-2003)

B) Overige

- Circulatie-volleybal (R. BeliŽn) 

- BLOK-oefeningen (R. Duvillier) (onder de 4 Trainingsschema's) 

- 2 (eenvoudige) "Inspeel"oefeningen 

- Overgangsoefening/spel van MET naar TEGEN 

- oefeningen op het “volgen” van de AV-sp 

- Oefeningen met aanwending van een harde wand  

- Enkele oefeningen op de SET UP (= aanvalspas) 

- inschatten balbaan (later) gecombineerd met balvaardigheid 

- Oefening met accent op het bovenhands spelen 

- Inschatten van de balbaan

 


1) Trainingsschema: Pivoteren met SU voorwaarts en rugwaarts - Meisjes C-j       

(Henk Vanden Herrewegen & Henk De Schepper)


2) Trainingsschema: Opbouw in Complex-1 Meisjes Cj (Henk Vanden Herrewegen & Henk De Schepper) 


3) Trainingsschema: Receptie + Transitie K1-K2 - Meisjes Cj (Henk Vanden Herrewegen & Henk De Schepper) 


4) AANVALStraining - (Meisjes C-jeugd - selectie) - Trainer: Henk Vanden Herrewegen  - 18 speelsters                                                        

Doelstellingen:  

verbeteren van de aanvalsslag, bewust maken van de aanvalsaanLOOP ( = versnelde beweging), aanvalsaanloop met 2 en 3 steunptn

Opwarming

wpe5.jpg (7226 octets)

De spelers hebben per vier 1 bal, de bal wordt steeds in dezelfde volgorde naar elkaar gegooid, na het gooien van de bal moet men een kegel gaan tikken en eventueel een opdracht uitvoeren, twee neten verdelen het terrein in 4 vakken:

-          OH gooien met 1 hand, na het gooien kegel tikken, men mag nooit tweemaal na elkaar dezelfde kegel tikken

-          Idem maar men mag nooit tweemaal na elkaar vanuit hetzelfde vak gooien

-          Idem maar BH gooien met 1 hand

-          Idem maar zo snel mogelijk 20 goede passen geven aan elkaar, als de bal valt, herbeginnen met tellen vanaf 0

-          Idem maar na het gooien van de bal een extra opdracht uitvoeren: buiklig; aanvalsaanloop, enz… 

Opmerkingen: - gooien van ballen over grote afstanden    / - communicatie: ik roep de naam van de speler die de bal moet krijgen, deze speler roept ‘hier’

Inoefenen en verbeteren van de slagbeweging en de aanvalsaanloop

Sp's staan per drie: twee sp's langs de ene kant van het net/het snoer, 1 sp aan de andere kant. De bal vertrekt steeds waar er twee sp's staan.

a) Bal opgooien + technische aanval over het net (trainer verbetert de slagbeweging); opdracht met zo weinig mogelijk kracht zoveel mogelijk ‘spin’; na de aanvalsslag doorlopen naar de andere kant van het net

b) Idem als oefening a maar nu slaat men de bal onder het net door; na-actie: aanvalsaanloop 2 steunpunten: starten met l-vt voor, door de knieŽn zakken, lichaamszwaartepunt naar voor verplaatsen en dan snel r-l ritme uitvoeren (aanLOOP)

c) Aan de ene kant van het net de bal met topspin over het net slaan, aan de andere kant de bal met topspin onder het net door slaan; na-actie: aanvalsaanloop met 3 steunpunten: starten met r-vt voor: l – r – l  aanloopritme (1 steunpunt en dan twee steunpunten snel na elkaar, versnelde beweging)

opmerkingen:   - de aanvalsaanloop werd beschreven voor rechtshandige spelers / - bij de aanvalsaanloop wordt in eerste instantie aandacht besteed aan een juist voetenritme en dan aan het versnellen van de laatste aanvalspas / - aandachtspunten bij de slagbeweging: de elleboog van de slagarm vertrekt laag en eindigt hoog, opendraaien van het bekken, ‘palmboom’: na de slag wijzen de vingers naar de grond

Kern: automatiseren van de slagbeweging en aanvalsaanloop

Oefening 1

Speler 1 en speler 2 hebben een bal, speler 1 voert 3 acties na mekaar uit

o       Actie 1:Speler 1 gooit de eigen bal op en slaat uit stand naar speler 3, deze vangt de bal op

o       Actie 2: speler 2 gooit de bal op voor speler 1, speler 1 start met l-vt voor, doet een aanvalsaanloop met 2 steunpunten en valt aan, na de aanval receptie-positie innemen.

o       Actie 3: speler 3 gooit een bal over het net naar speler 2, deze speelt receptie naar speler 2, spelers 2 speelt een set-up, speler 1 loopt in en valt aan

Na deze 3 acties wordt er 1 positie doorgedraaid (speler 1 – speler 2 – speler 3 –speler 1) 

Opmerkingen: - Actie 1: accent slagbeweging;trainer geeft feed-back over de slagbeweging / - Actie 2: aanloop met 2 steunpunten, starten met juiste voet voor, snelle aanloop / - Actie 3: aanloop met 3 steunpunten, starten met juiste voet voor, versnelde beweging 

Oefening 2

Speler 3 heeft 2 ballen:

Bal 1: speler 3 gooit over het net, receptie speler wordt aanvaller, vrije receptiespeler wordt spelverdeler, na de set-up komt de spelverdeler uit het net

Bal 2: speler 3 gooit nu de bal naar de spelverdeler die uit het net gekomen is, deze speelt de receptie naar de aanvaller die ondertussen spelverdeler geworden is, en opnieuw wordt een aanval opgebouwd.

Na 5 acties wisselt speler 3 met speler 1 of speler 2

Oefening 3 (per vier speelsters)

Speler 3 heeft opnieuw twee ballen:

Bal 1: speler 3 gooit over het net, receptie speler wordt aanvaller, vrije receptiespeler wordt spelverdeler, na de aanvalsopbouw gaan de twee spelers opnieuw naast elkaar staan

Bal 2: speler 3 gooit over het net, komt onder het net door en wordt spelverdeler op l-voor, de speler die geen receptie neemt wordt aanvaller op r-voor; de speler die de tweede aanval heeft uitgevoerd, schuift onder het net door; de oefening wordt opnieuw gestart door speler 4

 Spelvorm:

Wedstrijdjes 3 tegen 3; Tracht te spelen met 2 aanvalsfronten


5) Trainingsschema: ALGEMENE MOTORIEK (Prť-volleybal) Auteur: Henk Vanden Herrewegen       

 


new10.gif (3955 octets)Veiligheidstips bij de navolgende 11 Volleybalspeeltuintrainingsschema's: (met dank aan Phil Noben, die meteen ook zijn grote waardering meemailde voor de kwaliteit van de navolgende trainingen en het inspirerende dat er van uit gaat)

- het gebruik van hoepels om in te springen vind ik - steeds weer - gevaarlijk: bij aanvang letten lln/sp's wel op; na een tijdje komen ze op de rand van een hoepel terecht: als die niet op "grip-matjes" of een antislip (of sport-) vloer liggen, kan dat glijpartijen tot gevolg hebben. Fietsbanden zijn hier veiliger.

- bij waar het volgende staat: " Wie getikt is gaat op zijn buik op de grond liggen. Deze spelers kunnen bevrijd worden wanneer een andere speler kruiselings op hen komt liggen.tikkertje, met  ...". Dit kan, onvoorzichtig uitgevoerd, leiden tot rugblessures... Ik verkies, in deze setting en bij dit onderwerp toch altijd voor het (permanent) werken met ballen :(tennisballen of andere); in die zin kan verlost worden door een bal onder de sp. door te rollen (bij hdn en kn-steun) heen en weer te gooien, rollen, koppen, ...


6) Volleybalspeeltuin - Trainingsschema-1 (met nog maar eens veel dank aan Henk Vanden Herrewegen)

Opstelling                                                                                                                                

Benodigdheden: Zweedse banken / ballen / matten / kegels / Strandballen of starters

wpe4.jpg (5673 octets)

Tikspel:

Twee tikkers proberen de andere spelers te tikken. Wie getikt is loop naar de ballenkar en voert een opdracht uit; na de opdracht opnieuw deelnemen aan het spel.

Opdrachten: (elke opdracht wordt ‘x’ aantal keren uitgevoerd)

Opdracht 1: kruipen / sluipen

Starten met hdn en vtn voor de mat; over de mat kruipen op hdn en vtn, rond de kegel lopen en achteraan aansluiten. Op welke manier kunnen we kruipen? (kinderen zoveel mogelijk zelf laten aanbrengen):

Opdracht 2: kruipen en sluipen in combinatie met bal

 Opdracht 3: ‘Ballenregen’

Drie spelers staan in de ballenhoek en gooien de ballen uit de ballenruimte; de andere kinderen proberen zoveel mogelijk ballen in de ballenruimte te gooien. Speeltijd 1 minuut, dan andere ploeg in de ballenruimte

 Opdracht 4: ‘Strandbalspel’

idem als voorgaande maar twee ploegjes werken samen (dus met zes spelers de bal zolang mogelijk in de lucht houden)


7) Volleybalspeeltuin - Trainingsschema-2                                                                      

Benodigdheden: 6 Zweedse banken / kegels / hoepels / dobbelstenen / ballen

wpe5.jpg (4665 octets)

Trainingsschema:

Dobbelsteen fitness:

Iedereen gooit 1 X met de dobbelsteen. Men voert de opdracht uit die bij het gegooide nummer hoort; na de opdracht gooit men opnieuw met de dobbelsteen

Reeks 1: loopvormen

"1" 5 rondjes lopen rond de zaal, rond de kegels

"2" lopen op de zweedse banken 5 rondjes

"3" lopen met de benen gespreid over de banken (afwisselend vw en aw) 4 rondjes

"4" slalom tussen de banken (rondjes)

"5" lopen met 1 voet op en 1 voet af de bank (1 rondje)

"6" 5 rondjes "achtloop"

Reeks 2: fitness-oefeningen

"1" 20 wisselsprongen of 20 spreidsprongen

"2" 10 wendsprongen of 10 x op en af de bank springen

"3" hdnsteun op de bank, voeten afwisselend links en rechts over de bank plaatsen (wisselen in sprong) of handensteun op de bank en afwisselend voeten op de bank plaatsen en spreiden over de bank

"4" 20 sit-ups voeten onder de zweedse bank of handenstep 5 x op en af de bank

"5" buiklig op de bank zichzelf voortrekken tot op het einde van de bank of buiklig op de bank en zichzelf voortduwen tot het einde van de bank

"6" gewoon 10 X over de bank springen / 10 X links-rechts op de bank stappen en links-rechts van de bank stappen

Opdracht 2: per twee spelers 1 hoepel

Tr rolt de hoepel spelers voeren om buurt de opdracht uit:

Opdracht 3: Ballenoorlog

Het terrein wordt in twee helften verdeeld, de spelers worden in twee ploegen verdeeld. Men tracht zoveel mogelijk ballen op het terrein van de tegenstander gooien. Speeltijd ongeveer 1 minuut (welke ploeg wint?). Opdracht herhalen maar met rollen, slaan, gooien met 1 hand, enz….

Opdracht 4: Balvaardigheid / gooien en vangen van ballen

Opdracht 5: toetsen

Hoeveel punten scoor ik? Speeltijd: 5 tot max 10 minuten


8) Volleybalspeeltuin - Trainingsschema-3                                                   

Benodigdheden: ballen / wandrekken / hoepels / fietsbanden

wpe6.jpg (5798 octets)

Opdracht 1: elk 1 bal

Opmerking: verliest een speler zijn bal: bal ophalen opdracht uitvoeren en opnieuw bij de groep aansluiten. Mogelijke opdrachten:

Opdracht 2: Balvaardigheid / baljonglage

Vrij lopen in de zaal terwijl men de bal met de hand dribbelt. Op signaal opdracht uitvoeren:

Opdracht 3: klimmen en klauteren in estafettte vorm

3 wandrekken met telkens 1 wandrek tussen / boven op elk wanddrek ligt een bal / de groep wordt in 3 ploegen verdeeld / estafette

opmerkingen:

 Opdracht 4: per twee tegenover elkaar / 1 bal / twee hoepels of fietsbanden

wpe7.jpg (5109 octets)


9) Volleybalspeeltuin - Trainingsschema-4                                                   

Benodigdheden: linten, ballen, kegels, toversnoer

wpe8.jpg (4369 octets)

Opdracht 1: ‘staartenroof’ (Schikking: op elke volleybalhelft 4 kegels, 2 op de 3m-lijn en 2 bij de achterlijn, telkens ong 1m van de zijlijn)

De spelers worden verdeeld in groepjes van 4 of 3

 Opdracht 2: "Ballen estafette"

De twee groepen blijven behouden

Opdracht 3: ‘levende tunnel’

De twee groepen blijven behouden

Opdracht 4: ‘levend uurwerk’ (Schikking: 2 groepen sp's, nl A en B; gr A op de ene helft buiten de 3mzone - in cirkelopstelling - gr B op de andere helft op een rij achter een kegel die centraal ongev 7m van het net staat)

De spelers van groep A staan in een cirkelopstelling en gooien de bal door van speler naar speler. Ondertussen loopt de eerste speler van groep B rond de cirkel gevormd door de spelers van groep A, en lost de volgend speler van zijn groep af aan de kegel. Iedereen van groep B loopt 2 x, hoeveel maal hebben de spelers van groep A ondertussen de bal kunnen rondgooien? Nadien functiewissel

wpe9.jpg (5316 octets)

Opdracht 5: ‘Kegelen’ (Schikking: voor ongeveer 10 sp's staan op 1 helft 10 kegels, 5 tegen elke zijlijn; een toversnoer, dat ongev 50cm boven de vloer is gespannen, deelt het volleyveld in de lengte in 2 gelijke delen)

wpeA.jpg (6670 octets)

De sp's zijn verdeeld in 2 groepen, A en B en staan tussen de eigen kegels en het snoer. De sp's van groep A trachten de kegels van gr B omver te rollen en vice versa. De ballen moeten ONDER het toversnoer gerold worden.


10) Volleybalspeeltuin - Trainingsschema-5                                               

Benodigdheden: 4 Zweedse banken / springtouwen / ballen

Schikking:

wpeB.jpg (4683 octets)

Tikspel:

Een uiteinde van het springtouw wordt in de broek gestoken, het andere uiteinde sleept over de grond; iedereen loopt kriskras door elkaar; men tracht het springtouw van een andere speler ‘uit te trappen’; de speler wiens touw ‘uitgetrapt’ wordt moet eerst 10 x touwtje springen, vervolgens steekt hij het touw terug in zijn broek en neemt opnieuw deel aan het spel

Opdracht 1: Ďtouwtje springení (per vier spelers 1 touw)

Opdracht 2: ‘rollen en slaan’

Schikking: de 4 Zweedse banken staan als volgt opgesteld: 2 langs de binnenkant van en evenwijdig met elke zijlijn, 1 daarvan tegen de achterlijn en de andere aan de andere kant van het net in de 3m-zone. Rechttegenover elke bank staat op 6m daarvan en binnen het veld een kegel.

Per vier spelers drie ballen en een zweedse bank

Opdracht 3: wedstrijdjes 1 tegen 1

Schikking: Toversnoer (of elastiek) (als een VB-net) gespannen over de lengte v/h volleyveld (hoogte 2.10m of hoger); veldjes van 3m breed, per veldje een kegel onder ’t snoer.

wpeC.jpg (4882 octets)

Spelvorm 1.2:

Twee spelers op 1 terrein:

bal uit de lucht plukken / controledribbels (maximum 3 ) / en over het net toetsen / na-actie: kegel tikken onder het net

Vier spelers op 1 terrein:

bal uit de lucht plukken / controledribbels (maximum 3 ) / en over het net toetsen / na-actie: kegel tikken onder het net


11) Volleybalspeeltuin - Trainingsschema-6                                               

Opstelling

Benodigdheden: ballonnen / ballen / 2 Zweedse banken (=Z----B) / 8 kegels (K) / 2 (kl) matten (= KM) / linten / tennisballen / 10 fietsbanden (of hoepels) (= FB)

Schikking: op de linker volleyhelft liggen/staan verspreid a) in de zone achter de 3m: 1 Z---B langs de zijlijn, 1 FB, 1 KM, 1 FB, 2 K; b) in de 3m-zone: 1 FB, 2 K, 1 FB, 2 K, 1 FB // op der rechter volleyhelft liggen staan verspreid a) in de zone achter de 3m: 2 FB, 2 K, 1 Z----B (lengs de achterlijn) en nog 2 FB

wpeD.jpg (5918 octets)

Tikspel

Tikker met ballon en vrijplaatsen

Spelers lopen vrij door elkaar; de tikker heeft een ballon en probeert met deze ballon iemand anders te tikken. Wie getikt wordt is de nieuwe tikker. Vrijplaatsen: in de zaal liggen een aantal hoepels verspreid, wie in een hoepel staat kan niet getikt worden; men mag maximum 5 sec in een hoepel blijven staan.

Opdracht 1: elk 1 ballon / jonglage

Opdracht 2: ‘Kameeltje’

De ballonnen worden met een lint van ongeveer 50 cm aan de enkel gebonden. Iedereen probeert nu de ballonnen van de andere spelers te laten ‘klappen’ door er op te trappen; wie blijft als laatste over?

Opdracht 3: gericht toetsen naar hoepels

Schikking: 18 FB's, 9 op elke volleyhelft, nl 3 in de R-kant van de 3m-zone, 3 in de L-kant kort achter de 3m-zone en 3 in de R-kant nabij de achterlijn.

wpeE.jpg (4992 octets)

Bal opgooien en BH overspelen naar de hoepels:

Wie haalt het eerst 20 punten? Of drie minuten spelen en kijken wie de hoogste score haalt


12) Volleybalspeeltuin - Trainingsschema-7                                                  

Opstelling

Benodigdheden: volleyballen / zweedse banken / medcinbal / hoepels of fietsbanden

wpe3.jpg (5806 octets)

Tikspel:’schippertje mag ik overvaren’

Opdracht 1: Mijnenveld van hoepels

De hoepels liggen verspreid in de zaal /  elke speler heeft 1 bal / de spelers lopen vrij rond in de zaal terwijl ze de bal dribbelen, telkens als de spelers bij een hoepel komen wordt een opdracht uitgevoerd:

-          bal in hoepel botsen

-          rond de hoepel lopen terwijl men de bal in de hoepel botst

-          met 1 voet door de hoepel lopen (zowel links als rechts)

-          met 2 voeten in de hoepel stoppen: stoppen in 1 tijd of in twee tijden

-          idem als vorige maar bal vastnemen en spreidsprong uit en in de hoepel en verder

-          idem als vorige maar tijdens de spreidsprong blijven dribbelen

-          speler staat met bal in de hoepel, bal opgooien, spreidsprong uit-in de hoepel en bal vangen na bots (eventueel zonder bots)

-          Bal opgooien, rond de hoepel lopen en bal opvangen voor de tweede bots

-          Bal opgooien, door de hoepel kruipen en bal opvangen voor de tweede bots (wie kan dit zonder bots)

Opdracht 2: ‘Ratten en raven’

De spelers worden in twee groepen verdeeld: de ratten en de raven. De groepen staan tegenover elkaar op ongeveer 4 of 5 m afstand van elkaar. Roept de trainer ‘ratten’, dan lopen de ratten weg en trachten de raven de ratten te tikken; roept de trainer ‘raven’, dan lopen de raven weg en trachten de ratten de raven te tikken.

Opdracht 3: “drijfbal”

Met vier zweedse banken wordt een terrein afgebakend (zie opstelling); tussen deze bankezn wordt een medcinbal geplaatst.

-          Groep A tracht de medcinbal in het kamp van groep B te drijven en groep B tracht de medcinbal in het kamp van groep A te drijven door volleyballen tegen de medcinbal te rollen. Wie wint na een speeltijd van ongeveer 2 minuten

-          Idem als voorgaande maar nu ‘slaan’ de spelers de bal over de grond in plaats van hem te rollen

Opdracht 4: Wedstrijdjes 1 tegen 1

-          1 tegen 1 met bots – controledribbels en toets; na-actie = plaatswissel met partner


13) Volleybalspeeltuin - Trainingsschema-8                                           

Opstelling

Benodigdheden: 3 zweedse banken / tennisballen /  14 kegels / krijt / kleefband

wpe2.jpg (5917 octets)

Tikspel: tikkertje met bevrijder

1 of twee tikkers / 1 bewaker

Wie getikt wordt moet naar de gevangenis; de  gevangene kan bevrijd worden wanneer iemand hem komt verlossen = hd tikken; maar de gevangenis wordt bewaakt door een bewaker; word je getikt door de bewaker dan moet je ook naar de gevangenis

 Opdracht 1: ‘tijd creŽren’

Per twee of per drie twee kegels en 1 tennisbal

Bal opgooien en opdracht uitvoeren alvorens de bal terug op te vangen, de spelers werken afwisselend:

-          1 kegel tikken

-          2 kegels tikken

-          rond 1 kegel lopen / de andere kegel tikken

-          tennisbal verplaatsen van kegel 1 naar kegel 2

Organisatie; wedstrijdvorm, de spelers voeren om beurt de opdracht uit, elke goede uitvoering levert 1 punt op. Wie scoort het eerst ‘x’ punten

 Opdracht 2: ‘slaan’

Elke speler heeft 1 bal

-          bal dribbelen met dominante hand

-          idem maar na drie dribbels de bal OH omhoog slaan (backspin)

-          idem maar na drie dribbels de bal BH op de grond slaan (topspin)

-          combinatie van vorige twee oefeningen

Circuit ‘slaan’

wpeF.jpg (8427 octets)

Terrein 1

Het volleybalnet is laag gespannen, ongeveer 0,5 m boven de grond; de spelers zitten in kniezit voor de kegels. Een sp slaat een volleybal over de grond en onder het net door en tracht op die manier de bal tussen de kegels van de tegenpartij te slaan. De tegenpartij mag uiteraard de bal afweren.

Terrein 2

De spelers spelen de bal na bots over het net met een OH-slag. De bal mag het net niet raken en moet botsen in het terrein van de tegenstander

Terrein 3:

De spelers slaan om beurt na bots de bal tegen de muur. De bal wordt tegen 1 muur of twee muren geslagen en moet botsen in het terrein afgebakend door de zweedse bank en de kegels

Terrein 4

‘Indiaca’: 1 tegen 1 over een ‘toversnoer’

Terrein 5

De spelers slaan om beurt en na een bots de bal tegen de muur zodat deze botst in het terrein afgebakend door de zweedse banken en de kegels.


14) Volleybalspeeltuin - Trainingsschema-9                                               

Opstelling

Benodigdheden: fietsbanden / zweedse banken / matten / wandrekken / klimtouw / verkeerskegels / autobanden / bezemstelen / spelparachute (of groot laken)

Schikking:

wpe2.jpg (12545 octets)

Reis rond de wereld

1) Leg het parcours af  (techniek naar keuze)

2) Leg het parcours af waarbij je zoveel mogelijk op handen en voeten loopt

Opdrachten:

-          Kegels met stokken: onder de stokken door kruipen / over de stokken springen / afwisselend over en onder

-          Hoepels: springen met 2 voeten van hoepel tot hoepel / lopen door de hoepels in elke hoepel 1 stptn / kruipen op handen en voeten door de hoepels in elke hoepel mag slechts 1 stptn / aw lopen door de hoepels / enz…

-          Zweedse bank met daarop een valmat: onder de valmat doorkruipen / over de valmat lopen / koprol op de valmat / enz….

-          Matjes: kruipen op verschillende manieren / springen van mat tot mat / rollen op verschillende manieren / enz…

-          Zweedse bank schuin tegen klimrek: naar boven lopen op de bank / je met de armen naar boven trekken / bij het middenste klimrek door de hoepel kruipen / de tweede zweedse bank afschuiven (op buik / zittend / enz…)

-          Touw: kruipen op handen en voeten met touw tussen de handen en voeten (vw / zw / aw / krab met buik naar boven / krab met buik naar beneden)

Opdracht 2: balvaardigheid / ‘toetsen’

-          Bal met naar de grond toetsen (= dribbelen met 2 handen)

-          Bal 2x naar de grond toetsen, 3de maal hoog opbotsen en boven het hoofd vangen in toetshouding

-          Idem als vorige oefening maar nu de bal ook optoetsen

-          Idem als vorige oefening maar nu 2X optoetsen, 3de maal hoge toets en bal op het hoofd laten botsen

-          Idem vorige oefening maar in plaats van bal op het hoofd te laten botsen andere opdrachten: op poep laten botsen / op hiel / met armen een ‘korf’ maken en de bal door de ‘korf’ laten botsen / na hoog optoetsen in spreidzit gaan zitten en bal tussen gespreide benen laten botsen / enz…

 Opdracht 3: Balbaaninschatting / samenwerking

Groepjes van 3 of 4 spelers

-          De vier spelers geven elkaar een hand en vormen zo een ‘kring’; de trainer gooit een bal over het net, spelers verplaatsen zich zodat de bal in de kring botst, de spelers mogen de kring niet verbreken tijdens de verplaatsing.

-          Twee of drie spelers houden een hoepel vast; de derde of vierde speler staat achter de hoepel. De trainer gooit of slaat de bal over het net. De spelers met de hoepel verplaatsen zich en leggen de hoepel op de grond zodat de bal door de hoepel botst. De derde of vierde speler vangt deze bal op na 1 bots.

 Opdracht 4: ‘Chinese muur’

 Spelers lopen  over van de ene naar de andere kant van het terrein. Er zijn 2 of 3 tikkers afhankelijk van het aantel kinderen. Wie getikt is vormt in het midden van het terrein met de andere getikte spelers een ‘muur’. De spelers die overlopen kunnen nu rond de muur lopen of door de benen van de speelsters die de muur vormen kruipen.


15) Volleybalspeeltuin - Trainingsschema-10                                               

Opstelling

Benodigdheden: matten / kegels / tennisballen / handdoeken

Schikking: het net bevindt zich iets links van de middelste 2 matten

wpe2.jpg (6187 octets)

Tikspel: Bevrijdingstikkertje

2 of 3 tikkers afhankelijk van het aantal kinderen.

-          Wie getikt is gaat op zijn buik op de grond liggen. Deze spelers kunnen bevrijd worden wanneer een andere speler kruiselings op hen komt liggen.

-          Wie getikt is gaat met de benen gespreid staan. Deze spelers kunnen bevrijd worden wanneer een andere vrije speler door hun benen kruipt.

 Opdracht 1:  voorbereiding op OH spelen

De kegels staan vrij verspreid in de zaal: de helft met tennisbal / de helft zonder tennisbal

-          spelers lopen naar een kegel met tennisbal / stoppen / gooien de bal naar een kegel  tennisbal op

-          per twee: De ene speler gooit de bal op / de andere speler gaat alvorens de bal met de kegel op te vangen een opdracht uitvoeren: spreidstand over kegel / in sprong benen sluiten boven de kegel / eindigen in spreidstand over de kegel / kegel opnemen en aangegooide bal opvangen

-          idem voorgaande maar andere opdracht: voor de bal op te vangen gaat men de kegel rond het lichaam draaien.

-          Tennisbal opgooien / koprol maken op een mat / tennisbal opvangen met kegel na bots

Opdracht 2: gooien van tennisballen (werken over het net)

Vanaf ongeveer 6m de tennisbal over het net gooien en een kegel of mat trachten te raken; kegel = 3 punten; mat = 1 punt. Wie scoort het meest punten? Speeltijd 2 tot 3 minuten

Opdracht 3: Tennisballen OH opvangen met omgekeerde kegel (werken over het toversnoer)

-          De Trainer gooit de tennisballen over het net; de spelers verplaatsen zich aw en vangen de bal met de kegel op (eventueel na bots)

-          Trainer gooit de bal kort of ver over het net: gooit de trainer hoog en ver: dan zal de speler met kegel zich aw verplaatsen en de bal opvangen; gooit de trainer hoog en kort: dan zal de speler de kegel rond het lichaam draaien en nadien de bal opvangen.

Opdracht 4: Handdoeken volleybal

Per twee spelers een handdoek. Met behulp van de handdoek een volleybal over het net gooien. De tegenpartij vangt de bal op met de handdoek en gooit met behulp van de handdoek de bal terug. Welke ploeg scoort het eerst 10 punten (werken over het toversnoer)


16) Volleybalspeeltuin - Trainingsschema-11                                               

Opstelling

Benodigdheden: houten plankjes / hoepels of fietsbanden / tennisballen

wpe3.jpg (5257 octets)

 

Ballensmokkel

Er zijn twee of drie tikkers, afhankelijk van het aantal kinderen.

De kinderen trachten de ballen over te ‘smokkelen’ van de ene ballenkar naar de andere, zonder getikt te worden door de ‘politie’. Wordt men getikt, dan moet men met de bal terugkeren en opnieuw beginnen. De hoepels zijn echter vrijplaatsen, wie in een hoepel staat kan niet getikt worden. De ballen kunnen op verschillende manieren overgedragen worden:

-          ballen gewoon dragen

-          ballen dribbelen (zowel links als rechts)

-          ballen rollen van de ene hoepel naar de andere

-          ballen met de voet dribbelen van de ene naar de andere hoepel

-          per twee 1 bal overdragen, partners mogen elkaar niet lossen

-          idem vorige maar 1 van de twee dribbelt de bal

-          spelers  mogen starten in de hoepels en trachten de ballen naar elkaar door te rollen; de tikkers trachten nu de ballen te onderscheppen

-          enz… 

Opdracht 1: OH spelen van tennisballen met plankje

Per twee spelers / 1 tennisbal / een hoepel of fietsband / elke speler een plankje

-          de spelers spelen afwisselend na bots de tennisbal  met het plankje omhoog (plankje rust  op de onderarmen)

-           idem maar na bots OH naar zichzelf spelen (zonder bots) en dan pas de bal omhoogspelen

-          Idem als vorige oefeningen maar wedstrijd: de tennisbal zoveel mogelijk in de fietsband laten botsen

-          Idem als vorige oefeningen maar de spelers zorgen ervoor dat ze bij het OH spelen met hun voeten frontaal naar de fietsband gericht zijn

 Opdracht 2: OH spelen van tennisballen met een plankje (frontaliteit)

wpe4.jpg (5092 octets)

-          De trainer gooit een tennisbal over het toversnoer / de speler aan de andere kant van het net verplaatst zich en speelt de tennisbal rechtstreeks of eventueel na bots met het plankje omhoog. Aan het net staat een speler die de tennisbal opvangt en terug aan de trainer geeft. Doorschuiven van bal spelen met het plankje naar bal opvangen aan het net en vandaar terug achteraan de rij aanschuiven

-          Idem als vorige oefening maar de speler staat frontaal gericht naar 1 van de fietsbanden

 Opdracht 3: Wedstrijdjes 1 tegen 1 (spelvorm aanpassen aan het niveau van het kind)

De spelers spelen met behulp van de plankjes de tennisballen naar elkaar na 1 bots

-          bal laten botsen / OH controle met plankje en terug over het toversnoer slaan

-          eventueel zelfde vorm zonder bots

of eventueel eerste bal rechtstreeks spelen / dan tennisbal laten botsen en dan met het plankje over het net spelen.


Circulatie-volleybal - niveau 1 - leeftijd 6-7 jaar  (met dank aan RSG nr 6 dec 2002 en auteur R. BeliŽn - zie de VOLTRAWEB-pagina "Tijdschriften" rubriek richting-Sport-Gericht)

aantal sp's: 4-4 - veld 6 x 4,5m - net: 2m

Doel: de sp's proberen de bal over het net bij de tegenstanders op de grond te gooien

Start: de bal mag vanaf elke plek in het veld over het net gegooid worden middels een onderhandse worp met gestrekte armen of een bovenhandse "stootworp"

Spelregels: - Als de bal over het net gaat moet de gehele ploeg (van wie overgooit) een plaats doordraaien met de klok mee (= intensief en leerzaam), - niet lopen met de bal, - men mag overspelen, maximaal 3 keer balcontact, - als een sp een bal laat vallen, uitgooit, in het net gooit, aanraakt voordat de bal uit gaat, moet die sp het veld verlaten (tot een volgende van zijn/haar team in de fout gaat) of scoort de tegenpartij een punt, - als de bal door de tegenstander op de grond wordt gegooid, verlaat de dichtstbijzijnde sp. het veld of ...

Spel hervatten: door wie de bal heeft, ergens vanuit het veld

Aandachtspunten: snelheid: laat de sp's meteen na het vangen de bal doorgooien; snel verplaatsen, werpen met gestrekte armen stimuleren, bovenhands: middels stoten of ev. middels eenhandig gooien (voorloper smash)

Leerdoelen: balbaanherkenning, timing, werpen/vangen, voetenwerk

PS Door aanpassingen door te voeren met betrekking tot o.a. de spelhervatting (bv serveren van in of achter het veld), het spelverloop (3de bal moet bovenhands gespeeld ipv gegooid of de eerste bal moet een onderhandse service-pass - dwz  receptie - zijn) en de telling gaat het steeds meer op "echt" volleybal lijken en komt men steeds dichter bij het 4-4 mini-volley. (nv-voltraweb: je kan ook differentiŽren door van bepaalde sp's iets moeilijker technieken te eisen of voor andere - tijdelijk - eenvoudiger technieken toe te laten)


BLOK-oefeningen (met dank aan Rudy Duvillier)                                                                       

Opgelet: er is een klein foutje geslopen in de nummering; er zijn in totaal ACHT oefeningen, genummerd 1-2-3-5-6-7-8-9 (er ontbreekt dus geen oefening)

VOLTRAWEB-site.bl1.gif (21513 octets)

VOLTRAWEB-site.bl2.gif (19466 octets)


(Eenvoudige) "Inspeel-oefeningen" met ruime uitbouwmogelijkheden           

(Bv in vervanging van het inspelen per 2; begin met controle-toetsen en stap progressief over naar rechtstreeks doorspelen; het toetsen kan naargelang van de opdracht ook deels of volledig vervangen worden door onderarms doorspelen of zelfs een aanvalsslag. De oefeningen zijn op diverse niveaus aanwendbaar)


Overgangsoefening/spel van MET naar TEGEN                                               

Al een flinke tijd geleden verschenen in "Volley-Magazine" een reeks oefeningen en spelvormen onder de noemer "MET"-spelvormen. Doel van deze spelvormen is lange rally's uit te lokken en de "kinderen" die samen te leren opbouwen. Kritiek daarop is nogal eens dat het uiteindelijk de bedoeling is van voor de winst te gaan. Navolgende oefening(en) /spelvorm(en) kan/kunnen aangewend worden als overstap.

2 (A & B) met 2 (C & D) (in 4 moeilijkheidsgraden) in 3 balcontacten per team

Doel sp’s leren kijken naar de opstelling van de tegenstrever(s)

Beginsituatie: 2 sp’s aan elke netkant op ong 4m van het net.

A en B staan achter elkaar, C & D staan naast elkaar (3m onderlinge afstand).

Vooraf spreken we af wie er moet AANGESPEELD worden: bv C aan de ene kant, A aan de andere.

Start: A gooit de bal naar C aan de overkant en blijft voorlopig vlak voor B staan. D loopt direct naar ’t net voor een SU. C speelt naar D, D set upt langs het net, C komt vooruit en toetst de bal dus (zie afspraak) over naar A die zich "intussen" (zie verder) 3m naast B heeft opgesteld. B loopt naar ’t net zodra de overkomende bal inderdaad de richting van A uit gaat, set upt langs het net, enz. A moet dus bij het derde balcontact naar C spelen …

"Intussen" staat voor de volgende 3 stappen (gradaties):

de achterste van de 2 sp’s (ze wisselen na elke "overspeelbal" van plaats - voor/achter) geeft met een zachte duw aan de voorste aan of hij/zij naar L of naar R (geef opdracht te variŽren) moet

 1. tussen het eerste en het 2de balcontact (bal op hoogste punt van de balcurve)
 2. precies op het SU-contact-moment (2de balcontact) aan de overkant
 3. kort voor de balcurve van de SU aan de overkant zijn hoogste punt heeft bereikt (tussen 2de en 3de ct)

Stap-1

enkel A en B gaan na elke door hen overgespeelde bal achter elkaar staan, B en C blijven naast elkaar (eventueel telkens van plaatswisselend) / Na een enkele minuten worden de rollen omgedraaid (B & C achter elkaar). Het uiteenstappenmoment is hier a) van hierboven

Stap-2 (3 gradaties)

Beide 2-tallen voeren het uiteenstappen uit, telkens de bal het net overschrijdt (en keren telkens dus ook weer terug naar hun plaats achter elkaar)

We stappen slechts over naar b) als het viertal a) goed onder de knie heeft, dwz als ze er samen in geslaagd zijn de bal minstens 10 keer zonder onderbreking over het net te spelen, rekening houdend met de opdracht. Ze beginnen opnieuw te tellen, telkens er iets fout is gegaan, bv minder dan 3 balcontacten, verkeerde sp’s aangespeeld, netfout, enz

Probeer verschillende 4-tal-samenstellingen uit en noteer het maximum balnetpassages per 4-tal


  Enkele oefeningen op de SET UP (= aanvalspas)                            
  
Voorafgaande opmerking: meestal beschikt de TR slechts over 1 volleyveld en dus ook 1 net en dus ook slechts 2 netkanten. Door gebruik te maken van een elastisch snoer kan je al tot bv 4 netkanten komen. Zonder snoer kan je ter oriŽntatie bv extra gebruik maken van of een ingebeeld net boven de achterlijnen of van de zaalwand of van een scheidingsnet tussen 2 velden. 
  
-          1 bal per 2 / A met bal / A gooit (vrij) hoog een 2-tal meter “naast” B – B verplaatst zich snel en            
a)      voert controle-toets uit (frontaal naar A) en toetst naar A
b)      toetst frontaal naar A
c)      toetst gesprongen naar A
Kan ook per 3, dan neemt C plaats op IV en toetst B dus steeds naar C-IV
  
-          1 bal per 2 / A gooit de bal recht omhoog en loopt (niet steeds in dezelfde richting) ong 5m
van die plaats weg – B (vertrekt ong 3m van A) komt onder de bal en toetst naar waar B postgevat heeft 
 (telkens wisselen)
  
-          1 bal per 2 / B midden aan ’t N(et) (III) – A (met bal) midden op de 3m-lijn
A gooit de bal recht omhoog en loopt (aanvankelijk om beurt / daarna zonder vaste volgorde)
 naar N-IV of N-II – B komt onder de bal en toetst naar  waar A postgevat heeft, maar de SU gebeurt voorwaarts
 naar IV en rugwaarts naar II
  
-          oefening op SU achterover (rugw) naar II / 1 bal voor 3 sp’s (A,B,C) bij ’t N(et)
Fase-I: C op 4m-IV / A midden ’t N / B op II bij ’t N
      B speelt na eigen optoets naar C – C naar A – A SU-t rugwaarts naar B – herhalen
Fase-II: vorige oefening naar de volgende opbouwen / uitbreiden
      De 3 sp’s vertrekken bij het N(et): C op IV / A-III en B-II(met bal) samen op II
      Taken van de sp’s:
            B gooit de bal (relatief) hoog voor zichzelf op, “speelt” dan die bal naar positie IV op ong 4m van ’t N, 
             shuffelt naar 3m-lijn, aanvalsaanloop + sprong II en SU van A vangen
         C verplaatst zich naar 4m-IV van ‘t N weg op ’t moment dat B opgooit, 
         verdedigt de aangespeelde bal naar III (N) en doet aansluitend aanvalsdekking
         A voert bloksprong uit op II als B “naar” C speelt, loopt nr N-midden, SU-t de door C verdedigde bal rugw 
             naar B en doet aanvalsdekking
            In een verder stadium kan A - ipv aan ’t N – op I(4m) vertrekken (dus SU rugw napenetratie), de SU kan gesprongen 
            gegeven worden, enz